בחר רמת אבטחה עבור מפגש הדרכה

אתה מספק אבטחה למפגש ההדרכה שלך על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • דרוש סיסמה: רוב אתרי Webex Training דורשים ממך לציין סיסמה עבור כל מפגש שאתה מארח. המשתתפים חייבים לספק את הסיסמה הזו כדי להצטרף למפגש.

 • ציין מפגש הדרכה לא רשום: באפשרותך לציין שהמפגש אינו רשום. מפגש הדרכה לא רשום לא מופיע בלוח השנה של מפגש ההדרכה. כדי להצטרף למפגש הדרכה לא רשום, המשתתפים חייבים לספק מספר מפגש ייחודי.

 • דרוש מהמשתתפים להיכנס באמצעות אימות כניסה יחידה לפני ההצטרפות למפגש הזה: באפשרותך להגביל את המשתתפים לאלה שהוזמנו ישירות, למנוע מאנשים אחרים להצטרף להזמנה שהועברה.

 • הגבל את המפגש למשתתפים מוזמנים בלבד (אפשרויות הרישום יושבתו): באפשרותך להגביל את המפגש למשתתפים מוזמנים בלבד. המשתתפים לא יכולים להעביר את ההזמנה.

 • אל תכלול את סיסמת המפגש בהזמנות בדוא"ל: באפשרותך למנוע מהסיסמה להופיע בהזמנות בדוא"ל שאתר ההדרכה שלך ב-Webex שולח באופן אוטומטי למשתתפים.

 • דרוש מהמשתתפים להיכנס למערכת: אתה יכול לדרוש שלמשתתפים יהיה חשבון משתמש באתר ההדרכה של Webex. לכן, המשתתפים חייבים להיכנס לאתר שלך לפני שיוכלו להשתתף במפגש.

 • דרוש מהמשתתפים להירשם למפגש ההדרכה: באפשרותך לדרוש מכל משתתף למלא בקשת רישום שכוללת את השם, כתובת הדוא"ל ומידע אחר, ולאחר מכן לשלוח לך את הבקשה. לאחר מכן תוכל לקבל או לדחות כל בקשת רישום.

 • הגבל את הגישה למפגש ההדרכה: ברגע שכל המשתתפים הצטרפו למפגש הדרכה, תוכל למנוע ממשתתפים נוספים להצטרף אליו על-ידי הגבלת הגישה למפגש ההדרכה.


   

  בחר רמת אבטחה המבוססת על מטרת מפגש ההדרכה. לדוגמה, אם אתה מתזמן מפגש כדי לדון בפיקניק של החברה שלך, אתה כנראה יכול לציין רק סיסמה עבור המפגש. אם תתזמן מפגש שבו תדון בנתונים פיננסיים רגישים, ייתכן שתרצה לציין שהמפגש אינו רשום. תוכל גם לבחור להגביל את הגישה למפגש ברגע שכל המשתתפים הצטרפו אליו.

הגדרת שם נושא וסיסמה

בעת תזמון מפגש הדרכה, תגדיר את שם הנושא והסיסמה. באפשרותך לערוך את שם הנושא והסיסמה בדף עריכת מפגש הדרכה מתוזמן.


 

סיסמת מפגש הדרכה צריכה להכיל 4 תווים לפחות, והיא יכולה להכיל 16 תווים לכל היותר. סיסמה לא יכולה להכיל את התווים הבאים: \ `" / & < > = [ ], ולא יכול להיות שם המשתמש שלך, שם המארח, שם הנושא או שם האתר.

1

בדף 'תזמן מפגש הדרכה' או ערוך מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל מפגש הדרכה ומידע גישה.

אם אתה מתזמן את מפגש ההדרכה בשם של מישהו אחר, בחר את האדם מהרשימה הנפתחת .

2

ציין נושא למפגש ההדרכה בתיבת נושא .

באפשרותך להזין סיסמה בשדה הגדרת סיסמת מפגש.

3

ציין את האפשרויות שלך ולאחר מכן בחר תזמן או עדכן.

ציין אם מפגש הדרכה רשום או לא רשום

1

בדף 'תזמן מפגש הדרכה' או ערוך מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל מפגש הדרכה ומידע גישה.

