Dosya Paylaşımı

Bir belge, sunum veya video gibi bilgisayarınızda bulunan bir dosyayı paylaşabilirsiniz. Katılımcılar bu paylaşılmış dosyayı kendi içerik görüntüleyicilerinde görüntüler.

Başlamadan önce

Devam ediyorsa bir beyin fırtınası oturumları paylaşabilirsiniz.

1

Bir Dosya > (Video dahil) öğesini seçin.

2

Paylaşmak istediğiniz bir veya daha fazla dosyayı seçin ve ardından 'ı seçin.

Dosyalar tek tek yüklenir ve içerik alanı içinde ve belge sekmeleri üzerinde bir durum göstergesi görünür. Paylaşılan dosya içerik görüntüleyicisinde görünür.

Sunum Paylaşımı için bir İçe Aktarma Modu Seçme (Windows Kullanıcıları)

İçe aktarma modunun seçilmesi paylaşmakta olduğunuz sunumların hiçbirini etkilemez. Paylaşılan bir sunuma yeni bir içe aktarma modu uygulamak için öncelikle söz konusu sunumu kapatmanız ve tekrar paylaşmanız gerekir.

1

Eğitim Oturumu penceresinde, Eğitim Oturumu > Seçenekler öğesini seçin.

Eğitim Oturumu Seçenekleri iletişim kutusu, Seçenekler sekmesi varsayılan olarak seçili şekilde görünür.

2

İçe Aktarma Modu'nu seçin.

3

Universal Communications Format veya Yazıcı sürücüsü seçimini yapın.

 • Evrensel İletişim Formatı (UCF) Varsayılan moddur. Microsoft PowerPoint sunumlarında animasyonları ve slayt geçişlerini görüntülemenizi sağlar. UCF modunda, Eğitim Yöneticisi sunumları yazıcı sürücüsü modunda olduğundan daha hızlı içe aktarır. Ancak sayfalar veya slaytlar, platformlar arasında Eğitim Yöneticisi içinde tutarlı şekilde görünmeyebilir.


   

  UCF Modu, PowerPoint slaytları paylaşan Office 365 kullanıcıları dahil, Office 2013 ve daha yukarısı için desteklanmaz.

 • Yazıcı sürücüsü: Ortak sunumları yazdırdığınızda bunları göründüğü gibi gösterir ve farklı platformlardaki Eğitim Yöneticisi'nde yer alan sayfalarda ve slaytlarda aynı şekilde görünür. Bununla birlikte, bu mod animasyon veya slayt geçişlerini desteklemez. Bu modda, ilk sayfa veya slayt daha hızlı görünebilir, bununla birlikte tüm sayfalar veya slaytlar için toplam içe aktarma süresi UCF moduna göre daha uzundur.

4

Tamam’ı seçin.

Araç Çubuğunu Kullanarak Slaytlar, Sayfalar veya Beyaz Tahtalar Arasında Geçiş Yapma

İçerik görüntüleyicisinde farklı sayfalar, slaytlar veya beyaz tahta sayfaları arasında gezinebilirsiniz. Paylaşılan her belge, sunum veya beyaz tahta, içerik görüntüleyicisinin üst kısmındaki bir sekmede görünür.

1

Eğitim Oturumu penceresinde, görüntülemek istediğiniz belgeye, sunuma veya beyaz tahtaya yönelik sekmeyi seçin.

Aynı anda görüntülenenden daha fazla sekme varsa geri kalan sekmeler listesini görmek için aşağı ok düğmesini seçin.

2

Başka bir sayfa veya slaytı görüntülemek için araç çubuğundaki ok seçeneklerini seçin. 


 
 • Bunun yerine, küçük resim görüntüleyiciyi açarak da paylaşılan belgedeki, sunumdaki veya beyaz tahtadaki farklı sayfalara veya slaytlara geçiş yapabilirsiniz.

 • Sayfaları veya slaytları, belirlediğiniz bir zaman aralığında otomatik olarak ilerletebilirsiniz.

 • Sunumunuzda animasyonlar veya slayt geçişleri varsa bunları yürütmek için araç çubuğunu veya klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

Sayfaları veya Slaytları Otomatik Olarak İlerletme

İçerik görüntüleyicisinde belge veya sunum paylaşırken, sayfaları veya slaytları belirli bir aralıkla otomatik ilerletebilirsiniz. Otomatik sayfa veya slayt ilerletmeyi başlattıktan sonra istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

1

Eğitim Oturumu penceresinde, sayfaları veya slaytları otomatik olarak ilerletmek istediğiniz belgeye veya sunuma yönelik sekmeyi seçin.

