Dele en fil

Du kan dele en fil, for eksempel et dokument, en presentasjon eller en video, fra datamaskinen din. Deltakerne ser den delte filen i innholdsvisningen.

Før du starter

Du kan ikke dele en fil hvis en separatøkt pågår.

1

Velg Del > Fil (inkludert video).

2

Velg én eller flere filer du vil dele, og velg deretter Åpne.

Filer lastes inn én om gangen, og en statusindikator vises i innholdsområdet og i dokumentfanene. Den delte filen vises i innholdsvisningen.

Velg en importmodus for presentasjonsdeling (Windows-brukere)

Endring av importmodus påvirker ikke presentasjoner du deler. Hvis du vil bruke en ny importmodus på en delt presentasjon, må du lukke den først, og deretter deler du den på nytt.

1

Velg Opplæringsøkt > Alternativer i Opplæringsøkt-vinduet.

Dialogboksen Alternativer for opplæringsøkt vises med Alternativer-fanen valgt som standard.

2

Velg Importmodus.

3

Velg enten Universal Communications Format eller Skriverdriver.

 • Universal Communications Format (UCF): Standard modus. Lar deg vise animasjoner og lysbildeoverganger i Microsoft PowerPoint-presentasjoner. I UCF-modus importerer Training Manager presentasjoner raskere enn i skriverdrivermodus. Det kan imidlertid hende at sider eller lysbilder ikke vises konsekvent i Training Manager på tvers av plattformer.


   

  UCF-modus støttes ikke for Office 2013 og nyere, inkludert Office 365-brukere som deler PowerPoint-lysbilder.

 • Skriverdriver: Viser delte presentasjoner slik de vises når du skriver dem ut, noe som gir et konsekvent utseende på sider og lysbilder i Training Manager på tvers av plattformer. Denne modusen støtter imidlertid ikke animasjoner eller lysbildeoverganger. I denne modusen kan den første siden eller det første lysbildet vises raskt, men den totale tiden for å importere alle sider eller lysbilder er lengre enn i UCF-modus.

4

Velg OK.

Navigere i lysbilder, sider eller tavler ved hjelp av verktøylinjen

Du kan gå til forskjellige sider, lysbilder eller tavlesider i innholdsvisningen. Hvert dokument, presentasjon eller tavle som deles, vises i en fane øverst i innholdsvisningen.

1

Velg fanen for dokumentet, presentasjonen eller tavlen du vil vise, i Opplæringsøkt-vinduet.

Hvis det er flere faner enn det som kan vises samtidig, velger du pil ned-knappen for å vise en liste over gjenværende faner.

2

Velg pilalternativene på verktøylinjen for å endre siden eller lysbildet du viser. 


 
 • Du kan også gå til forskjellige sider eller lysbilder i et dokument, en presentasjon eller en tavle som deles, ved å åpne miniatyrbildevisningen.

 • Du kan gå videre gjennom sider eller lysbilder automatisk med et tidsintervall du angir.

 • Hvis presentasjonen inneholder animasjoner eller lysbildeoverganger, kan du bruke verktøylinjen eller hurtigtastene til å utføre dem.

Flytte sider eller lysbilder automatisk

Når du deler et dokument eller en presentasjon i innholdsvisningen, kan du automatisk gå videre gjennom sider eller lysbilder med et bestemt tidsintervall. Når du har startet automatisk gjennomgang av sider eller lysbilder, kan du stoppe den når som helst.

1

I Opplæringsøkt-vinduet velger du fanen for dokumentet eller presentasjonen du automatisk vil bla gjennom sider eller lysbilder for.

2

Velg Vis > Bla automatisk gjennom sider.

3

Hvis du vil endre tidsintervallet for å bla gjennom sider, gjør du ett av følgende:

 • Velg opp- eller ned-knappene for å øke eller redusere intervallet

 • Skriv inn et bestemt tidsintervall

Hvis du vil starte gjennomgangen av sider eller lysbilder på nytt når alle sidene eller lysbildene har blitt vist, merker du av for Gå tilbake til begynnelsen og fortsett å gå videre gjennom sidene.

4

Velg Start.

5

(Valgfritt) Lukk dialogboksen Bla automatisk gjennom sider ved å velge Lukk-knappen øverst til høyre i dialogboksen.

Sidene eller lysbildene fortsetter å gå videre med det angitte intervallet.

6

Hvis du vil stoppe automatisk gjennomgang av sider eller lysbilder, åpner du dialogboksen Bla automatisk gjennom sider og velger Stopp.

Vise lysbildeanimasjoner og overganger i en delt presentasjon

Når du deler en lysbildepresentasjon for Microsoft PowerPoint i innholdsvisningen, kan du animere tekst- og lysbildeoverganger på samme måte som når du bruker alternativet Lysbildefremvisning i PowerPoint.

 • Animasjoner og overganger støttes ikke for Office 2013-brukere som deler PowerPoint-lysbilder. Bruk i stedet deling av program eller skrivebord.

 • Hvis du vil vise lysbildeanimasjoner og -overganger, må du dele presentasjonen som en UCF-fil (Universal Communications Format). UCF-importmodus konverterer en PowerPoint-fil til en UCF-fil automatisk når du deler den.

