Typen uitgaand gesprek

Dit is een lijst met verschillende typen uitgaandeoproepen die beschikbaar zijn Webex Calling in Control Hub:

  • Interne gesprekken:gesprekken binnen uw eigen bedrijf. Dit omvat oproepen naar anderen binnen uw eigen site en naar andere locaties. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Lokale gesprekken:worden gesprekken naar uw lokale belgebied geplaatst. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Gratis gesprekken: zijn gesprekken naar een telefoonnummer dat wordt gefactureerd voor alle aankomende gesprekken in plaats van dat de oorspronkelijke beller kosten in rekening brengt, meestal gratis vanaf eenvaste lijn. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Langeafstandsgesprekken: zijn gesprekken binnen uw land van herkomst, maarbuiten uw lokale netnummer. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Internationale gesprekken: gesprekken naar locaties buiten de gebieden op afstand waarvoor een internationale belcode vereist isvoordat het nummer wordt gekozen. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Operator-ondersteuningsgesprekken:zijn alle gesprekken waarvoor Operator-ondersteuning is vereist. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Kosten in rekening brengen op telefoonlijstondersteuningsgesprekken:zijn gesprekken naar Directory Assistant-bedrijven die kosten moeten betalen voor het verbinden van de oproep. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Speciale services I en Special Services II zijn gesprekken naar providerspecifieke nummertoewijzingen aan speciale services of bestemmingen. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

  • Premium services I en Premium Services II worden gebruikt voor het bieden van informatie of entertainment tegen een bedrag dat rechtstreeks aan de bellerwordt berekend. U kunt ervoor kiezen een autorisatiecode toe te staan, te blokkeren, verplicht te stellen of naar het eerste, tweede of derde over te dragen.

Toestemmingen voor uitgaand bellen configureren

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikers en selecteer de gebruiker voor wie u uitgaande https://admin.webex.com belrechten wilt configureren.

2

Selecteer Bellen en kies Geavanceerdegespreksinstellingen.

3

Selecteer Belrechtenen kies Uitgaande gesprekken.

4

Schakel de uitgaande gesprekken switch in en kies welkeGesprekstypen of andere instellingen u wilt bijwerken.

5

Selecteer Opslaan.

Machtigingen voor inkomende gesprekken configureren

1

Ga vanuit de klant weergave in naar gebruikers en selecteer de gebruiker https://admin.webex.com voor wie u inkomende belrechten wilt configureren.

2

Selecteer Bellen en kies Geavanceerdegespreksinstellingen.

3

Selecteer Gespreksrechtenen kies Inkomende gesprekken.

4

Schakel de switch Binnenkomende gesprekken in en kies de instellingen die u wilt bijwerken.

5

Selecteer Opslaan.