2

מתחת למפגש הדרכה זה, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

אפשרות תיאור
רשום לכולם מפגש ההדרכה של Webex מופיע הן ברשימת המפגשים והן בלוח השנה של מפגש ההדרכה לכל מי שמבקר באתר ההדרכה של Webex שלך.
רשום עבור משתמשים מורשים בלבד

מפגש ההדרכה:

 • מופיע ברשימת המפגשים ובלוח השנה של מפגש ההדרכה.

 • מופיע רק למשתמשים שיש להם חשבונות משתמשים ונכנסו לאתר ההדרכה של Webex.

לא רשום
 • מפגש ההדרכה לא מופיע ברשימת המפגשים או בלוח השנה של מפגש ההדרכה.

 • מפגש הדרכה לא רשום מונע מכולם להציג מידע על המפגש, כגון המארח, הנושא ושעת ההתחלה שלו. זה עוזר למנוע גישה לא מורשית למפגש.

 • כדי להצטרף למפגש הדרכה לא רשום, משתתף חייב לספק מספר מפגש ייחודי.

 • אם תזמין משתתף למפגש הדרכה לא רשום, המשתתף יקבל:

  • הודעת דוא"ל של הזמנה הכוללת הוראות מלאות להצטרפות למפגש ההדרכה, כולל מספר מפגש ההדרכה.

  • כתובת URL שמקשרת ישירות לדף אינטרנט שבו המשתתף יכול להצטרף למפגש ההדרכה.

3

בחר תזמן או עדכן.

הגדר מפגש הדרכה גדול עם יותר מ-500 משתתפים

באפשרותך להגדיר מפגש הדרכה גדול על-ידי כך שתאפשר ליותר מ-500 משתתפים. עם זאת, אם תבחר באפשרות זו, תכונות מסוימות של Webex Training מוגבלות או שאינן נתמכות. אלו כוללים:

 • הווידאו מרובה הנקודות, הצ'אט הפרטי והתכונות החזותיות של הדובר הפעיל אינן זמינות.

 • המשתתפים לא יכולים לשלוח וידאו ולהציג את השמות של משתתפים אחרים.

 • כל מפגש משנה ומחשב מעבדה מעשית תומך ב-100 משתתפים לכל היותר.


 

לא ניתן לשנות אפשרות זו בתוך המפגש.

1

בדף 'תזמן מפגש הדרכה' או ערוך מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל מפגש הדרכה ומידע גישה.

2

סמן את תיבת הסימון הזו תכלול מעל 500 משתתפים.

תיבת הודעות מופיעה ומתארת את המגבלות של אפשרות זו.

3

בחר אישור.


 

אם אתה מתזמן מפגשי הדרכה גדולים לעתים קרובות, בחר שמור כתבנית בתחתית הדף.

4

אם השלמת את ציון אפשרויות, בחר ב-תזמן או עדכן.

הוסף קטגוריה

להלן הוראות להוספת קטגוריה בעת תזמון מפגש הדרכה. ניתן גם להוסיף קטגוריה לאחר שמפגש ההדרכה תוזמן.

לפני שתתחיל

כדי להפוך קטגוריות לזמינות, מנהל האתר שלך חייב להפעיל תכונה זו.
1

בדף 'תזמן מפגש הדרכה' או ערוך מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל מפגש הדרכה ומידע גישה.

2

בחר קטגוריה.

3

כדי להוסיף קטגוריה:

 1. לחצו על הוסף קטגוריה חדשה.

 2. הזן שם, אופציונלית, תיאור.

 3. עבור סטטוס קטגוריה, בחר אם ברצונך שהקטגוריה תהיה ציבורית (רשומה) או פרטית (לא רשומה).

 4. לחץ יצירה .

4

אם השלמת את ציון אפשרויות, בחר ב-תזמן או עדכן.

העתק מידע על המפגש ממפגש אחר

באפשרותך להעתיק מידע ספציפי על המפגש ממפגשים חיים אחרים שתזמנת, או ממפגשים שתוזמנו בשמך. חלק מפרטי התזמון משתנים מפגישה לפגישה, ולכן לא ניתן להעתיק אל המתזמן, כולל:

 • תאריך, שעה וחוזר (למעט משך זמן, אזור זמן ואפשרויות הצטרפות לפני המארח)

 • רשימות משתתפים ומציגים מוזמנים (למעט מספר משוער של משתתפים ומציגים)

 • נתוני רישום של משתתפים רשומים

 • מידע מעבדה מעשית והזמנות

 • חומר ומבחנים לקורס

1

בדף תזמון מפגש הדרכה או עריכת מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל מפגש מפגש וגישה למידע ובחר העתקה מ.

