Velg et sikkerhetsnivå for en opplæringsøkt

Du gir sikkerhet til opplæringsøkten ved å gjøre ett av følgende:

 • Kreve passord: De fleste nettsteder for Cisco Webex Training krever at du angir et passord for alle økter du er vert for. Deltakere må bruke denne ID-en for å bli med i økten.

 • Angi en opplæringsøkt som ikke er listet opp: Du kan angi at økten ikke er listet opp. En opplæringsøkt som ikke er listet opp, vises ikke i kalenderen for opplæringsøkten. Deltakere må oppgi et unikt øktnummer for å bli med i en opplæringsøkt som ikke er listet opp.

 • Krev at deltakere logger på med autentisering med engangspålogging før de blir med i denne økten: Du kan begrense deltakere til de som ble invitert direkte, slik at andre ikke kan bli med i en videresendt invitasjon.

 • Begrens økten til kun inviterte deltakere (registreringsalternativene deaktiveres): Du kan bare begrense økten til inviterte deltakere. Deltakere kan ikke videresende invitasjonen.

 • Utelat øktpassordet fra e-postinvitasjoner: Du kan forhindre at passordet vises i e-postinvitasjonene som Webex-opplæringsnettstedet automatisk sender til deltakere.

 • Krev at deltakere logger på: Du kan kreve at deltakerne har en brukerkonto på Webex-opplæringsnettstedet. Deltakere må derfor logge på nettstedet før de kan delta på økten.

 • Krev at deltakerne registrerer seg for opplæringsøkten: Du kan kreve at hver deltaker fyller ut en registreringsforespørsel som inneholder navn, e-postadresse og annen informasjon, og deretter sender forespørselen til deg. Du kan deretter godkjenne eller avvise hver registreringsforespørsel.

 • Begrense tilgangen til opplæringsøkten: Når alle deltakerne har blitt med i en opplæringsøkt, kan du forhindre at flere deltakere blir med i den ved å begrense tilgangen til opplæringsøkten.


  Velg et sikkerhetsnivå basert på opplæringsøktens formål. Hvis du for eksempel planlegger en økt for å diskutere bedriftspikniken, kan du sannsynligvis angi bare et passord for økten. Hvis du planlegger en økt der du diskuterer sensitive økonomiske data, vil du kanskje angi at økten ikke er listet opp. Du kan også velge å begrense tilgangen til økten når alle deltakerne har blitt med i den.

Konfigurer et emnenavn og passord

Når du planlegger en opplæringsøkt, konfigurerer du emnenavnet og passordet. Du kan redigere emnenavnet og passordet på siden Rediger planlagt opplæringsøkt.


Et passord for en opplæringsøkt bør inneholde minst 4 tegn, og kan inneholde maksimalt 16 tegn. Et passord kan ikke inneholde følgende tegn: \ ` " / & < > = [ ], og kan ikke være brukernavnet ditt, vertens navn, emnenavnet eller navnet på nettstedet.

1

Gå til siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Økt- og tilgangsinformasjon.

Hvis du planlegger opplæringsøkten på vegne av noen andre, velger du personen fra rullegardinlisten Planlegg for.

2

Angi et emne for opplæringsøkten i Emne-boksen.

Du kan angi et passord i feltet Sett øktpassord.

3

Angi alternativene, og velg deretter Planlegg eller Oppdater.

Angi om en opplæringsøkt skal listes opp eller ikke listes opp

1

Gå til siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Økt- og tilgangsinformasjon.

2

Velg ett av følgende alternativer under Denne opplæringsøkten er:

Alternativ Beskrivelse
Listet opp for alle Webex-opplæringsøkten vises både på listen over økter og i kalenderen for opplæringsøkten til alle som besøker nettstedet for Webex-opplæring.
Kun listet opp for autoriserte brukere

Hovedopplæringsøkt:

 • Vises på listen over økter og kalenderen for opplæringsøkten.

 • Vises bare for brukere som har brukerkontoer og har logget på Webex-opplæringsnettstedet.

Ikke listet opp
 • Opplæringsøkten vises ikke på listen over økter eller i kalenderen for opplæringsøkten.

 • En opplæringsøkt som ikke er listet opp, hindrer andre i å se informasjon om økten, for eksempel vert, emne og starttidspunkt. Dette bidrar til å forhindre uautorisert tilgang til økten.

 • Hvis du vil bli med i en opplæringsøkt som ikke er listet opp, må en deltaker oppgi et unikt øktnummer.

