Når du aktiverer denne tjeneste, vil du modtage en e-mail, der indeholder dit stemmeportalnummer. Ring til dette telefonnummer for at optage dine automatisk omstillingshilsner. Dette er også telefonnummerbrugere på denne placering opkald for at få adgang til deres indtalt besked meddelelser og indstillinger.


Taleportal-forlængelsen er typisk de sidste fire cifre i telefonnummeret til stemmeportalen.

1

Fra kundevisningen i skal du gå til Tjenester > Opkald > placeringer og derefter vælge den https://admin.webex.com placering, du vil opdatere.

2

På listen Opkaldsindstillinger skal du klikke på Stemmeportal.

3

Vælg sproget for lydmeddelelse for placeringen i rullemenuen Sprog.

4

Under Indgående opkald skal du vælge et telefonnummer og/eller indstille et lokalnummer fra de numre, der er konfigureret til placeringen, i rullemenuen.


 

Nummeret og lokalnummeret til indtalt besked, du har tildelt til placeringen, vises som standard i rullemenuen.

5

Under Stemmeportal admin-adgangskode skal du indstille adgangskoden for din placering og derefter indtaste adgangskoden igen for at bekræfte.

6

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.