הגדרות אלה מיועדות לחיוג פנימי וזמינות גם באשף ההגדרה הראשונה.בעת שינוי תוכנית החיוג, המספרים לדוגמה ב-Control Hub מתעדכנים כדי להציג את השינויים האלה.


קודי חיוג יוצא אינם נתמכים באפליקציית Webex, באפליקציה 'שיחות Webex' או במכשירי Cisco Room.


ניתן לקבוע את התצורה של הרשאות שיחה יוצאת עבור מיקום.ראה שלבים אלה כדי לקבוע את התצורה של הרשאות שיחה יוצאת.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל שירותים > שיחות > הגדרות שירות ולאחר מכן גלול אל חיוג פנימי.

2

קבע את התצורה של העדפות החיוג האופציונליות הבאות, לפי הצורך:

 • אורך קידומת ניתוב של מיקום – אנחנו ממליצים על ההגדרה הזו אם יש לך כמה מיקומים.ניתן להזין קידומת באורך של 2-7 ספרות.אם יש לך כמה מיקומים עם אותה שלוחה, המשתמשים חייבים לחייג קידומת בעת שיחה בין מיקומים.לדוגמה, אם יש לך מספר חנויות, כולן עם השלוחה 1000, באפשרותך להגדיר קידומת ניתוב עבור כל חנות.אם לחנות אחת יש קידומת של 888, היית מחייג 8881000 כדי להגיע לחנות הזו.
 • ספרת ניווט בקידומת ניתוב – ניתן להגדיר כאן ערך ללא קשר לשאלה אם אתה משתמש בקידומות ניתוב של מיקום.
 • אורך שלוחה פנימית – ניתן להזין 2-6 ספרות וברירת המחדל היא 2.

   

  לאחר הגדלת אורך השלוחה, מספרי חיוג מהיר קיימים לשלוחות פנימיות אינם מתעדכנים באופן אוטומטי.

3

ציין חיוג פנימי עבור מיקומים ספציפיים.עבור אל שירותים > שיחה > מיקומים, בחר מיקום, גלול אל חיוג ולאחר מכן שנה חיוג פנימי וחיצוני לפי הצורך:

 • חיוג פנימי – ציין את קידומת הניתוב שמשתמשים במיקומים אחרים צריכים לחייג כדי ליצור קשר עם מישהו במיקום הזה.קידומת הניתוב של כל מיקום חייבת להיות ייחודית.אנחנו ממליצים שאורך הקידומת יתאים לאורך שנקבע ברמת הארגון, אבל הקידומת חייבת להיות באורך של 2-7 ספרות.
 • חיוג חיצוני – לחלופין, ניתן לבחור ספרת חיוג יוצא שהמשתמשים חייבים לחייג כדי להגיע לקו חיצוני.ברירת המחדל היא ללא ותוכל להשאיר אותה אם אתה לא דורש את הרגל החיוג הזה.אם תחליט להשתמש בתכונה הזו, מומלץ להשתמש במספר שונה מספרת הניווט של הארגון.

   

  המשתמשים יכולים לכלול את ספרת החיוג היוצא בעת ביצוע שיחות חיצוניות כדי לחקות את האופן שבו הם חייגו במערכות מדור קודם.עם זאת, כל המשתמשים עדיין יכולים לבצע שיחות חיצוניות ללא ספרת החיוג היוצא.

ההשפעה על המשתמשים:

 • המשתמשים חייבים להפעיל מחדש את הטלפונים שלהם כדי ששינויים בהעדפות החיוג ייכנסו לתוקף.

 • שלוחות משתמשים לא יכולות להתחיל באותו מספר כמו ספרת הניווט של המיקום.