Ove postavke su za interno biranje broja i dostupne su i u čarobnjaku za prvo podešavanje. Dok menjate plan biranja broja, primeri brojeva u ažuriranju kontrolnog čvorišta prikazuju ove promene.


Izlazni kodovi za biranje broja nisu podržani na Webex aplikaciji, Webex aplikaciji za pozivanje ili uređajima Cisco Room.


Odlazne dozvole za pozivanje možete da konfigurišete za lokaciju. Pogledajte ove korake da biste konfigurisali dozvole za odlazno pozivanje.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.com, idite na stranicu " Usluge > pozivanje > usluge", a zatim se pomerite do opcije "Interno biranje broja".

2

Po potrebi konfigurišite sledeće opcionalne željene opcije biranja broja:

 • Dužina prefiksa usmeravanjalokacije – Preporučujemo ovu postavku ako imate više lokacija. Možete uneti dužinu od 2-7 cifara. Ako imate više lokacija sa istom oznakom tipa datoteke, korisnici moraju da biraju prefiks kada pozivaju između lokacija. Na primer, ako imate više prodavnica, sve sa oznakom tipa datoteke 1000, možete da konfigurišete prefiks usmeravanja za svako skladište. Ako jedna prodavnica ima prefiks 888, pozvali biste 8881000 da stignete do te radnje.
 • Upravljačka cifra u prefiksu usmeravanja– Ovde možete postaviti vrednost bez obzira na to da li koristite prefikse usmeravanja lokacije.
 • Dužina unutrašnjegproširenja – Možete uneti 2-6 cifara, a podrazumevana je 2.

   

  Kada povećate dužinu proširenja, postojeći broj brzine na interna proširenja se ne ažurira automatski.

3

Navedite interno biranje broja za određene lokacije. Idite na opciju "> Pozovi > lokacije ", izaberite lokaciju, pomerite se do biranjabroja, a zatim po potrebi promenite unutrašnje i spoljašnje biranje broja:

 • Interno biranje broja– Navedite prefiks usmeravanja koji korisnici na drugim lokacijama treba da biraju da bi se kontaktirali sa nekim na ovoj lokaciji. Prefiks usmeravanja svake lokacije mora biti jedinstven. Preporučujemo da se dužina prefiksa podudara sa dužinom postavljenom na nivou organizacije, ali mora biti dugačka između 2-7 cifara.
 • Spoljno biranje broja– Opcionalno, možete odabrati izlaznu cifru biranja broja koju korisnici moraju da biraju da bi došli do spoljne linije. Podrazumevana vrednost je "Nijedna " i možete je ostaviti ako ne zahtevate ovu naviku biranja broja. Ako odlučite da koristite ovu funkciju, preporučujemo da koristite različit broj od upravljačke cifre vaše organizacije.

   

  Korisnici moraju da uključe izlaznu cifru biranja broja kada telefoniraju spolja da bi imitirali način na koji su birali glasovne sisteme.

Uticaj na korisnike:

 • Korisnici moraju ponovo da pokrenu svoje telefone da bi promene u željenim opcijama biranja broja stupile na snagu.

 • Proširenja korisnika ne bi trebalo da počinju istim brojem kao upravljačka cifra lokacije.