Denne integration understøtter følgende opkaldsfunktioner for kontaktcenterprogrammer:

  • Foretag, modtag, besvar og afslut et opkald

  • DTMF

  • Sæt opkald på hold, og genoptag

  • Overfør

  • Giv rådgivning (foretag andet opkald)

  • Genoptag tidligere opkald

  • Konference

  • Sæt konference i venteposition, og genoptag den

  • Optagelse (indbygget i bro eller BiB)

  • Flere linjer