 • Hvis du inviterer en deltaker til en opplæringsøkt som ikke er listet opp, mottar deltakeren:

  • En e-postmelding med invitasjon som inneholder fullstendige instruksjoner for å bli med i opplæringsøkten, inkludert øktnummeret.

  • En URL-adresse som kobler direkte til en nettside der deltakeren kan bli med i opplæringsøkten.

3

Velg Planlegg eller Oppdater.

Konfigurer en stor opplæringsøkt med over 500 deltakere

Du kan konfigurere en stor opplæringsøkt ved å tillate over 500 deltakere. Hvis du imidlertid velger dette alternativet, er noen Webex Training-funksjoner begrenset eller støttes ikke. Disse inkluderer:

 • Funksjonene for video med flere punkter, privat chat og aktiv taler er ikke tilgjengelig.

 • Deltakere kan ikke sende video og vise navnene på andre deltakere.

 • Hver separatøkt og praktisk lab-datamaskin støtter maksimalt 100 deltakere.


Du kan ikke endre dette alternativet i økten.

1

Gå til siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Økt- og tilgangsinformasjon.

2

Merk av i avkrysningsboksen for Denne økten vil ha over 500 deltakere.

Det vises en meldingsboks som beskriver begrensningene for dette alternativet.

3

Velg OK.


 

Hvis du planlegger store opplæringsøkter ofte, velger du Lagre som mal nederst på siden.

4

Hvis du er ferdig med å konfigurere alternativene, velger du Planlegg eller Oppdater.

Kopier øktinformasjon fra en annen økt

Du kan kopiere spesifikk øktinformasjon fra andre direkteøkter du har planlagt, eller fra økter som har blitt planlagt på dine vegne. Noe planleggingsinformasjon varierer fra økt til økt, og kan derfor ikke kopieres til planleggeren, inkludert:

 • Dato, klokkeslett og regelmessighet (unntatt alternativer for varighet, tidssone og bli med før vert)

 • Lister over inviterte deltakere og presentatører (unntatt beregnet antall deltakere og presentatører)

 • Registreringsdata for registrerte deltakere

 • Praktisk lab-informasjon og reservasjon

 • Kursmateriell og tester

1

Gå til siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Økt- og tilgangsinformasjon og velg Kopier fra.

2

Velg økten du vil kopiere øktinformasjon fra, og velg OK.

Angi sporingskoder for en planlagt økt

Nettstedsadministratoren kan angi sporingskodealternativer som vises på siden Planlegg opplæring. Du kan bruke sporingskoder til å identifisere avdelingen, prosjektet eller annen informasjon som organisasjonen ønsker å knytte til opplæringsøktene. Sporingskoder kan være alternative eller obligatoriske, avhengig av hvordan nettstedsadministratoren har konfigurert dem.

1

Bla til Sporingskoder på siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, og velg deretter en kodeetikett i boksen til venstre.

Hvis nettstedsadministratoren krever at du velger en kode fra en forhåndsdefinert liste, vises en liste over koder.

2

Gjør én av følgende:

 • Hvis det vises en liste med koder i boksen til høyre, velger du en kode fra listen.

 • Skriv inn en kode i boksen til høyre.

3

Gjenta dette for hver sporingskodeetikett.

4

Velg Planlegg eller Oppdater.


 

Hvis nettstedadministratoren har angitt at de samme alternativene for sporingskode vises i brukerprofilen, kan du redigere brukerprofilen for å angi sporingskoder. Kodene vises deretter automatisk på siden Planlegg opplæringsøkt.

Konfigurer en lydkonferanse for en planlagt økt

Alternativene for lydkonferanser kan variere, avhengig av hvilke alternativer organisasjonen bruker.

1

Gå til siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla ned til Innstillinger for konferansesamtale.

2

Velg ett av følgende alternativer:

 • Webex-lyd: Angir at økten inneholder en integrert lydkonferanse. Du kan velge følgende alternativer:

  • Vis gratisnummer: Hvis Webex Training-nettstedet tilbyr gratis innringingslydkonferanser, er både et gratisnummer og et betalingsnummer tilgjengelig. For telefonkonferanse med gratis innringing påtar organisasjonen seg gebyrene for samtalene. Ellers påtar deltakerne seg kostnadene for samtalene sine.

  • Vis kobling til begrensninger for bruk av gratisnumre: Merk av for dette alternativet hvis du vil vise en liste over anropsbegrensninger etter land (www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf).

