Спільний доступ до файлу

Можна надати спільний доступ до файлу, наприклад до документа, презентації або відео, який міститься на комп’ютері. Учасники переглядають файл у спільному доступі у своїх засобах перегляду контенту.

Перш ніж почати

Неможливо надати спільний доступ до файлу, якщо триває сеанс роботи в підгрупах.

1.

Виберіть Спільний доступ > Файл (включно з відео).

2.

Виберіть один або кілька файлів, до яких потрібно надати спільний доступ, а потім натисніть Відкрити.

Файли завантажуються по одному, а індикатор стану з’являється в області контенту й на вкладках документів. Файл у спільному доступі відображається в засобі перегляду контенту.

Вибір режиму імпорту для спільного доступу до презентації (користувачі Windows)

Змінення режиму імпорту не поширюється на презентації, до яких наразі надано спільний доступ. Щоб застосувати новий режим імпорту до презентації в спільному доступі, спочатку закрийте презентацію, а потім знову надайте до неї спільний доступ.

1.

У вікні «Навчальний сеанс» виберіть Навчальний сеанс > Параметри.

З’явиться діалогове вікно «Параметри навчального сеансу» із відкритою за замовчуванням вкладкою «Параметри».

2.

Виберіть Режим імпорту.

3.

Виберіть Universal Communications Format або Драйвер принтера.

 • Universal Communications Format (UCF). Це режим за замовчуванням. Дозволяє відобразити анімації та зміну слайдів у презентаціях Microsoft PowerPoint. У режимі UCF диспетчер навчання імпортує презентації швидше, ніж у режимі драйвера принтера. Однак на певних платформах у диспетчері навчання сторінки або слайди можуть відображатися непослідовно.


   

  Режим UCF не підтримується для Office 2013 і новіших версій, зокрема для користувачів Office 365, які надають спільний доступ до слайдів PowerPoint.

 • Драйвер принтера. Відображає презентації в спільному доступі так, як вони відображаються в разі друку. Завдяки цьому сторінки й слайди відображаються послідовно в диспетчері навчання на різних платформах. Однак цей режим не підтримує анімацію або зміни слайдів. У цьому режимі перша сторінка або слайд можуть відображатися швидко, але загальний час імпорту для всіх сторінок або слайдів буде більшим, ніж у режимі UCF.

4.

Виберіть ОК.

Переміщення на слайдах, сторінках або дошках за допомогою панелі інструментів

У засобі перегляду контенту можна переміщуватися на різні сторінки, слайди або сторінки дошки. Кожен документ, презентація або дошка, до якої надано спільний доступ, відображається на вкладці у верхній частині засобу перегляду контенту.

1.

У вікні «Навчальний сеанс» виберіть вкладку для документа, презентації або дошки, яку потрібно відобразити.

Якщо вкладок більше, ніж можливо відобразити одночасно, натисніть кнопку зі стрілкою вниз, щоб переглянути список вкладок, що залишилися.

2.

Виберіть параметри зі стрілками на панелі інструментів, щоб змінити сторінку або слайд, які ви переглядаєте. 


 
 • Крім того, можна переміщуватися на різні сторінки або слайди в документі, презентації або дошці в спільному доступі, відкривши засіб перегляду мініатюр.

 • Можна автоматично перегортати сторінки або слайди через указаний інтервал часу.

 • Якщо презентація містить анімації або ефекти зміни слайдів, для їх активації можна використовувати панель інструментів або сполучення клавіш.

Автоматичне перегортання сторінок або слайдів

Під час надання спільного доступу до документа або презентації в засобі перегляду контенту можна автоматично перегортати сторінки або слайди через указаний інтервал часу. Після запуску автоматичне перегортання сторінок або слайдів можна зупинити в будь-який час.

1.

У вікні «Навчальний сеанс» виберіть вкладку для документа або презентації, сторінки або слайди якої потрібно перегортати автоматично.

2.

Виберіть Подання > Автоматичне перегортання сторінок.

3.

Щоб змінити інтервал часу для перегортання сторінок, виконайте одну з описаних далі дій.

 • Натискайте кнопки вгору або вниз, щоб збільшити або зменшити інтервал

 • Введіть певний інтервал часу

Щоб перезапустити перегортання сторінок або слайдів, після того як було відображено всі сторінки або слайди, установіть прапорець Повернутися до початку й продовжити перегортання сторінок.

4.

Натисніть Почати.

5.

(Необов’язково.) Закрийте діалогове вікно «Автоматичне перегортання сторінок», вибравши у верхньому правому куті цього вікна кнопку Закрити.

Сторінки або слайди продовжать перегортатися через вказаний інтервал часу.

6

Щоб зупинити автоматичне перегортання сторінок або слайдів, відкрийте діалогове вікно «Автоматично перегортати сторінки» знову й натисніть Зупинити.

Відображення анімації та зміни слайдів у презентації в спільному доступі

Під час надання спільного доступу до презентації Microsoft PowerPoint у засобі перегляду контенту можна додати анімацію для зміни тексту й слайдів так само, як і в разі використання параметра «Показ слайдів» у PowerPoint.

 • Анімація і ефекти зміни не підтримуються для користувачів Office 2013, які надають спільний доступ до слайдів PowerPoint. Замість цього слід надати спільний доступ до програми або робочого стола.

