Innan du börjar

  • Konfigurera ett e-postprogram på enheten.

  • Be administratören uppge Ciscos e-postadress när du ska skicka feedback.

1

Gå till Inställningar, Hjälp och tryck på Problemrapportering.

2

Slå på Detaljerad loggning.

3

Tryck på Skicka problemrapport och välja problemtyp.

Cisco Jabber öppnar din e-post med ett nytt meddelande som innehåller en redan ifylld ämnesrad och bifogade loggfiler.
4

Beskriv problemet i e-postmeddelandet, ange e-postadress, bifoga eventuella bilagor och tryck på Skicka.


 
Ange tidpunkten då problemet inträffade. Om problemet har med ett samtal att göra, letar du reda på tiden i listan Senaste.

Och sedan då?


För att spara på enhetens batteri och lagringsutrymme och för att undvika problem med Jabber-samtal, stänger du av Detaljerad loggning när du har rapporterat problemet.