2

בחר את המפגש שממנו יש להעתיק את פרטי המפגש ובחר אישור.

ציון קודי מעקב עבור הפעלה מתוזמנת

מנהל האתר יכול לציין אפשרויות קוד מעקב שמופיעות בדף תזמון ההדרכה . קודי מעקב יכולים לזהות את המחלקה, הפרוייקט או מידע אחר שהארגון שלך רוצה לשייך למפגשי ההדרכה שלך. קודי מעקב יכולים להיות אופציונליים או נדרשים, בהתאם לאופן שבו מנהל האתר הגדיר אותם.

1

בדף תזמון מפגש הדרכה או עריכת מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל קודי מעקב, ולאחר מכן בחר תווית קוד בתיבה משמאל.

אם מנהל האתר דורש ממך לבחור קוד מתוך רשימה מוגדרת מראש, תופיע רשימה של קודים.

2

בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • אם רשימה של קודים מופיעה בתיבה מימין, בחר קוד מתוך הרשימה.

 • הקלד קוד בתיבה מימין.

3

חזור עבור כל תווית קוד מעקב.

4

בחר תזמן או עדכן.


 

אם מנהל האתר ציין שאותן אפשרויות של קוד מעקב מופיעות בפרופיל המשתמש שלך, תוכל לערוך את פרופיל המשתמש כדי לציין קודי מעקב. לאחר מכן הקודים מופיעים באופן אוטומטי בדף תזמון מפגש הדרכה.

הגדרת שיחת ועידה בשמע עבור מפגש מתוזמן

אפשרויות שיחת ועידה בשמע עשויות להיות שונות, בהתאם לאפשרויות שבהן הארגון שלך משתמש.

1

בדף 'תזמן מפגש הדרכה ' או ערוך מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל הגדרות שיחת ועידה בשמע.

2

בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

 • שמע של Webex: מציין שהמפגש כולל שיחת ועידה משולבת בשמע. באפשרותך לבחור את האפשרויות הבאות:

  • הצג מספר חינם: אם אתר Webex Training שלך מספק שיחות ועידה בשמע ללא תשלום, גם מספר ללא תשלום וגם מספר בתשלום זמינים. עבור שיחת ועידה בהתקשרות ללא תשלום, הארגון שלך מניח את החיוב עבור השיחות; אחרת, המשתתפים מניחים את החיוב עבור השיחות שלהם.

  • הצג קישור להגבלות על חיוג ללא תשלום: בחר להציג רשימה של הגבלות התקשרות לפי מדינה ( www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf).

  • הצג מספרים להתקשרות ברחבי העולם: אפשרות זו מספקת רשימת מספרים, כגון מספרי חינם או מספרים מקומיים, שמשתתפים במדינות אחרות יכולים להתקשר אליהם כדי להצטרף לשיחת הוועידה הקולית.

  • הפעל אימות CLI של שיחת ועידה טלפונית כאשר משתתפים מתקשרים: CLI (זיהוי קו מתקשר) הוא צורה של מזהה מתקשר, שירות חכם טלפוניה ששולח את מספר הטלפון של המתקשר לפני שתענה לשיחה. ניתן לאמת כל מתקשר חיוג עם חשבון אתר מארח ולהעביר אותו לשיחת הוועידה הטלפונית הנכונה מבלי להזדקק למספר מפגש הדרכה.

  • השתק משתתפים בעת הכניסה: בחר אם ברצונך שהשמע של המשתתפים יושתק כאשר הם ייכנסו למפגש ההדרכה. זה עשוי למנוע הפרעה, במיוחד אם מפגש ההדרכה מתבצע.

  • צליל כניסה ויציאה: בחר את התראה או ההכרזה על הצליל, אם קיימת, שברצונך שכל המשתתפים ישמעו כאשר משתתף יצטרף למפגש או יעזוב אותו.


   

  שיחת ועידה בשמע של Webex תומכת בעד 125 מתקשרים.

 • שירות אחר של שיחת ועידה טלפונית:

  • מציין שהמפגש כולל שיחת ועידה טלפונית ששירות אחר מספק.

