Тези настройки са за вътрешно набиране и също са налични в съветника за настройка за първи път. Докато променяте плана си за набиране, примерните номера в актуализация на контролния център , за да покажете тези промени.


Кодовете за изходящо набиране не се поддържат в приложението Webex, Webex Calling App или Cisco Room устройства.


Можете да конфигурирате разрешения за изходящо извикване за местоположение. Вижте тези стъпки , за да конфигурирате разрешенията за изходящо извикване.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Услуги > Настройки на услугата за извикване >и след това превъртете до Вътрешно набиране.

2

Конфигурирайте следните предпочитания за незадължително набиране, според нуждите:

 • Дължинана префикса за маршрутизиране на местоположение—Препоръчваме тази настройка, ако имате няколко местоположения. Можете да въведете дължина от 2-7 цифри. Ако имате няколко местоположения с едно и също разширение, потребителите трябва да набере префикс, когато се обаждат между местоположения. Ако например имате няколко магазина, всички с разширението 1000, можете да конфигурирате префикс за маршрутизиране за всяко хранилище. Ако един магазин има префикс 888, бихте наберли 8881000, за да стигнете до този магазин.
 • Кормилна цифровизация в префиксза маршрутизиране—Можете да зададете стойност тук, независимо от това дали използвате префикси за маршрутизиране на местоположението.
 • Вътрешна дължинана разширението—Можете да въведете 2-6 цифри, а по подразбиране е 2.

   

  След като увеличите дължината на разширението си, съществуващите набирания на скорост към вътрешни разширения не се актуализират автоматично.

3

Задайте вътрешно набиране за конкретни местоположения. Отидете на Услуги > Call > Locations, изберете местоположение, превъртете до Набиране, след което променете вътрешното и външното набиране според нуждите:

 • Вътрешно набиране—Задайте префикса за маршрутизиране, който потребителите на други места трябва да наберат, за да се свържат с някого на това място. Префиксът за маршрутизиране на всяко местоположение трябва да е уникален. Препоръчваме дължината на префикса да съответства на дължината, зададена на ниво организация, но тя трябва да бъде с дължина между 2-7 цифри.
 • Външно набиране—По избор можете да изберете изходяща цифровка за набиране, която потребителите трябва да наберят, за да достигнат външен ред. По подразбиране е Няма и можете да го оставите, ако не изисквате този навик за набиране. Ако наистина решите да използвате тази функция, ви препоръчваме да използвате различен номер от кормилната цифра на вашата организация.

   

  Потребителите могат да включват изходящата цифри за набиране, когато правят външни обаждания, за да имитират как са набрали на стари системи. Всички потребители обаче все още могат да извършват външни обаждания, без да включват изходящата цифри за набиране.

Въздействие върху потребителите:

 • Потребителите трябва да рестартират телефоните си, за да влязат в сила промените в предпочитанията за набиране.

 • Потребителските разширения не трябва да започват със същия номер като кормилната цифра на местоположението.