 • Hvis minst én deltaker i opplæringsøkten bruker Java Training Manager, vises ikke animasjoner og lysbildeoverganger i løpet av opplæringsøkten. Verten for opplæringsøkten kan stoppe deltakere fra å bli med i en opplæringsøkt med Java Training Manager når de planlegger opplæringsøkten.

1

Kontroller at innholdsvisningen har fokus ved å klikke i visningsprogrammet.

Innholdsvisningen har fokus hvis det vises en blå kantlinje rundt utsiden av lysbildet i visningsprogrammet.

2

Velg de aktuelle pilene på verktøylinjen for å gå gjennom presentasjonen.

Legge til nye sider i delte filer eller tavler

Når du deler en fil eller tavle i innholdsvisningen, kan du legge til en ny, tom side for merknader.

1

I innholdsvisningen velger du fanen for dokumentet, presentasjonen eller tavlen som du vil legge til en side eller et lysbilde i.

2

Velg Rediger > Legg til side.

En ny side vises i innholdsvisningen, på slutten av det valgte dokumentet, presentasjonen eller tavlen.


 

Hvis du har lagt til flere sider i en delt fil- eller tavlefane, kan du vise miniatyrbilder for å gjøre det enkelt å vise og navigere gjennom sidene som er lagt til.

Lime inn bilder i lysbilder, sider eller tavler

Hvis du kopierer et punktgrafikkbilde til datamaskinens utklippstavle, kan du lime inn bildet på en ny side, et nytt lysbilde eller en ny tavle i innholdsvisningen.

Du kan for eksempel kopiere et bilde fra en nettside eller i et program, og deretter raskt dele bildet ved å lime det inn i innholdsvisningen.

1

I innholdsvisningen velger du fanen for dokumentet, presentasjonen eller tavlen der du vil lime inn et bilde.

2

Velg Rediger > Lim inn som ny side.

Bildet vises på en ny side i innholdsvisningen, på slutten av det valgte dokumentet, presentasjonen eller tavlen.


 

Du kan lime inn alle typer punktgrafikkbilder, for eksempel GIF-, JPEG-, BMP- eller TIF-bilder, i innholdsvisningen. Men du kan ikke lime inn andre bildetyper, deriblant EPS- eller Photoshop-bilder (PSD), i innholdsvisningen.

Lagre en presentasjon, et dokument eller en tavle

Du kan lagre et delt dokument, en presentasjon eller en tavle som vises i innholdsvisningen. En lagret fil inneholder alle sidene eller lysbildene i dokumentet, presentasjonen eller tavlen som vises i innholdsvisningen, inkludert merknader og pekere som du eller andre deltakere har lagt til i dem.

Lagrede filer lagres i formatet Universal Communications Format (UCF). Du kan åpne en .ucf-fil i en annen opplæringsøkt eller når som helst utenfor en opplæringsøkt.

Når du har lagret et nytt dokument, en presentasjon eller en tavle i en fil, kan du lagre den på nytt for å overskrive filen eller lagre en kopi i en annen fil.

1

Velg Fil > Lagre > Dokument for å lagre et nytt dokument.

2

Velg plasseringen der filen skal lagres.

3

Skriv inn et navn for filen i filnavnboksen.


 

Velg Lagre som > Dokument og skriv inn et nytt navn for filen eller velg en ny plassering der du vil lagre filen for å lagre en kopi.

Åpne et lagret dokument, en presentasjon eller en tavle

Hvis du har lagret et dokument, en presentasjon eller en tavle som vises i innholdsvisningen, kan du gjøre som følger:

 • Åpne filen i innholdsvisningen under et annet møte. Bare en presentatør eller en deltaker som har rettigheten Del dokumenter, kan åpne en lagret fil under et møte.

 • Åpne filen når som helst på datamaskinens skrivebord.

Et lagret dokument, en presentasjon eller en tavle er lagret i formatet Universal Communications Format (UCF) og har filtypen .ucf.

 • UCF støttes ikke for Office 2013 og nyere, inkludert for brukere av Office 365 som deler PowerPoint-lysbilder.

 • Hvis filen du vil åpne, befinner seg på datamaskinens skrivebord, dobbeltklikker du på den slik at den åpnes i Webex Document Viewer.

1

Velg Fil > Åpne og del.

2

Velg dokument-, presentasjons- eller tavlefilen du vil åpne.

3

Velg Åpne.

Skrive ut presentasjoner, dokumenter eller tavler

Du kan skrive ut alle delte presentasjoner, dokumenter eller tavler som vises i innholdsvisningen. En utskriftskopi av delt innhold inneholder alle merknader og pekere som er lagt til.

1

Velg fanen til dokumentet, presentasjonen eller tavlen du vil skrive ut i innholdsvisningen.

2

Velg Fil > Skriv ut > > Dokument.

3

Velg utskriftsalternativene du vil bruke og skriv ut dokumentet.

Når du skriver ut delt innhold i innholdsvisningen, endres størrelsen på innholdet slik at det får plass på siden. Når det gjelder tavler, skrives bare innholdet som ligger innenfor tavlens stiplede linjer ut.