  • הזן הוראות להצטרפות לשיחת הוועידה הטלפונית. פריטים אלה מופיעים בדף פרטי המפגש , בהזמנות בדוא"ל ובמפגש ההדרכה.

 • השתמש ב-VoIP בלבד: מציין שהמשתתפים משתמשים במחשבים עם יכולת שמע לתקשורת דרך האינטרנט.

 • הערה: מציין שאין צורך בשיחת ועידה בשמע עבור המפגש.

3

בחר תזמן או עדכן.


 

לאחר שתתזמן את מפגש ההדרכה, מופיעות הוראות להצטרפות לשיחת הוועידה בשמע באופן אוטומטי.

 • בדף פרטי המפגש באתר שלך, שהמשתתפים יכולים להציג לפני שתתחיל את מפגש ההדרכה

 • בהודעות דוא"ל של הזמנה, אם אתה מזמין משתתפים באמצעות אפשרויות דף תזמון הדרכה

 • בלשונית מידע , המופיעה במציג התוכן בחלון מפגש ההדרכה

ציון אפשרויות תאריך ושעה

באפשרותך לציין את התאריך ושעת ההתחלה, המופע ומשך הזמן המשוער עבור מפגש הדרכה מתוזמן. באפשרותך גם לקבוע אם ובכמה דקות מראש, כדי לאפשר למשתתפים להצטרף למפגש ההדרכה ולשיחת הוועידה בשמע לפני שעת ההתחלה.

אפשרות

תיאור

שעת התחלה

בחר את התאריך והשעה שבהם ברצונך שמפגש ההדרכה יתרחש.

המשתתפים יכולים להצטרף ___ דקות לפני שעת ההתחלה

אפשר למשתתפים להצטרף למפגש ההדרכה בתוך מספר דקות מוגדר לפני שעת ההתחלה של מפגש ההדרכה.


 

אם תנקה את תיבת הסימון הזו, התחל את מפגש ההדרכה לפני שהמשתתפים יוכלו להצטרף אליה.

המשתתפים יכולים גם להתחבר לשמע של Webex

אפשר למשתתפים להצטרף לשיחת הוועידה הקולית לפני שעת ההתחלה של מפגש ההדרכה.


 

אפשרות זו זמינה רק אם תאפשר למשתתפים להצטרף למפגש ההדרכה לפני שעת ההתחלה שלה.

שיעור מפגש יחיד

כיתה הכוללת מפגש הדרכה יחיד ומתרחשת רק פעם אחת -- אין לה תבנית מופע חוזר.

שיעור הפעלה יחיד חוזר

קורס הכולל מפגש הדרכה אחד וחוזר על עצמו באופן קבוע.


 

המשתתפים נרשמים למפגש אחד בלבד.

אפשרויות המופע החוזר כוללות:

 • יומיומי: שיעור שחוזר על עצמו מדי יום בהתאם לתנאים הבאים:

  • כל ___ יום: בחר לתזמן מפגש הדרכה שיתרחש כל מספר ימים שצוין.

  • בכל יום חול: בחר לתזמן מפגשי הדרכה בכל יום שני עד שישי.

 • שבועי: בחר את תיבת הסימון של הימים בשבוע בהם מתרחש מפגש ההדרכה בכל שבוע.

 • חודשי: שיעור שחוזר על בסיס חודשי בהתאם לתנאים הבאים:

  • יום ___ בכל ___ חודש: ציין את היום בחודש ואת מספר החודשים בהם יתקיים מפגש ההדרכה.

  • בכל ___ חודש: בחר את היום בחודש וציין את מספר החודשים עבור מפגש ההדרכה.

אפשרויות הסיום כוללות:

 • מסתיים: בחר את התאריך עבור מפגש ההדרכה האחרון.

 • אחרי: ציין את מספר מפגשי ההדרכה, שלאחריהם לא מתרחשות מפגשי הדרכה נוספים.

קורס מפגשים מרובים

קורס הכולל מפגשי הדרכה מרובים - כלומר, סדרה של מפגשים שנמשכים על פני ימים, שבועות, חודשים וכן הלאה.


 

המשתתפים נרשמים פעם אחת לרצף שלם של מפגשים.

אפשרויות המופע החוזר כוללות:

 • יומיומי: שיעור שחוזר על עצמו מדי יום בהתאם לתנאים הבאים:

  • כל ___ יום: בחר לתזמן מפגש הדרכה שיתרחש כל מספר ימים שצוין.

