Context-servicevelden beheren

Context-servicevelden

De pagina Velden voor Hybride Context geeft een lijst met alle Cisco-basisvelden en alle aangepaste velden weer die zijn geconfigureerd voor Context-service in uw organisatie. Als u een veld in uw toepassing wilt gebruiken, voegt u dit toe aan een veldenset en koppelt u die veldenset aan een klant, verzoek of activiteit. Raadpleeg de Handleiding over de SDK voor de Context-service voor meer informatie.

Context-servicevelden openen

 1. Meld u aan bij Cisco Spark Control Hub.

 2. Klik op Services om de services weer te geven die zijn ingeschakeld voor uw account.

 3. Klik op de kaart Hybride Context op Velden.

De pagina Velden geeft een tabel van alle velden weer met de volgende kenmerken:

 • Veld-id: unieke identificatie van een veld.

 • Beschrijving: beschrijving van het veld.

 • Type: het type veld.

 • Privacy van gegevens: het coderingsniveau van het veld. Geldige waarden zijn Persoonsgegevens gecodeerd, Niet-persoonsgegevens gecodeerd en Niet gecodeerd.

 • Doorzoekbaar: geeft aan of in het veld kan worden gezocht. Geeft Ja weer als de gebruiker zoekrecords met waarden van dit veld kan gebruiken. Geeft Nee weer als de gebruiker geen zoekrecords met waarden van dit veld kan gebruiken.

 • Bron: geeft aan of het veld een Cisco-basisveld is of een aangepast veld voor uw organisatie is.

 • Datum bijgewerkt: de datum waarop dit veld voor het laatst is bijgewerkt.

Als u velden op een kenmerk wilt sorteren, klikt u op de kolomkoppen in de tabel met velden. Als u details over de velden wilt weergeven, klikt u op de rij met velden in de lijst.

Klik op het zoekpictogram bovenaan de lijst met velden om op een veld te zoeken. U kunt op elk veldkenmerk zoeken. Zoeken is niet-hoofdlettergevoelig en ondersteunt zoeken op gedeeltelijke overeenkomst.

Details over velden weergeven

Klik op de veldnaam op de pagina Velden om de details over het veld weer te geven met de volgende kenmerken:

 • Status: geeft aan of het veld in gebruik is. Een veld wordt gebruikt wanneer het gekoppeld is aan een veldenset.

 • Label: geeft de naam van het veld weer die wordt weergegeven in de toepassing.

 • Beschrijving: geeft een beschrijving van het veld weer.

 • Type: geeft het type van het veld.

 • Opties: geeft het aantal opties weer dat beschikbaar is voor het veldtype Eenmalig selecteren. Klik op Opties om een lijst met opties en de standaardoptie voor dit veld weer te geven.

 • Privacy van gegevens: geeft het coderingsniveau voor dit veld weer. Geldige waarden zijn Persoonsgegevens gecodeerd, Niet-persoonsgegevens gecodeerd en Niet gecodeerd.

 • Doorzoekbaar: geeft aan of gebruikers in dit veld kunnen zoeken.

 • Datum bijgewerkt: geeft de datum weer waarop dit veld voor het laatst is bijgewerkt.

 • Gekoppelde veldensets: geeft een lijst met veldensets weer die het geselecteerde veld bevatten.

 • Veld verwijderen: klik hierop om dit veld te verwijderen.

    

  De koppeling voor verwijderen is niet beschikbaar als het veld een Cisco-basisveld of in gebruik is.

Klik op Bewerken om de veldkenmerken te wijzigen.

  

De koppeling voor bewerken is niet beschikbaar als het veld een Cisco-basisveld is.

Nieuwe velden maken

Cisco Context-service bevat een set basisvelden die is gekoppeld aan basisveldensets. U kunt deze velden en veldensets gebruiken om uw klantgegevens op te slaan. Sla de naam van de klant bijvoorbeeld op in het basisveld Context_First_Name. U kunt op de pagina Velden ook nieuwe velden maken die specifiek zijn voor uw organisatie.

