• Ruimteboeking is alleen mogelijk voor gedeelde apparaten.

 • Ruimte boeking is beschikbaar voor door Cloud geregistreerde apparaten.

 • Ruimte boeking is beschikbaar voor apparaten die zijn gekoppeld aan rand voor apparaten wanneer de upgrade van de Cloud-beheerde software en het gebruik van hub beheren van configuraties toestaan is ingeschakeld.

 • Als u de wizard Opstarten wilt openen voor een eerder geconfigureerde ruimte Navigator, voert u een fabriek opnieuw in.

Als u de ruimte Navigator wilt configureren voor het reserveren van ruimte, gaat u door met de wizard Opstarten.

U moet het kamer apparaat instellen voor boeking in de hub voor besturing. Voor meer informatie, zie Ruimteboekingen inschakelen voor Webex Rooms in de gedeelde modus.

1

Koppel de aanraakcontroller aan het ruimteapparaat zoals beschreven in Aanraakcontroller via het netwerk (LAN) met een ruimteapparaat of Webex Board verbinden.

2

Stel het apparaattype in op Ruimteboeking.


Paneel apparaattype
3

Selecteer of de Room Navigator zich binnen of buiten een kamer bevindt.


Locatiepaneel

 
Dit heeft betrekking op de manier waarop sensor gegevens worden verzameld en voor de besturing van de hub (zoals Tempe ratuur, vochtigheid, lucht kwaliteit). Wanneer het apparaat zich buiten de ruimte bevindt, worden de sensorgegevens niet gemengd met de sensorgegevens van binnen de ruimte.

Informatie over kamer

In de ruimte navigator wordt informatie weer gegeven over kamer temperatuur, personen telling en aanwezigheid van personen in de kamer, als deze beschikbaar is op het apparaat waarop het is aangesloten.

De volgende configuraties zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze uitschakelen of opnieuw inschakelen in Device configurations of xAPI. Meer informatie over device-configuraties.

 • Kamer temperatuur:
  UserInterface RoomScheduler AmbientTemperature show: < automatisch/verborgen >
 • Aantal personen in de kamer:
  UserInterface RoomScheduler PeopleCount Current: < automatisch/verborgen >
  • Als u het aantal personen wilt weer geven, moet u de volgende instellingen instellen:
   RoomAnalytics PeopleCountOutOfCall: aan
   Stand-WakeupOnMotionDetection: aan
 • Aanwezigheid personen in de ruimte:
  UserInterface RoomScheduler StatusWhenInUse: < auto/Free >
  • Als u de aanwezigheid van personen wilt weer geven, moet u het volgende instellen:
   RoomAnalytics PeoplePresenceDetector: < in-of uit >

Zie historische gegevens voor werk ruimten voor Webex ruimtes voor meer informatie over sens oren en de apparaten die deze configuraties ondersteunen.

Fabrieksinstellingen

Mogelijk moet u een fabrieksreset uitvoeren om de Room Navigator te koppelen aan een ander ruimteapparaat of om deze als controller te configureren.

Wanneer de ruimte navigator zich in de modus voor de boekings ruimte bevindt, zoekt u de optie fabrieks herstel door op de naam van de kamer in de linkerbovenhoek van het scherm te drukken en deze in te houden (5-6 seconden).

Wanneer u op fabriek opnieuw instellen tikt , wordt u gevraagd uw selectie te bevestigen voordat de Hotel Navigator weer in de fabrieks instellingen wordt hersteld.


Fabrieksinstellingen