Information om din samtalsplan

Här är några viktiga uppgifter som du behöver förstå när du konfigurerar din samtalsplan.

Ägare av samtalsplan

Personen som köpte samtalsplanen från webex.com blir administratör för kontot.

Kontot valideras så fort du har slutfört köpet.

  • Ett fönster öppnas där du ombes ange en sexsiffrig kod.

  • Du får ett e-postmeddelande med den sexsiffriga kod som du behöver ange här.

Därefter valideras din e-postadress och du registreras som kontohanterare. Din e-postadress visas automatiskt som användare under konfigurationen.

Telefonnummer för samtalsplan

När du går igenom konfigurationen måste du välja ett huvudnummer, ytterligare telefonnummer och anknytningar.

Huvudnumret är numret personer ringer till när de ringer din organisation. Det är det första du måste konfigurera. Sedan kan du bjuda in andra personer och tilldela dem ett eget telefonnummer. De kan ta emot samtal på sitt eget nummer eller via ditt huvudnummer och sin anknytning.

Avgiftsfria nummer stöds inte för samtalsplaner.

Om du har köpt fler än en samtalsplan får du ett kostnadsfritt huvudnummer att använda.

Telefonmenyer

Telefonmenyer ger personer alternativ att välja från när de ringer ditt huvudnummer, t.ex. ”Tryck på 1 för säljavdelningen” eller ”Ange anknytningen för personen som du försöker nå”. Telefonmenyer kallas ibland för autosvar.

Nummeröverföring

När du köper din samtalsplan på webex.com har du möjlighet att föra över telefonnummer. Detta gör det möjligt att föra över dina befintliga telefonnummer från din nuvarande samtalstjänst till din samtalsplan. Att föra över nummer från en leverantör till en annan på detta sätt kallas ibland nummerportering.

När du går igenom konfigurationen måste du slutföra stegen i Överför nummer till din samtalsplan innan vi kan börja föra över dina nummer. När du för över dina telefonnummer bör du räkna med att processen tar cirka 7–10 arbetsdagar. Därför är det bra att inleda processen så snart som möjligt.

Hämta Webex

Du konfigurerar din samtalsplan på web.webex.com. Men det är bara för att komma åt din kontohantering. Du och alla andra som läggs till i ditt konto kommer att använda Webex-skrivbordsprogrammet eller -mobilappar.

När du har konfigurerat samtalsplanen får alla ett e-postmeddelande med en länk för att hämta Webex. De kommer att använda Webex-skrivbordsprogrammet eller -mobilappen för att ringa och besvara samtal, skicka meddelanden och ha möten med andra personer i organisationen.

Kom igång med Webex är en bra plats för att börja lära dig mer om hur du använder Webex-appen.

Tilldela ditt huvudnummer och bjud in användare

Om du har köpt fler än en licens för samtalsplaner måste du tilldela dig själv en licens för samtalsplanen och ett telefonnummer i Kontohanteringen.

1

Öppna e-postmeddelandet med ämnet Din Cisco Webex-aktiveringskod och kopiera den sexsiffriga koden. Klistra in koden i fönstret som öppnades efter att du avslutat ditt köp på webex.com. När du har gjort detta loggas du omedelbart in på web.webex.com.

2

Gå till Instrumentpanelen i web.webex.com och klicka på Slutför konfigurationen för att öppna kontohanteringen.


 

Du kan också gå till kontohanteringen genom att välja din profilbild och klicka på Kontohantering.

3

Aktivera Redigera licenser.

4

Klicka på Välj ditt huvudnummer och välj ditt huvudnummer.


 

Du kan inte använda ett överfört nummer som huvudnummer. Denna funktion kommer snart.

Bilden 454239.jpg är inte tillgänglig i förhandsgranskning/cisco.com

5

Välj Lägg till fler användare.


 

Din e-postadress lades till som en användare när ditt konto aktiverades. Du måste ändå tilldela dig själv ett telefonnummer och en anknytning.

6

Lägg till E-postadress, Telefonnummer och Anknytning för alla som du vill lägga till.


 

Om du för över telefonnummer så väljer du Överför istället för ett telefonnummer för de användare vars nummer du ska föra över.

7

Välj Bjud in.

Konfigurera ditt huvudnummer

När du har bjudit in personer till din samtalsplan visas ett popup-fönster, där du ombeds att konfigurera dina huvudnummer. Du kan konfigurera ditt huvudnummer så att det kopplas till en viss person när någon ringer till det, eller så att uppringaren hör en telefonmeny.

1

Klicka på Konfigurera huvudnummer i det popup-fönster som visas när du har bjudit in användare.


 

Du kan också välja Användare på sidan Prenumeration under kontohanteringen och klicka på Slutför konfiguration av ditt huvudnummer.

2

Välj vad som ska ske när personer ringer huvudnumret:

  • En person svararVälj ett alternativ och välj sedan den person som du vill ska svara på huvudnumret. Sedan väljer du Spara.
  • Uppringaren hör en meny med några alternativ – Ange alternativen för telefonmenyn, spela in ett meddelande för telefonmenyn och välj Spara.

Innan du börjar

Du behöver den här informationen för att komma igång:

  • En lista med alla de telefonnummer som du vill föra över.

  • En faktura från de senaste 30 dagarna som visar din leverantör och de nummer som du vill föra över.

  • Personen vars namn visas på din faktura. Den personen måste e-signera fullmakten.

1

Välj För över mina nummer när du är klar med att skapa ditt huvudnummer.

2

Klicka på Nästa.

3

Ange de telefonnummer som du vill föra över avgränsade med kommatecken och välj Nästa.

4

Verifiera din kontoinformation, ange ditt kontonummer och välj Nästa.

5

Överför fakturan från de senaste 30 dagarna och välj Nästa.

6

E-signera fullmakten.


 

Personen som e-signerar fullmakten måste vara samma person vars namn finns på fakturan du överförde.

7

Klicka på Hämta Webex.