U kunt Webex Edge voor apparaten gebruiken om uw apparaten op locatie te verbinden met de Cisco Webex-cloudservice. Hiermee krijgt u toegang tot geselecteerde functies in de cloud terwijl uw registratie, apparaatbeheer, gespreksfuncties en mediaservices op locatie blijven. U kunt cloudservices beheren en apparaatdiagnostiek opvragen via de Webex Control Hub.

Op dit moment heeft Webex Edge voor apparaten op locatie de volgende functies en kenmerken:

U kunt ook het volgende inschakelen:

Als u meer wilt weten over de beveiligingsaspecten van Webex Edge voor apparaten, leest u dan het beveiligingswhitepaper voor Webex Edge voor apparaten.

Voorwaarden

  • Softwareversie CE9.12 of hoger. Voor klanten die al apparaten met CE9.10 hebben gekoppeld, blijft Webex Edge voor apparaten werken.

  • Gecodeerde versie van CE-software

  • Unified CM- of Expressway-registratie

  • Unified CM, versie 12.5su1 of 11.5.x met het nieuwste apparaatpack of .cop-bestand

  • Voor Expressway hebt u HTTPS-connectiviteit op uw apparaten nodig voor het hulpprogramma Device Connector.

  • Beheerderstoegang tot Control Hub

  • Cisco Collaboration Flex Plan

  • Cisco Webex Device Connector

Beperkingen

  • Als u hybride agenda inschakelt, wordt de TMS-agenda uitgeschakeld. Er wordt slechts één agendabron tegelijkertijd ondersteund.

  • Webex Edge voor apparaten registreert apparaten als apparaten in de gedeelde modus apparaten in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Bronnen voor een koppeling naar het hulpprogramma Device Connector. Meer informatie over het hulpprogramma vindt u in het artikel Cisco Webex Device Connector.

2

Nadat u het hulpprogramma Device Connector hebt geïnstalleerd, selecteert u Ik wil cloudfuncties op mijn op locatie geregistreerde apparaten en klikt u op Apparaten koppelen die zijn geregistreerd bij Cisco Unified Communications Manager.

3

Voer Host, Gebruikersnaam (standaard gebruikersnaam voor AXL API-toegang) en Wachtwoord in voor uw Unified CM en klik op Verbinden. Als u Unified CM hebt met openbare ondertekende certificaten, moet u controleren of deze geldig zijn of klikken op Doorgaan zonder certificaatvalidatie.

De Device Connector haalt de naam en de beschrijving van de geconfigureerde Unified CM-apparaten op. De naam van de contactgegevens wordt de naam van de locatie waarmee het apparaat is verbonden. Als er geen naam in de contactgegevens is ingesteld, wordt de naam van de systeemeenheid of het MAC-adres gebruikt.


 

Als u de apparaatnaam wilt wijzigen, kunt u dit doen vanuit Unified CM.

4

Klik op Alles koppelen om alle apparaten in de lijst te koppelen. Als u een afzonderlijk apparaat wilt koppelen, klikt u op de knop Koppelen ernaast.

Device Connector verstuurt de apparaatgegevens naar uw Webex-organisatie en de Webex-identiteitsservice maakt activeringscodes voor alle apparaten. Unified CM past de activeringscode toe op de apparaten en de apparaten worden gekoppelt met uw Webex-organisatie.

Wanneer het apparaat is gekoppeld met de Cisco Webex-cloudservices, kunt u op de apparaatnaam klikken om de apparaatpagina rechtstreeks in de Control Hub te openen.

Als op het apparaat Koppeling in behandeling wordt weergegeven, is het nog niet gekoppeld. De activeringscode wordt vanuit Unified CM geleverd. Het systeem probeert het apparaat gedurende 7 dagen te koppelen totdat de activeringscode vervalt. Als het apparaat beschikbaar is gedurende die tijd, wordt het gekoppeld.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Bronnen voor een koppeling naar het hulpprogramma Device Connector. Meer informatie over het hulpprogramma vindt u in het artikel Cisco Webex Device Connector.

2

Nadat u het hulpprogramma Device Connector hebt geïnstalleerd, selecteert u Ik wil cloudfuncties op mijn op locatie geregistreerde apparaten en klikt u op Apparaten koppelen met CSV of Cisco TMS Overview-exportbestanden.

3

Blader naar het bestand op uw computer en open het.

Als u het bestand wilt maken vanuit TMS, exporteert u een systeemoverzichtsrapport en selecteert u alleen de Netwerkinstellingen > hostnaam systeemparameter. Voeg handmatig kolommen toe voor Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Voor het CSV-bestand moet u kolommen maken voor Adres, Gebruikersnaamen Wachtwoord.


 

Het hulpprogramma gebruikt de naam van de contactgegevens voor de locatienaam. Als er geen beschikbaar is, wordt de naam van de systeemeenheid of het MAC-adres gebruikt. Als er geen naam voor het apparaat wordt gevonden, klikt u op het naamveld om een naam in te voeren.

4

Klik op Alles koppelen om alle apparaten in de lijst te koppelen. Als u een afzonderlijk apparaat wilt koppelen, klikt u op de knop Koppelen ernaast.

Device Connector verstuurt de apparaatgegevens naar uw Webex-organisatie en de Webex-identiteitsservice maakt activeringscodes voor alle apparaten. De activeringscodes worden via de API naar de apparaten verzonden. HTTPS moet zijn ingeschakeld om dit te laten werken.

Wanneer het apparaat is gekoppeld met de Cisco Webex-cloudservices, kunt u op de apparaatnaam klikken om de apparaatpagina rechtstreeks in de Control Hub te openen.