Raadpleeg Objecten van Context-service voor informatie over het opslaan van klantgegevens.

Een nieuw veld toevoegen aan uw organisatie:

 1. Klik op Nieuw om het dialoogvenster Nieuw veld maken te openen.

    

  U kunt maximaal 100 velden maken voor uw organisatie.

 2. Geef deze gegevens op voor het nieuwe veld:

  • Veld-id: voer een unieke id in voor dit veld.

  • Label: voer de veldnaam in die wordt weergegeven in de toepassing waaraan u het veld toevoegt.

  • Beschrijving: voer een beschrijving van dit veld in.

  • Type: selecteer het type veld. Selecteer uit:

   
   
                 
                 
   

   Type

   Beschrijving

   Decimaal

   Voer nummers met zwevende punt en dubbele nauwkeurigheid in.

   Nummer

   Voer hele nummers in.

   Korte tekst

   Voer een enkele regel met alfanumerieke tekens in.

   Eenmalig selecteren

   Maak een aangepast menu voor gebruikers om uit te selecteren.

   Schakelen

   Voer boleaanse opties in die staan voor de waarden true en false.

  • Privacy van gegevens: selecteer het type privacy dat is ingeschakeld voor dit veld. Beschikbare typen privacy zijn:

   • Niet-persoonsgegevens gecodeerd: de gegevens worden gecodeerd, maar bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

   • Persoonsgegevens gecodeerd: de gegevens worden gecodeerd en bevatten persoonlijk identificeerbare informatie.

   • Niet-persoonsgegevens ongecodeerd: de gegevens worden niet gecodeerd en bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

   Standaard zijn alle velden Niet-persoonsgegevens gecodeerd.

  • Doorzoekbaar: selecteer deze optie om gebruikers toe te staan een klant te zoeken op waarden in dit veld.

 3. Klik op Maken. Het nieuwe veld wordt toegevoegd aan de lijst met velden voor uw organisatie.

Als u dit veld wilt gebruiken, voegt u deze toe aan een veldenset. Raadpleeg Nieuwe veldenset maken voor meer informatie.

Menu's voor eenmalig selecteren definiëren

Gebruik Eenmalig selecteren om een aangepast menu te maken waaruit gebruikers opties kunnen selecteren. Het menu moet ten minste twee opties hebben en gebruikers kunnen slechts één optie selecteren uit het menu. Een menu maken:

 1. Selecteer Eenmalig selecteren voor Type in het dialoogvenster Nieuw veld.

 2. Klik op Toevoegen en voer de optie in.

 3. Klik op het vinkje als u de nieuwe optie wilt accepteren.

 4. Herhaal de stappen om meer opties toe te voegen.

 5. Zodra u uw menu hebt gemaakt, kunt u het volgende doen:

  • Klik op het potloodpictogram naast de optienaam om deze optie te bewerken.

  • Klik op het pictogram voor verwijderen om de optie te verwijderen.

  • Klik op het weglatingsteken om de lijst met opties opnieuw te ordenen, een standaardoptie op te geven en een opgegeven standaardoptie te verwijderen.

Velden bewerken

U kunt aangepaste velden bewerken die zijn gemaakt voor uw organisatie. U kunt de basisvelden van Cisco niet bewerken.

U bewerkt als volgt een veld:

 1. Klik op de veldnaam op de pagina Velden. De details over het veld worden geopend.

 2. Klik op Bewerken.

 3. Bewerk de kenmerken die u wilt bijwerken en klik op Opslaan.

U kunt het kenmerk Veld-id niet bewerken. Als uw veld in gebruik is, kunt u de volgende opties niet wijzigen:

 • Privacy van gegevens

 • Doorzoekbaar

 • Type

Een veld wordt gebruikt wanneer het gekoppeld is aan een veldenset.

Vond u dit artikel nuttig?