לא ניתן להצטרף לפגישות Webex הדף ממשיך להיטען ואינו מתחבר

לא ניתן להצטרף לפגישות Webex הדף ממשיך להיטען ואינו מתחבר.

דף ההצטרפות נתקע בעת ההתחברות לפגישה.

 

סיבה:
סביבת הלקוח שאינה מאפשרת לו להוריד קבצי CRL (אישור) מאתרי החברה הדיגיטלית, תחווה את טעינת דף ההצטרפות ואינה מתחברת לפגישה ב- Webex Business Suite (WBS) 40.2.18.

פתרון:
התקן את האישור באופן ידני כדי לפתור בעיה זו:

 • התקן את אישור הביניים:
 1. הורד את תעודת הביניים מ: http://cacerts.digicert.com/DigiCertSHA2AssuredIDCodeSigningCA.crt
 2. לחץ פעמיים על קובץ האישור.
 3. לחץ על כפתור פתח .
 4. לחץ על לחצן התקן אישור... כדי לפתוח את החלון אשף ייבוא האישורים.
 5. בחר מחשב מקומי כמיקום החנות ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על כן כדי לאפשר ליישום לבצע שינוי במחשב שלך בתיבת הדו-שיח בקרת גישה למשתמש כאשר תתבקש לעשות זאת.
 7. בחר מקם את כל האישורים בחנות הבאה ולחץ על עיון.
 8. בחר /י ״רשויות אישורי ביניים״ כמאגר האישורים ולאחר מכן לחץ/י על ״אישור״ .
 9. לחץ על כפתור הבא .
 10. לחץ על כפתור סיום .
 • התקן את אישור הבסיס:
 1. הורד את תעודת הביניים מ: http://cacerts.digicert.com/DigiCertAssuredIDRootCA.crt
 2. לחץ פעמיים על קובץ האישור.
 3. לחץ על כפתור פתח .
 4. לחץ על לחצן התקן אישור... כדי לפתוח את החלון אשף ייבוא האישורים.
 5. בחר מחשב מקומי כמיקום החנות ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. לחץ על כן כדי לאפשר ליישום לבצע שינוי במחשב שלך בתיבת הדו-שיח בקרת גישה למשתמש כאשר תתבקש לעשות זאת.
 7. בחר מקם את כל האישורים בחנות הבאה ולחץ על עיון.
 8. בחר /י ״רשויות אישורי בסיס מהימנות״ כמאגר האישורים ולאחר מכן לחץ/י על ״אישור״ .
 9. לחץ על כפתור הבא .
 10. לחץ על כפתור סיום .

האם המאמר הועיל לך?