2

Görüntü > Sayfaları Otomatik Olarak İlerlet öğesini seçin.

3

Sayfa ilerletme zaman aralığını değiştirmek için şunlardan birini yapın:

 • Aralığı çoğaltmak veya azaltmak için yukarı veya aşağı düğmelerini seçin

 • Belirli bir zaman aralığı girin

Tüm sayfalar veya slaytlar görüntülendikten sonra sayfa veya slayt ilerlemesini yeniden başlatmak için Başa dön ve sayfaları ilerletmeyi sürdür'ü seçin.

4

Başlat'ı seçin.

5

(İsteğe bağlı) Sağ üst köşesindeki Kapat düğmesini seçerek Sayfaları Otomatik İlerlet iletişim kutusunu kapatın.

Sayfalar veya slaytlar belirtilen aralıkta ilerlemeyi sürdürür.

6

Otomatik sayfa veya slayt ilerlemesini durdurmak için Sayfaları Otomatik İlerlet iletişim kutusunu yeniden açın ve Durdur'u seçin.

Paylaşılan Sunumda Slayt Animasyonlarını ve Geçişlerini Gösterme

İçerik görüntüleyicisinde bir Microsoft PowerPoint sunumu paylaşırken, PowerPoint'teki Slayt Gösterisi seçeneğini kullanabildiğiniz gibi, metin ve slayt geçişlerine animasyon ekleyebilirsiniz.

 • Animasyonlar ve geçişler, PowerPoint slaytları paylaşan Office 2013 kullanıcıları için desteklenmez. Bunun yerine, Uygulama veya Masaüstü paylaşımını kullanın.

 • Slayt animasyonlarını ve geçişlerini göstermek için sunumu Universal Communications Format (UCF) dosyası olarak paylaşmanız gerekir. UCF içe aktarma modu, bir PowerPoint dosyasını paylaştığınızda otomatik olarak bir UCF dosyasına dönüştürür.

 • En az bir eğitim oturumu katılımcısı Java Eğitim Yöneticisi kullanıyorsa animasyonlar ve slayt geçişleri eğitim oturumu sırasında görüntülenmez. Eğitim oturumu sahibi, eğitim oturumunu planlarken Java Eğitim Yöneticisi kullanarak katılımcıların eğitim oturumuna katılmasını engelleyebilir.

1

İçerik görüntüleyicisinin görüntüleyiciyi tıklayarak giriş odağına sahip olduğundan emin olun.

Görüntüleyicideki slaytın dışında mavi bir kenarlık görünürse içerik görüntüleyicisi giriş odaklanmasına sahiptir.

2

Araç çubuğunda, sunumunuzda gezinmek için ilgili okları seçin.

Paylaşılan Dosyalara veya Beyaz Tahtalara Yeni Sayfalar Ekleme

İçerik görüntüleyicisinde bir dosya veya beyaz tahta paylaşırken, açıklama eklemek için yeni bir boş sayfa ekleyebilirsiniz.

1

İçerik görüntüleyicisinde, bir sayfa veya slayt eklemek istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta sekmesini seçin.

2

Düzenle ve > Ekle öğesini seçin.

İçerik görüntüleyicisinde, geçerli olarak seçili olan belgenin, sunumun veya beyaz tahtanın sonunda yeni bir sayfa görünür.


 

Paylaşılan bir dosya veya beyaz tahta sekmesine birden çok sayfa eklediyseniz eklenen sayfalarınızın kolayca görüntülenebilmesini ve bunların çevresinde kolayca gezinilebilmesini sağlamak için küçük resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Görüntüleri Slaytlara, Sayfalara veya Beyaz Tahtalara Yapıştırma

Bilgisayarınızın panosuna bit eşlem görüntüsü kopyalarsanız görüntüyü içerik görüntüleyicide yeni bir sayfaya, slayta veya beyaz tahtaya yapıştırabilirsiniz.

Örneğin, bir görüntüyü web sayfasında veya uygulamada kopyalayabilir, ardından bunu içerik görüntüleyicisinde yapıştırarak hızlıca paylaşabilirsiniz.

