Wanneer u deze service activeert, ontvangt u een e-mail met uw spraak Portal nummer. Bel dit telefoonnummer om uw auto-Greetings op te nemen. Dit is ook het telefoonnummer dat gebruikers op deze locatie bellen om hun voicemailberichten en-instellingen te openen.


De uitbreiding van de spraak Portal is doorgaans de laatste vier cijfers van het telefoonnummer van de spraak Portal.

1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.com Services > bellen > locaties en selecteer vervolgens de locatie die u wilt bijwerken.

2

Klik in de lijst met Gespreks instellingen op spraak Portal.

3

Selecteer de taal voor audio aankondiging voor de locatie in het vervolgkeuzemenu taal.

4

Kies onder binnenkomend gesprekeen telefoonnummer en/of stel een toestel nummer in vanaf de nummers die zijn geconfigureerd voor de locatie in het vervolgkeuzemenu.


 

Het voicemailnummer en de extensie die u hebt toegewezen voor de locatie wordt standaard weergegeven in het vervolgkeuzemenu.

5

Stel onder beheerderswachtwoord voor spraak Portalde wachtwoordcode in voor uw locatie en voer de wachtwoordcode vervolgens opnieuw in om te bevestigen.

6

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.