SIP-adresindeling

Nadat u het subdomein voor uw organisatie hebt opgegeven in ControlHub, Cisco Webex worden er automatisch SIP-adressen gemaakt. De indeling maakt gebruik van .calls.webex.com (voor gebruikers) en .rooms.webex.com (voor ruimte-, bureau- en boardapparaten). De indeling voor het SIP-adres is username@example.calls.webex.com of workspacename@example.rooms.webex.com:

  • is de waarde die u opteert voor het subdomein voor uw Webex-organisatie.

  • username@example is de naam Gebruikers-id of e-mail in de Cisco Webex cloud zonder het hoogste domein.

  • WorkspaceName is een aangepaste naam die u toewijst aan de Workspace die een gedeeld apparaat bevat, zoals een vergaderruimte of gedeelde ruimtenaam. Bijvoorbeeld Tijdprogramma Boardroom of Receptie .

Subdomeinwaarde

U kunt een want waarde invoeren, maar u kunt een waarde invoeren die eenvoudig wordt herkend als gerelateerd aan uw organisatie. Volg de richtlijnen in de Control Hub en kies een subdomein dat uw organisatie identificeert. Hier volgen enkele richtlijnen:

  • De waarde moet uniek zijn en gewoonlijk de naam van uw bedrijf zijn.

  • U kunt een combinatie van letters en cijfers invoeren voor het subdomein (maximaal 63 tekens).

Subdomeinfouten en -oplossingen

  • Ongeldige subdomeinnaam:u gebruikt niet-ondersteunde tekens. Voer alleen een waarde met letters en cijfers in.

  • Niet beschikbaar. Probeer een andere naam — Domein is al in gebruik; probeer een andere waarde en voer de controle uit om te zien ofhet beschikbaar is.

Als u problemen hebt, kunt u contact met ons opnemen voor ondersteuning.

Cisco Webex sip-adressen en gebruikers

Gebruikers kunnen hun Cisco Webex SIP-adres vinden door naar uw Mijn profiel in Webex-instellingen op https://settings.webex.com. Het toegewezen SIP-adres wordt onder de naam weergegeven.

Webex-SIP-adressen voor gebruikers kunnen worden gekozen vanaf elke SIP-telefoon waar TLS is ingesteld. Zie Vereisten voor BUSINESS-to-Business (B2B) SIP-gesprekken naar en van de Cisco Webex Cloud voor meer informatie.

Wanneer gebruikers bellen via een directory zoekopdracht, worden de Cisco Webex SIP-adressen gebruikt om te bellen vanaf Webex Calling telefoons en gesprekken te leveren naar de telefoon van een gebruiker en Cisco Webex app.

Voor bellen in Webex (Unified CM) of Hybride bellen , worden gesprekken die binnenkomend bij de cloud gerouterd naar een specifieke gebruiker (gebruikersnaamin het voorbeeld). Voor de uitgaande gesprekken van de gebruiker wordt Cisco Webex SIP-adres gebruikt als de beller-id. Aan de andere kant, telefoonlijst-URI bellen tussen bellen in Webex (Unified CM) gebruikers of gebruikers van hybride bellen beltoon zowel van de Gebruiker Webex-app als van bureautelefoon.

  • Vanuit het gezichtspunt van de beller leidt het kiezen van de URI van de bedrijfstelefoonlijst tot een oproep die zowel de Cisco Webex-app als de telefoon op locatie overgaat.

  • In bepaalde gespreksscenario's wordt Cisco Webex SIP-adres in het gesprek weergegeven als de beller-id in gespreksgeschiedenis. Gebruikers kunnen in deze gevallen terug bellen naar het SIP-adres.

  • Bedrijven kunnen ervoor kiezen het SIP-adres te gebruiken als routeringsadres. We raden u aan deze keuze te gebruiken als u Bellen in Webex (Unified CM) gebruikt en u de directory-URI's van uw gebruikers openbaar publiceert als hun contactbare SIP-adressen.

Cisco Webex SIP-adressen en Webex-apparaten in een werkruimte

Het Cisco Webex-SIP-adres maakt zakelijk bellen en terugbellen naar Webex-SIP-adressen mogelijk. Cisco Webex Workspaces worden toegewezen aan een Cisco Webex SIP-adres in het formulier workspacename@example.rooms.webex.com

Voor Hybride bellen voor Webex-apparaten wijst u een ruimte-, desk- of boardapparaat toe als Workspace in de Control Hub. Het gebruik van Hybride gesprekken voor de werkruimte van het ruimteapparaat betekent dat het in de cloud geregistreerde apparaat zijn telefoonlijstnummer haalt vanuit de gespreksbeheeromgeving op locatie en alle gesprekken omleiding via Cisco Unified Communication Manager. Het in de cloud geregistreerde Webex-apparaat maakt gebruik van de PSTN-infrastructuur.