Details over uw belplan

Hier zijn enkele belangrijke details die u moet begrijpen wanneer u uw belplan instelt.

Eigenaar belplan

Degene die het belplan heeft aangeschaft via webex.com, wordt de beheerder van het account.

Uw account wordt meteen gevalideerd nadat u de aankoop hebt voltooid.

  • Er wordt een venster weergegeven met instructies voor het invoeren van een code van 6 cijfers.

  • U ontvangt een e-mail met de code van 6 cijfers die u hier moet invoeren.

Daarna wordt uw e-mailadres gevalideerd en bent u de accountmanager. Uw e-mailadres wordt tijdens de installatie automatisch weergegeven als een gebruiker.

Telefoonnummers belplan

Tijdens het instellen moet u het hoofdnummer, andere telefoonnummers en toestelnummers kiezen.

Het hoofdnummer is het nummer dat mensen kiezen wanneer ze naar uw organisatie bellen. Het is het eerste wat u moet instellen. Vervolgens kunt u anderen uitnodigen en ook een telefoonnummer aan hen toewijzen. Ze kunnen gesprekken ontvangen op hun nummer of via uw hoofdnummer en hun toestelnummer.

Belplannen ondersteunen geen gratis nummers.

Als u meer dan één belplan hebt aangeschaft, krijgt u een gratis hoofdnummer dat u kunt gebruiken.

Telefoonmenu's

Via telefoonmenu's kunnen mensen kiezen uit opties wanneer ze uw hoofdnummer bellen, zoals 'Druk op 1 voor de verkoopafdeling' of 'Voer het toestelnummer in van degene die u wilt bereiken'. Telefoonmenu's worden soms virtuele operators genoemd.

Nummeroverdracht

Bij de aanschaf van uw belplan via webex.com, had u de optie om telefoonnummers over te dragen. Hiermee kunt u de bestaande telefoonnummers van uw huidige gespreksservice overdragen naar uw belplan. Het op deze manier overdragen van nummers van de ene provider naar een andere wordt ook wel nummeroverdracht genoemd.

Tijdens het instellen moet u de stappen van Nummers overdragen naar uw belplan voltooien voordat we uw nummers kunnen overdragen. Houd er rekening mee dat het overdragen van uw telefoonnummers ongeveer 7 tot 10 werkdagen duurt. Begin hier daarom zo snel mogelijk mee.

Webex-download

Gebruik web.webex.com om uw belplan in te stellen. Dat adres is echter alleen bedoeld voor toegang tot uw accountbeheer. U en iedereen die aan uw account wordt toegevoegd, gebruikt de bureaublad- of mobiele Webex-app.

Als u klaar bent met het instellen van uw belplan, ontvangt iedereen een e-mail met een koppeling om Webex te downloaden. Iedereen gaat gebruikmaken van de bureaublad- of mobiele Webex-app om te bellen, berichten te verzenden en met andere mensen in uw organisatie te vergaderen.

Aan de slag met Webex is een goed startpunt om meer te weten te komen over het gebruik van de Webex-app.

Uw hoofdnummer toewijzen en gebruikers uitnodigen

Als u meer dan één licentie voor een belplan hebt aangeschaft, moet u onder Accountbeheer een licentie voor het belplan en het telefoonnummer aan uzelf toewijzen.

1

Open de e-mail met het onderwerp Uw Cisco Webex-activeringscode en kopieer de code van 6 cijfers. Plak die code in het venster dat wordt geopend nadat u uw aankoop via webex.com hebt voltooid. Hierna wordt u direct aangemeld bij web.webex.com.

2

Klik vanuit het Dashboard in web.webex.com op Setup voltooien om accountbeheer te openen.


 

U kunt ook naar accountbeheer gaan door uw profielfoto te selecteren en vervolgens op Accountbeheer te klikken.

3

Schakel Licenties bewerken in.

4

Klik op Een hoofdnummer selecteren en kies uw hoofdnummer.


 

Overgedragen nummers kunnen niet als hoofdnummer worden gebruikt. Deze functie is binnenkort beschikbaar.

Deze afbeelding 454239.jpg is niet beschikbaar in preview/cisco.com

5

Selecteer Meer gebruikers toevoegen.


 

Uw e-mailadres is toegevoegd als een gebruiker toen uw account werd geactiveerd. U moet uzelf nog wel een telefoonnummer en een toestel toewijzen.

6

Voeg het e-mailadres, telefoonnummer en toestel toe voor iedereen die u wilt toevoegen.


 

Als u telefoonnummers wilt overdragen, selecteert u Overdracht in plaats van een telefoonnummer voor de gebruikers van wie u de nummers gaat overdragen.

7

Selecteer Uitnodigen.

Een hoofdnummer instellen

Nadat u mensen hebt uitgenodigd deel te nemen aan uw belplan, wordt er een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd uw hoofdnummers in te stellen. U kunt uw hoofdnummer zo instellen dat het naar een specifieke persoon gaat wanneer deze wordt gebeld, of dat de beller een telefoonmenu te horen krijgt.

1

Klik op Hoofdnummer instellen in de pop-up die wordt weergegeven nadat u gebruikers hebt uitgenodigd.


 

U kunt ook Gebruikers selecteren op de pagina Abonnement in accountbeheer en op Het instellen van uw hoofdnummer voltooien klikken.

2

Kies wat er moet gebeuren als mensen het hoofdnummer bellen:

  • Een persoon neemt op: selecteer een optie en kies wie gesprekken op uw hoofdnummer opneemt. Selecteer vervolgens Opslaan.
  • De beller hoort een menu met enkele opties: vul het telefoonmenu in, neem een bericht voor uw telefoonmenu op en selecteer Opslaan.

Voordat u begint

U hebt de volgende informatie nodig om aan de slag te gaan:

  • Een lijst met alle telefoonnummers die u wilt overdragen.

  • Een factuur van de afgelopen 30 dagen waarop uw provider en de nummers die u wilt overdragen worden weergeven.

  • Degene van wie de naam wordt weergegeven op uw factuur. Deze persoon moet de Letter of Agency (LOA) elektronisch ondertekenen.

1

Selecteer Mijn nummers overdragen als u klaar bent met het instellen van uw hoofdnummer.

2

Klik op Volgende.

3

Voer de telefoonnummers in die u wilt overdragen, gescheiden door komma's, en selecteer Volgende.

4

Verifieer uw accountgegevens, voer uw accountnummer in en selecteer Volgende.

5

Upload uw factuur van de afgelopen 30 dagen en selecteer Volgende.

6

Onderteken de LOA elektronisch.


 

Degene die de LOA elektronisch ondertekent, moet de persoon zijn van wie de naam op de factuur staat die u hebt geüpload.

7

Klik op Webex downloaden.