 • Щоб відобразити анімацію і ефекти зміни слайдів, потрібно надати спільний доступ до презентації як до файлу Universal Communications Format (UCF). У разі надання спільного доступу до файлу PowerPoint режим імпорту UCF автоматично перетворює його на файл UCF.

 • Якщо принаймні один учасник навчального сеансу використовує диспетчер навчання Java, анімації і ефекти зміни слайдів не відображатимуться під час навчального сеансу. Організатор навчального сеансу може заборонити учасникам приєднуватися до навчального сеансу за допомогою диспетчера навчання Java під час планування навчального сеансу.

1.

Клацнувши в засобі перегляду контенту, перевірте, чи готовий він приймати команди.

Засіб перегляду контенту готовий приймати команди, якщо навколо слайда відображається синя рамка.

2.

На панелі інструментів виберіть відповідні стрілки для переміщення презентацією.

Додавання нових сторінок до файлів у спільному доступі або дощок

Під час надання спільного доступу до файлу або дошки в засобі перегляду контенту можна додати нову пусту сторінку для анотації.

1.

У засобі перегляду контенту виберіть вкладку документа, презентації або дошки, на якій потрібно додати сторінку або слайд.

2.

Натисніть Змінити > Додати сторінку.

Нову сторінку буде відображено в засобі перегляду контенту наприкінці вибраного наразі документа, презентації або дошки.


 

Якщо ви додали кілька сторінок до вкладки файлу або дошки в спільному доступі, можна переглядати мініатюри, щоб спростити перегляд доданих сторінок і переміщення ними.

Вставлення зображень на слайдах, сторінках або дошках

Якщо скопіювати растрове зображення до буфера обміну комп’ютера, його можна вставити на нову сторінку, слайд або дошку в засобі перегляду контенту.

Наприклад, можна скопіювати зображення на вебсторінці або в програмі, а потім швидко надати до цього зображення спільний доступ, вставивши його в засіб перегляду контенту.

1.

У засобі перегляду контенту виберіть вкладку документа, презентації або дошки, на якій потрібно вставити зображення.

2.

Натисніть Змінити > Вставити як нову сторінку.

Зображення з’явиться в засобі перегляду контенту на новій сторінці в кінці вибраного наразі документа, презентації або дошки.


 

У засобі перегляду контенту можна вставити растрове зображення будь-якого типу, наприклад GIF, JPEG, BMP або TIF. Однак вставити в засіб перегляду контенту зображення іншого типу, як-от зображення EPS або Photoshop (PSD), неможливо.

Збереження презентації, документа або дошки

Можна зберегти будь-який документ, презентацію або дошку в спільному доступі, що відображено в засобі перегляду контенту. Збережений файл містить усі сторінки або слайди в документі, презентації або дошці, які наразі відображено в засобі перегляду контенту, включно з усіма анотаціями й вказівниками, які до них додали ви або інші відвідувачі.

Файли, які ви зберігаєте, матимуть формат Universal Communications Format (UCF). Файл .ucf можна відкрити під час іншого навчального сеансу або в будь-який час поза його межами.

Можна ще раз зберегти у файлі новий документ, презентацію або дошку, які вже було збережено, щоб перезаписати файл або зберегти копію як інший файл.

1.

Щоб зберегти новий документ, виберіть Файл > Зберегти > Документ.

2.

Виберіть розташування, в якому слід зберегти файл.

3.

Введіть ім’я файлу в полі імені файлу.


 

Щоб зберегти копію, виберіть Зберегти як > Документ, а потім введіть нове ім’я файлу або виберіть нове розташування, в якому слід зберегти файл.

Відкриття збереженого документа, презентації або дошки

Якщо ви зберегли документ, презентацію або дошку, які відображено в засобі перегляду контенту, можна виконати одну з описаних далі дій.

 • Відкрийте файл у засобі перегляду контенту під час іншої наради. Відкрити збережений файл під час наради може лише доповідач або учасники, які мають право надавати спільний доступ до документів.

 • Відкрийте файл у будь-який час на робочому столі комп’ютера.

Збережений документ, презентація або дошка міститься у збереженому файлі Universal Communications Format (UCF) і має розширення .ucf.

 • UCF не підтримується для Office 2013 і новіших версій, зокрема для користувачів Office 365, які надають спільний доступ до слайдів PowerPoint.

 • Якщо файл, який потрібно відкрити, розташовано на робочому столі комп’ютера, просто двічі клацніть його, щоб відкрити в засобі перегляду документів Webex.

1.

Натисніть Файл > Відкрити й надати спільний доступ.

2.

Виберіть файл документа, презентації або дошки, який потрібно відкрити.

3.

Натисніть Відкрити.

Друк презентацій, документів або дощок

Можна друкувати будь-які презентації, документи або дошки в спільному доступі, які відображаються в засобі перегляду контенту. Друкована копія контенту в спільному доступі містить усі додані анотації та вказівники.

1.

У засобі перегляду контенту виберіть вкладку документа, презентації або дошки, яку потрібно роздрукувати.

2.

Натисніть Файл > Друк > > Документ.

3.

Виберіть потрібні параметри друку й роздрукуйте документ.

Під час друку контенту в спільному доступі в засобі перегляду контенту розмір контенту буде змінено відповідно до друкованої сторінки. Однак, якщо йдеться про дошки, буде надруковано лише контент, який знаходиться між пунктирними лініями на дошці.