Ці налаштування призначено для внутрішнього набору, і вони також доступні в майстрі першого встановлення. У разі змінювання абонентської групи номери, наведені як приклад у Control Hub, буде оновлено, щоб відобразити ці зміни.


Можна налаштувати дозволи на вихідні виклики для розташування. Перегляньте ці кроки, щоб налаштувати дозволи на вихідні виклики.

1.

У поданні клієнта на вебсайті https://admin.webex.com перейдіть до розділу Служби > Виклики > Налаштування служби й прокрутіть сторінку до розділу Внутрішній набір.

2.

За потреби налаштуйте наведені нижче додаткові бажані параметри набору.

 • Довжина префікса маршрутизації розташування. Це налаштування рекомендовано для використання, якщо у вас кілька розташувань. Можна ввести значення довжини від 2 до 7 цифр. Якщо у вас є кілька розташувань з однаковим додатковим номером, під час здійснення викликів між розташуваннями користувачі повинні набирати префікс. Наприклад, якщо у вас є кілька магазинів і кожний має додатковий номер 1000, можна налаштувати префікс маршрутизації для кожного магазину. Якщо в одному магазині є префікс 888, потрібно набрати 8881000, щоб зателефонувати до цього магазину.
 • Керівна цифра в префіксі маршрутизації. У цьому полі можна встановити значення незалежно від того, чи використовуються префікси маршрутизації розташування.
 • Довжина внутрішнього додаткового номера. Можна ввести від 2 до 6 цифр; за замовчуванням налаштовано значення 2.

   

  Після збільшення довжини додаткового номера наявні налаштування швидкого набору внутрішніх додаткових номерів не буде оновлено автоматично.

3.

Налаштуйте внутрішній набір для певних розташувань. Перейдіть до розділу Служби > Виклик > Розташування, виберіть розташування, прокрутіть до розділу Набір номерів, а потім, за потреби, змініть набір внутрішніх і зовнішніх номерів.

 • Внутрішній набір. Укажіть префікс маршрутизації, який потрібно набирати користувачам в інших розташуваннях, щоб зв’язатися з кимось у цьому розташуванні. Префікс маршрутизації кожного розташування має бути унікальним. Рекомендується, щоб довжина префікса відповідала довжині, яку налаштовано на рівні організації (довжина повинна бути від 2 до 7 цифр).
 • Зовнішній набір. Додатково можна вибрати цифру для вихідного набору, яку користувачі повинні набирати, щоб зателефонувати на зовнішню лінію. За замовчуванням вказано значення Немає. Можна залишити це значення, якщо цей варіант набору не використовується. Якщо необхідно використовувати цю функцію, рекомендовано використовувати номер, який відрізняється від керівної цифри вашої організації.

   

  У разі здійснення зовнішніх викликів користувачі можуть додавати цифру для вихідного набору, імітуючи набір номерів у застарілих системах. Однак всі користувачі все ще можуть здійснювати зовнішні дзвінки без цифри вихідного набору.

Вплив на користувачів.

 • Користувачі повинні перезавантажити свої телефони, щоб зміни в налаштуваннях набору набули чинності.

 • Додаткові номери користувачів не повинні починатися з того ж номеру, що й керівна цифра розташування.