1

İçerik görüntüleyicisinde, görüntüyü yapıştırmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahtanın sekmesini seçin.

2

Düzenle seçeneğini > Sayfa Olarak Yapıştır öğesiniseçin.

Görüntü; içerik görüntüleyicisindeki yeni bir sayfada, seçili olan belgenin sonunda, sunumda veya beyaz tahtada görünür.


 

GIF, JPEG, BMP veya TIF gibi her türlü bit eşlem görüntüsünü içerik görüntüleyicisinde yapıştırabilirsiniz. Bununla birlikte, içerik görüntüleyicisinde EPS veya Photoshop (PSD) görüntüleri gibi diğer görüntü türlerini yapıştıramazsınız.

Bir Sunumu, Belgeyi veya Beyaz Tahtayı Kaydetme

İçerik görüntüleyicinizde görünen, her türlü paylaşılmış belge, sunum veya beyaz tahtayı kaydedebilirsiniz. Kaydedilmiş bir dosya içerik görüntüleyicisinde o an için gösterilen belge, sunum veya beyaz tahtadaki tüm sayfaları veya slaytları gösterilir; buna sizin veya diğer katılımcıların eklediği açıklamalar ve işaretçiler dahildir.

Kaydettiğiniz dosyalar Universal Communications Format (UCF) biçimindedir. Bir .ucf dosyasını başka bir eğitim oturumunda veya eğitim oturumunun dışında herhangi bir zamanda açabilirsiniz.

Yeni bir belgeyi, sunumu veya beyaz tahtayı bir dosyaya kaydettiğinizde, dosyanın üzerine yazmak için bunu tekrar kaydedebilir veya bir kopyasını farklı bir dosyaya kaydedebilirsiniz.

1

Yeni bir belge kaydetmek için Dosya > Kaydet > Belge öğelerini seçin.

2

Dosyanın kaydedileceği konumu seçin.

3

Dosya adı kutucuğunda dosya için bir ad yazın.


 

Bir kopya kaydetmek için Farklı Kaydet > dosyasını seçin ve ardından dosya için yeni bir ad yazın veya dosyayı kaydetmek için yeni bir konum seçin.

Kaydedilmiş bir Belge, Sunum veya Beyaz Tahta açın

İçerik görüntüleyicisinde görünen belgeyi, sunumu veya beyaz tahtayı kaydettiyseniz aşağıdaki işlemlerden birini yapabilirsiniz:

 • Farklı bir toplantı sırasında içerik görüntüleyicisinde dosyayı açın. Bir toplantı sırasında yalnızca Belge paylaşma ayrıcalığına sahip olan sunum yapan kişi veya katılımcılar kaydedilen bir dosyayı açabilir.

 • Dosyayı herhangi bir zamanda bilgisayarınızın masaüstünde açın.

Kaydedilmiş belge, sunum veya beyaz tahta, kaydedilmiş Universal Communications Format'ındadır (UCF) ve .ucf uzantısı vardır.

 • UCF Office 365 kullanıcıları PowerPoint slaytları paylaşımı da dahil olmak üzere, Office 2013 ve daha yukarısı için desteklanmaz.

 • Açmak istediğiniz dosya bilgisayarınızın masaüstünde ise bunu Belge Görüntüleyici'de açmak için çift Webex tıklamanız gerekir.

1

Dosya ve > Paylaş öğesini seçin.

2

Açmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta dosyasını seçin.

3

'ı seçin.

Sunum, Belge veya Beyaz Tahtaları Yazdırma

İçerik görüntüleyicinizde görünen her türlü paylaşılmış sunum, belge veya beyaz tahtayı yazdırabilirsiniz. Ortak içeriğin basılı bir kopyası tüm eklenen açıklamaları ve işaretçileri içerir.

1

İçerik görüntüleyicisinde, yazdırmak istediğiniz belge, sunum veya beyaz tahta için sekmeyi seçin.

2

Dosya ve > Belgeyi > > öğesini seçin.

3

Kullanmak istediğiniz yazdırma seçeneğini seçtikten sonra belgeyi yazdırın.

İçerik görüntüleyicisinde ortak içerik yazdırıldığında, içeriğin boyutu basılı sayfaya uyacak şekilde değiştirilir. Ancak, beyaz tahtalarda yalnızca içeriğin beyaz tahtanın kesik çizgileri içerisinde kalan kısmı yazdırılır.