  • בכל יום חול: בחר לתזמן מפגשי הדרכה בכל יום שני עד שישי.

 • שבועי: בחר את תיבת הסימון של הימים בשבוע בהם מתרחש מפגש ההדרכה בכל שבוע.

 • חודשי: שיעור שחוזר על בסיס חודשי בהתאם לתנאים הבאים:

  • יום ___ בכל ___ חודש: ציין את היום בחודש ואת מספר החודשים בהם יתקיים מפגש ההדרכה.

  • בכל ___ חודש: בחר את היום בחודש וציין את מספר החודשים עבור מפגש ההדרכה.

אפשרויות הסיום כוללות:

 • מסתיים: בחר את התאריך עבור מפגש ההדרכה האחרון.

 • אחרי: ציין את מספר מפגשי ההדרכה, שלאחריהם לא מתרחשות מפגשי הדרכה נוספים.

תזמון מפגשים לא סדירים

קורס של מפגש יחיד שמוצע במספר תאריכים על בסיס לא סדיר.


 

המשתתפים נרשמים למפגש אחד בלבד. ניתן לערוך כל מפגש באופן עצמאי.

 • לא סדיר: שיעור שחוזר על בסיס לא סדיר בהתאם לתנאים הבאים:

  • הפעלה 1: בחר את התאריך והשעה של מפגש ההדרכה הראשון שיתרחש.

  • הוסף מפגש נוסף: בחר את הקישור ולאחר מכן בחר את התאריך והשעה כדי שיתרחשו מפגשי הדרכה נוספים.

תכנן אזורי זמן של מפגש

בחר את אזור הזמן שבו זמן מפגש ההדרכה מופיע ברשימת המפגשים ובלוח השנה של ההדרכה.

משך משוער

בחר את משך הזמן שאתה מעריך שמפגש ההדרכה נמשך.


 

משך הזמן המשוער מסופק למטרות תכנון. מפגש ההדרכה לא מסתיים באופן אוטומטי לאחר שמשך הזמן שצוין יחלוף.


 

אם תזמין משתתף למפגש הדרכה, המשתתף יקבל הודעת דוא"ל של הזמנה שכוללת את שעת ההתחלה של מפגש ההדרכה ואת משך הזמן המשוער.

אם תזמין משתתפים למפגש הדרכה, הודעות הדוא"ל של ההזמנה שלהם תציין את שעת ההתחלה של מפגש ההדרכה באזור הזמן שציינת. עם זאת, אם המשתתפים מתגוררים באזור זמן אחר, הם יכולים להציג את שעת ההתחלה באזורי הזמן שלהם, ברשימת המפגשים בדף המפגשים בשידור חי.

תזמן זמן מפגש הדרכה, מופע ומשך

1

בדף 'תזמון מפגש הדרכה' או 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', גלול אל תאריך ושעה.

2

ברשימות שעת ההתחלה , בחר מתי ברצונך שמפגש ההדרכה יתחיל.

3

בחר אם לאפשר למשתתפים להצטרף למפגש ההדרכה לפני שעת ההתחלה המתוזמנת. אם כן, בחר את מספר הדקות מהרשימה.

4

בחר אם המשתתפים יכולים גם להצטרף לשיחת הוועידה הקולית מוקדם.

5

תחת מופע, בחר אחת מהאפשרויות הבאות:

 • שיעור מפגש יחיד

 • שיעור הפעלה יחיד חוזר

 • קורס מפגשים מרובים

 • תזמון מפגשים לא סדירים

6

אם אתה מתזמן שיעור מפגש יחיד חוזר, או קורס מפגש מרובה, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחר אחת מתבניות המופע החוזר הבאות:
  • יומיומי: בחר את המפגש שיתרחש בכל מספר ימים שצוין, או בכל יום חול.

  • שבועי: בחר בתיבת הסימון של ימי השבוע בהם המפגש מתרחש.

  • חודשי: בחר את המפגש שיתרחש בתאריך מסוים (לדוגמה, החמישי של כל חודש), או ביום מסוים (לדוגמה, יום שלישי השני של כל חודש), ותבנית המופע החודשי (לדוגמה, 1 = כל חודש, 2 = כל חודש, וכן הלאה).

