Når du aktiverer denne tjeneste, vil du modtage en e-mail, der indeholder dit stemme Portal nummer. Ring til dette telefonnummer for at optage dine automatiske omstilling hilsener. Dette er også telefonnummeret brugere på dette placerings opkald for at få adgang til deres indtalte meddelelser og indstillinger.


Stemme Portal-udvidelsen er typisk de sidste fire cifre af Voice Portal-telefonnummeret.

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til tjenester > Opkalds > placeringer og derefter vælge den placering, du vil opdatere.

2

På listen opkaldsindstillinger skal du klikke på Voice Portal.

3

Vælg lydmeddelelses sproget for placeringen i rullemenuen sprog.

4

Under indgående opkaldskal du vælge et telefonnummer og/eller indstille et forlængelses nummer fra de numre, der er konfigureret for placeringen fra rullemenuen.


 

Telefonnummeret og forlængelse, du har tildelt til placeringen, vises som standard i rullemenuen.

5

Under telefon adgangskode for Voice Portalskal du angive adgangskoden for din placering og derefter indtaste adgangskoden igen for at bekræfte.

6

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.