Pre nego što počneš

  • Podesite aplikaciju za e-poštu na uređaju.

  • Nabavite Cisco-jevu e-adresu od administratora da biste poslali povratne informacije.

1

Idite na podešavanja , pomoć i dodirnite Izveštavanje o problemima.

2

Uključite detaljno vođenje evidencije.

3

Dodirnite Pošalji izveštaj o problemu i izaberite tip problema.

Cisco Jabber otvara vašu e-poruku sa novom porukom koja sadrži unapred popunjenu temu i priložene datoteke evidencije.
4

Opišite problem u e-poruci, unesite e-adresu, dodajte priloge i dodirnite pošalji.


 
Uključite vreme na koje je došlo do problema. Ako je u pitanju problem vezan za pozive, proverite listu "Nedavni" da biste pronašli to vreme.

Šta dalje


Da biste sačuvali bateriju uređaja, prostor za skladištenje i izbegli probleme sa Jabber pozivima, isključite detaljno vođenje evidencije nakon što prijavite problem.