Del en fil

Du kan dele en fil, såsom et dokument, en præsentation eller en video, der ligger på din computer. Deltagere ser den delte fil i deres indholdsvisninger.

Før du begynder

Du kan ikke dele en fil, hvis en Undergruppesession er i gang.

1

Vælg Del>fil (inklusive video).

2

Vælg en eller flere filer, du ønsker at dele, og vælg derefter Åbn.

Filer indlæses én ad gangen, og en statusindikator vises i indholdsområdet og på dokumentfanebladet. Den delte fil vises i indholdsvisningen.

Vælg en importtilstand til præsentationsdeling (Windows-brugere)

Ændring af importtilstanden påvirker ikke nogen præsentationer, som du deler i øjeblikket. For at anvende en ny importtilstand for en fælles præsentation skal du først lukke den og derefter dele den igen.

1

I undervisningssessionsvinduet skal du vælge Undervisningssession > Valgmuligheder.

Dialogboksen Valgmuligheder for undervisningssession vises, med fanen Valgmuligheder markeret som standard.

2

Vælg Importtilstand.

3

Vælg enten Universal Communications Format eller Printerdriver.

 • Universal Communications Format (UCF): Standardtilstanden. Lader dig vise animationer og diasovergange i Microsoft PowerPoint-præsentationer. I tilstanden UCF importerer undervisningslederen præsentationer hurtigere, end i tilstanden printerdriver. Imidlertid vises sider eller dias muligvis ikke ens i undervisningslederen på tværs af platforme.


   

  UCF-tilstand understøttes ikke for Office 2013 og op, herunder Office 365-brugere, der deler PowerPoint-dias.

 • Printerdriver: Viser delte præsentationer, som de fremstår, når du udskriver dem, så sider og dias fremstår ensartet i undervisningslederen på tværs af platforme. Men denne tilstand understøtter ikke animationer eller diasovergange. I denne tilstand kan den første side eller dias blive vist hurtigt, men den samlede import af alle sider eller dias er længere end i tilstanden UCF.

4

Vælg OK.

Naviger dias, sider eller whiteboards vha. værktøjsbjælken

Du kan navigere til andre sider, dias eller whiteboard-sider i indholdsvisningen. Hvert dokument, præsentation eller whiteboard, der deles, vises i en fane i toppen af ​​indholdsvisningen.

1

I vinduet undervisningssession, skal du vælge fanen for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, som du ønsker at vise.

Hvis der er flere faneblade, end der kan vises på én gang, vælges pil ned-tasten for at se en liste over yderligere faneblade.

2

Vælg valgmulighederne med pile på værktøjsbjælken for at ændre den side eller det dias, du kigger på. 


 
 • Som alternativ kan du navigere til forskellige sider eller dias i et delt dokument, præsentation eller whiteboard ved at åbne miniatureikon-visningsprogrammet.

 • Du kan avancere sider eller dias fremad automatisk efter et tidsinterval, som du angiver.

 • Hvis din præsentation indeholder animationer eller diasovergange, kan du bruge værktøjsbjælken eller tastaturgenveje til at udføre dem.

Bladre frem i sider eller dias automatisk

Når du deler et dokument eller en præsentation i indholdsvisning, kan du automatisk avancere sider eller dias med et angivet interval. Når du starter automatisk avancering for sider eller dias, kan du stoppe når som helst.

1

I vinduet undervisningssession, skal du vælge fanen for dokumentet eller præsentationen, hvor du ønsker automatisk at avancere sider eller dias.

2

Vælg Se > Avancer automatisk sider.

3

Hvis du vil ændre tidsintervallet for avancering af sider, skal du gøre et af følgende:

 • Vælg op- eller ned-knappen for at øge eller sænke intervallet

 • Indtast et bestemt tidsinterval

For at genstarte avancering af side eller dias, når alle sider eller dias vises, markeres Vend tilbage til begyndelsen, og fortsæt avancering.

4

Vælg Start.

5

(Valgfri) Luk dialogboksen Avancer automatisk sider ved at vælge knappen Luk i øverste højre hjørne af dialogboksen.

Siderne eller diassene fortsætter med at avancere ved det angivne interval.

6

For at stoppe automatisk side- eller diasavancering skal du igen åbne dialogboksen Avancer automatisk sider og vælge Stop.

Vis diasanimationer og -overgange i en delt præsentation

Når du deler en Microsoft PowerPoint-diaspræsentation i indholdsvisningen, kan du animere tekst og diasovergange, ligesom du kan ved hjælp af valgmuligheden diasshow i PowerPoint.

 • Animationer og overgange understøttes ikke for Office 2013-brugere, der deler PowerPoint-dias. Brug i stedet applikations- eller desktop-deling.

 • For at vise diasanimationer og overgange skal du dele præsentationen som en Universal Communication Format (UCF)-fil. UCF-importtilstanden konverterer automatisk en PowerPoint-fil til en UCF-fil, når du deler den.