 • בחר את תאריך הסיום שיש להציג בתאריך שנבחר, או לאחר מספר מפגשים שצוין.
7

אם אתה מתזמן קורס תזמון מפגשים לא סדירים, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחר את התאריך עבור המפגש הראשון.
 • בחר הוסף מפגש נוסף, בחר את התאריך עבור המפגש השני וחזור על כל מפגש נוסף.
8

(אופציונלי) ברשימת אזורי הזמן , בחר אזור זמן אחר.

ברשימת אזורי הזמן , אזור הזמן שציינת בפרופיל המשתמש שלך נבחר כברירת מחדל.

9

ברשימות משך הזמן המשוער , בחר את השעות והדקות שעבורן אתה מעריך שמפגש ההדרכה נמשך.

10

אם השלמת לציין אפשרויות בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או ערוך דף מפגשי הדרכה מתוזמנים, בחר תזמון או עדכון, בהתאמה.

ציין אפשרויות אבטחה עבור מפגש הדרכה

1

בדף תזמון מפגש הדרכה או עריכת מפגש הדרכה מתוזמן , גלול אל משתתפים > אבטחה.

2

בחר בתיבת הסימון לא כולל סיסמה בהודעות דוא"ל שנשלחו למשתתפים .

3

סמן את האפשרות דרוש מהמשתתפים להיכנס באמצעות אימות כניסה יחידה לפני ההצטרפות לתיבת הסימון הזו .

4

בחר בתיבת הסימון הגבל את המפגש למשתתפים מוזמנים בלבד (אפשרויות הרישום יושבתו) .

5

לחץ על שמור או עדכן.

ציין דף אינטרנט יעד לאחר סיום המפגש

1

בדף 'תזמון הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', גלול אל אפשרויות מפגש.

2

הזן כתובת אתר יעד (URL) בכתובת יעד (URL) לאחר ההפעלה .

3

בחר תזמן או עדכן.

צור הודעה או ברכה למפגש הדרכה מתוזמן

1

בדף 'תזמון הדרכה' או בדף 'עריכת מפגש הדרכה מתוזמן', גלול אל אפשרויות מפגש.

2

לצד הודעת הברכה, בחר התאם אישית את הודעת הברכה כאשר המשתתף מצטרף.

3

(אופציונלי) בדוק הצג הודעה זו כאשר המשתתפים מצטרפים למפגש.

4

הקלד הודעה או ברכה בתיבת ההודעות.

הודעה או ברכה יכולים להכיל 4000 תווים לכל היותר.

5

בחר אישור.

6

בחר תזמן או עדכן.


 

המשתתפים יכולים להציג את ההודעה או הברכה בכל עת במהלך מפגש הדרכה, על-ידי בחירה באפשרות הודעת ברוכים הבאים מתפריט המפגש.

השתמש בתבניות התזמון

בעת תזמון מפגש הדרכה, באפשרותך לשמור את הגדרות אפשרויות התזמון כתבנית לשימוש עתידי. חלק מפרטי התזמון משתנים מפגישה לפגישה, ולכן לא ניתן לייבא אותם לתבנית. אפשרויות התזמון הבאות לא מועברות לתבנית:

 • תאריך, שעה וחוזר (למעט משך זמן, אזור זמן ואפשרויות הצטרפות לפני המארח)

 • רשימות משתתפים ומציגים מוזמנים (למעט מספר משוער של משתתפים ומציגים)

 • נתוני רישום של משתתפים רשומים

 • מידע מעבדה מעשית והזמנות

 • חומר ומבחנים לקורס

  בעת בחירת תבנית, שדות אפשרויות המתזמן מאוכלסים בערכים של התבנית שנבחרה. ניתן לעדכן או לשמור כל תבנית כתבנית חדשה באתר Webex Training שלך.

1

בדף 'תזמון מפגשי הדרכה' או בדף 'עריכת מפגשי הדרכה מתוזמנים', הזן נתונים לשדות אפשרויות התזמון או שנה הגדרות.

2

בחרו ב-שמור בתור תבנית, המופיעה בתחתית הדף.

3

מלא את השדה שם התבנית או שנה את השם אם ישנה תבנית קיימת.

4

בחר שמור.

בפעם הבאה שתתזמן הפעלה, תוכל לבחור את התבנית שלך מתוך האפשרויות שהוגדרה באמצעות רשימת התבניות.

כדי למחוק תבנית, בחר ב-My Webex > הפרופיל שלי > תבניות תזמון. בחר את התבנית ובחר מחיקה.