תבנית כתובת SIP

לאחר ציון תת-הדומיין הכלל-ארגוני ב-Control Hub, כתובות SIP של Webex נוצרות באופן אוטומטי. התבנית שלהן משתמשת ב-‎.calls.webex.com (למשתמשים) וב-‎.rooms.webex.com (למכשירים לחדר, לשולחנות עבודה וללוחות). התבנית עבור כתובת SIP למשתמשים היא username@example.calls.webex.com ולמכשירים היא workspacename@example.rooms.webex.com:

  • example הוא הערך שאתה מזין עבור תת-הדומיין עבור ארגון Webex שלך.

  • username@example הוא מזהה המשתמש או הדוא"ל בענן Webex ללא הדומיין ברמה העליונה.

  • workspacename הוא שם מותאם אישית שאתה מקצה לסביבת העבודה המכילה התקן משותף, כגון שם של חדר ישיבות או מרחב משותף. לדוגמה, חדר הישיבות של טנגרם או קבלה.

ערך תת-דומיין

באפשרותך להזין כל ערך שתרצה, אבל הזן ערך שקל לזהות שהוא קשור לארגון. פעל לפי ההנחיות שב-Control Hub ובחר תת-דומיין שמזהה את הארגון שלך. הנה כמה הנחיות שיש לבצע:

  • הערך חייב להיות ייחודי, ולרוב הוא שם החברה שלך.

  • באפשרותך להזין שילוב של אותיות ומספרים עבור תת-הדומיין (עד 63 תווים).

שגיאות ופתרונות של תת-דומיינים

  • שם תת-דומיין לא חוקי – אתה משתמש בתווים שאינם נתמכים. הזן ערך עם אותיות ומספרים בלבד.

  • לא זמין. נסה שם אחר – הדומיין כבר נמצא בשימוש; נסה ערך אחר והפעל את הבדיקה כדי לראות אם הוא זמין.

אם אתה נתקל בבעיות, תוכל ליצור עמנו קשר לקבלת סיוע.

כתובות SIP ומשתמשים של Webex

משתמשים יכולים למצוא כתובת SIP של Webex על-ידי מעבר אל הפרופיל שלי בהגדרות Webex בכתובת https://settings.webex.com. כתובת ה-SIP שהוקצתה מופיעה מתחת לשמם.

ניתן לחייג כתובות SIP של Webex למשתמשים מכל טלפון SIP שמוגדר בו TLS. לקבלת מידע נוסף, ראה דרישות לגבי שיחות SIP מעסק לעסק (B2B) לענן Webex וממנו.

כאשר משתמשים מתקשרים באמצעות חיפוש בספר הטלפונים, כתובות ה-SIP של Webex משמשות לניתוב מהטלפונים של Webex Calling ולהעברת שיחות לטלפון של המשתמש וליישום Webex בו-זמנית.

לשיחות ב-Webex ‏(Unified CM) או לשיחות היברידיות, כתובת ה-SIP מנתבת שיחות הנכנסות לענן למשתמש ספציפי (username בדוגמה). עבור השיחות היוצאות של אותו משתמש, כתובת ה-SIP של Webex משמשת בתור מזהה המתקשר. לעומת זאת, חיוג מקומי באמצעות URI של ספר הטלפונים בין משתמשי שיחות ב-Webex ‏(Unified CM) או משתמשי שיחות היברידיות מצלצל ביישום Webex של המשתמש ובטלפון השולחני.

  • מנקודת המבט של המתקשר, חיוג ה-URI של ספר הטלפונים הארגוני יוצר שיחה המצלצלת הן ביישום Webex והן בטלפון המקומי.

  • בתרחישי שיחה מסוימים, כתובת ה-SIP של Webex מופיעה בתור מזהה המתקשר בהיסטוריית השיחות. המשתמשים יכולים להתקשר בחזרה לכתובת ה-SIP במקרים האלה.

  • חברות יכולות לבחור להשתמש בכתובת ה-SIP בתור כתובת ניתוב. מומלץ לבחור באפשרות הזו אם אתה משתמש בשיחות ב-Webex ‏(Unified CM) ואתה מפרסם את מזהי ה-URI של ספר הטלפונים של המשתמשים שלך בתור כתובות SIP זמינות ליצירת קשר.

כתובות SIP של Webex ומכשירי Webex בסביבת העבודה

כתובת ה-SIP של Webex מאפשרת שיחות מעסק לעסק והחזרת שיחה לכתובות SIP של Webex. לסביבות עבודה של Webex מוקצית כתובת SIP של Webex בצורה הבאה: workspacename@example.rooms.webex.com

עבור שיחות היברידיות במכשירי Webex, יש להקצות מכשיר של חדר, שולחן עבודה או לוח בתור סביבת עבודה ב-Control Hub. השימוש בשיחות היברידיות לסביבת העבודה של מכשיר החדר פירושו שהמכשיר הרשום בענן מקבל את המספר שלו בספר הטלפונים מסביבת בקרת השיחות המקומית והוא מנתב את השיחות שלו דרך Cisco Unified Communication Manager. מכשיר Webex הרשום בענן משתמש בתשתית PSTN הקיימת.