 • Hvis mindst én undervisningssessionsdeltager bruger Java-undervisningsleder, vises animationer og diasovergange ikke under undervisningssessionen. Undervisningssessionsværten kan forhindre deltagere i at deltage i en undervisningssession ved hjælp af Java-undervisningsleder, når du planlægger undervisningssessionen.

1

Sørg for, at indholdsvisningen har inputfokus ved at klikke i visningen.

Indholdsvisningen har inputfokus, hvis en blå ramme vises omkring diasset i visningen.

2

I værktøjsbjælken skal du vælge de passende pile for at flytte gennem din præsentation.

Føj nye sider til delte filer eller whiteboards

Når du deler en fil eller et whiteboard i indholdsvisning, kan du tilføje en ny, blank side til kommentering.

1

I indholdsvisningen vælges fanen for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, hvortil du ønsker at tilføje en side eller dias.

2

Vælg Rediger > Tilføj side .

En ny side vises i indholdsvisningen til sidst i det aktuelt valgte dokument, præsentation eller whiteboard.


 

Hvis du har tilføjet flere sider til en delt fil eller en whiteboardfane, kan du få vist miniatureikoner for at gøre det nemt at se og navigere rundt i dine tilføjede sider.

Indsæt billeder i dias, sider eller whiteboards

Hvis du kopierer et bitmapbillede til din computers udklipsholder, kan du indsætte billedet i alle nye sider, dias eller whiteboards i indholdsvisningen.

For eksempel kan du kopiere et billede på et websted eller i en applikation og så hurtigt dele det billede ved at indsætte det i indholdsvisningen.

1

I indholdsvisningen vælges fanen for dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, hvor du vil indsætte et billede.

2

Vælg Rediger > Indsæt som en ny side.

Billedet vises på en ny side i indholdsvisningen i slutningen af det aktuelle dokument, præsentation eller whiteboard.


 

Du kan indsætte enhver form for bitmapbillede, såsom et GIF-, JPEG-, BMP- eller TIF-billede i indholdsvisningen. Du kan dog ikke indsætte andre typer billeder - såsom EPS- eller Photoshop (PSD)-billeder - i indholdsvisningen.

Gem en præsentation, et dokument eller et whiteboard

Du kan gemme ethvert delt dokument, præsentation eller whiteboard, der vises i indholdsvisningen. En gemt fil indeholder alle de sider eller dias i dokumentet, præsentationen eller whiteboardet, der i øjeblikket vises i indholdsvisningen, inklusive eventuelle kommenteringer og markører, som du eller andre mødedeltagere føjede til dem.

Filer, som du gemmer, er i formatet Universal Communication Format (UCF). Du kan åbne en .ucf-fil enten i en anden undervisningssession eller når som helst uden for en undervisningssession.

Når du gemmer et nyt dokument, præsentation eller whiteboard til en fil, kan du gemme det igen for at overskrive filen eller gemme en kopi til en anden fil.

1

For at gemme et nyt dokument vælges Fil > Gem > Dokument.

2

Vælg en placering, hvor du vil gemme filen.

3

Indtast et filnavn i navnefeltet.


 

For at gemme en kopi skal du vælge Gem som > dokument og derefter indtaste enten et nyt navn til filen eller vælge en ny placering at gemme filen på.

Åbn gemte dokumenter, præsentationer eller whiteboards

Hvis du har gemt et dokument, en præsentation eller et whiteboard, der blev vist i indholdsvisningen, kan du gøre ét af følgende:

 • Åbn filen i indholdsvisningen under et andet møde. Kun en præsentationsvært eller deltagere, der har ret til at dele dokumenter, kan åbne en gemt fil under et møde.

 • Åbn filen når som helst på din computers desktop.

Et gemt dokument, præsentation eller whiteboard er i det gemte Universal Communications Format (UCF) og har forlængelsen .ucf.

 • UCF understøttes ikke for Office 2013 og up, herunder Office 365-brugere, der deler PowerPoint-dias.

 • Hvis den fil, du vil åbne, ligger på din computers desktop, behøver du blot at dobbeltklikke på den for at åbne den i Webex-dokumentvisning.

1

Vælg Fil > Åbn og del .

2

Vælg dokument-, præsentation- eller whiteboard-filen, du vil åbne.

3

Vælg Åbn.

Udskriv præsentationer, dokumenter eller whiteboards

Du kan udskrive delte præsentationer, dokumenter eller whiteboards, der vises i din indholdsvisning. En udskrevet kopi af delt indhold omfatter alle tilføjede kommentarer og henvisninger.

1

I indholdsvisningen skal du vælge fanen for det dokument, den præsentation eller det whiteboard, som du ønsker at udskrive.

2

Vælg Fil > Udskriv > > dokument .

3

Vælg de udskriftsindstillinger, du vil bruge, og udskriv derefter dokumentet.

Når du udskriver delt indhold i indholdsvisningen, tilpasses indholdets størrelse til at passe på den udskrevne side. Men for whiteboards er kun det indhold, der ligger inden for de stiplede linjer på whiteboardet, der udskrives.