לפני שתתחיל

  • הגדרת יישום דואר אלקטרוני במכשיר.

  • קבל את כתובת הדואר האלקטרוני של Cisco ממנהל המערכת כדי לשלוח את המשוב.

1

עבור אל ' הגדרות ', ' עזרה ' או הקש על דיווח על בעיות.

2

הפעל רישום מפורט.

3

הקש על שלח דוח בעיות ובחר את סוג הבעיה.

Cisco Jabber פותחת את הדואר האלקטרוני שלך בהודעה חדשה המכילה שורת נושא שמולאו וקבצי יומן רישום מצורפים.
4

תאר את הבעיה בדואר אלקטרוני, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, הוסף קבצים מצורפים והקש על שלח.


 
כלול את הזמן שבו אירעה הבעיה. אם זוהי בעיה הקשורה לשיחות, בדוק את הרשימה האחרונה שלך כדי למצוא את הזמן.

מה לעשות לאחר מכן


כדי לשמור את סוללת ההתקן, את שטח האחסון ולהימנע מבעיות עם שיחות ג'אבר, בטל רישום מפורט לאחר שתדווח על הבעיה.