  • Vis globale innringingsnumre: Dette alternativet inneholder en liste over numre, for eksempel gratisnumre eller lokale numre, som deltakere i andre land kan ringe for å bli med på lydkonferansen.

  • Aktiver CLI-godkjenning for telekonferanse når deltakerne ringer inn: CLI (oppringerlinjeidentifikasjon) er en form for innringer-ID, en intelligent telefonitjeneste som sender telefonnummeret til en oppringer før du svarer på anropet. Alle innringere med en vertsnettstedskonto kan godkjennes og plasseres i riktig telefonkonferanse uten å måtte angi et opplæringsøktnummer.

  • Demp deltakerne ved inngang: Velg om du vil at deltakernes lyd skal dempes når de går inn i opplæringsøkten. Dette kan forhindre forstyrrelser, spesielt hvis opplæringsøkten pågår.

  • Lydtone ved deltakelse i og avslutning av møte: Velg eventuelt lydvarselet eller kunngjøringen du vil at alle deltakerne skal høre når en deltaker blir med i eller forlater økten.


   

  Webex-lydkonferanser støtter opptil 125 innringere.

 • Annen telefonkonferansetjeneste:

  • Angir at økten inneholder en telefonkonferanse som en annen tjeneste tilbyr.

  • Angi instruksjoner for å bli med i telefonkonferansen. Disse vises på Øktinformasjon-siden, i e-postinvitasjoner og i opplæringsøkten.

 • Bruk bare VoIP: Angir at deltakerne bruker datamaskiner med lydfunksjonalitet for å kommunisere over Internett.

 • Ingen: Angir at det ikke er nødvendig med noen lydkonferanse for økten.

3

Velg Planlegg eller Oppdater.


 

Når du har planlagt opplæringsøkten, vises instruksjoner for å bli med i lydkonferansen automatisk.

 • Øktinformasjon-siden på nettstedet, som deltakerne kan vise før du starter opplæringsøkten

 • I e-postinvitasjoner hvis du inviterer deltakere ved hjelp av alternativene på Planlegg opplæring-siden

 • Informasjon-fanen, som vises i innholdsvisningen i Opplæringsøkt-vinduet

Angi alternativer for dato og klokkeslett

Du kan angi dato og starttidspunkt, forekomst og beregnet varighet for en planlagt opplæringsøkt. Du kan også bestemme om og hvor mange minutter i forveien deltakerne skal kunne bli med i opplæringsøkten og lydkonferansen før starttidspunktet.

Alternativ

Beskrivelse

Starttidspunkt

Velg datoen og klokkeslettet du vil at opplæringsøkten skal finne sted.

Deltakere kan bli med ___ minutter før starttidspunktet

Tillat deltakere å bli med i opplæringsøkten innen et angitt antall minutter før starttidspunktet for opplæringsøkten.


 

Hvis du fjerner merket i avkrysningsboksen for dette alternativet, starter du opplæringsøkten før deltakerne kan bli med i den.

Deltakere kan også koble til Webex-lyd

Tillat deltakere å bli med på lydkonferansen før starttidspunktet for opplæringsøkten.


 

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis du tillater deltakere å bli med i opplæringsøkten før starttidspunktet.

Enkeltøktsklasse

En klasse som består av én enkelt opplæringsøkt og bare forekommer én gang– den har ikke et mønster for regelmessighet.

Regelmessig enkeltøktklasse

En klasse som består av én enkelt opplæringsøkt og gjentas regelmessig.


 

Deltakere registrerer seg bare for én økt.

Alternativene for Gjentagelse omfatter:

 • Daglig: En klasse som gjentas daglig i henhold til følgende forhold:

  • Hver ___ dag: Velg for å planlegge at en opplæringsøkt skal utføres hvert angitte antall dager.

  • Hver ukedag: Velg for å planlegge opplæringsøkter for hver mandag til fredag.

 • Ukentlig: Merk av i avkrysningsboksen for ukedagene opplæringsøkten forekommer hver uke.

 • Månedlig: En klasse som gjentas månedlig i henhold til følgende betingelser:

  • Dag ___ i hver ___ måned: Angi dagen i måneden og antall måneder som opplæringsøkten skal finne sted.

  • [hvilken] [dag] i hver ___ måned: Velg dagen i måneden, og angi antall måneder som opplæringsøkten skal finne sted.

Alternativene for Slutt omfatter:

 • Slutter: Velg datoen for den siste opplæringsøkten.

 • Etter: Angi antall opplæringsøkter som skal gjennomføres, uten at det skal gjennomføres ytterligere opplæringsøkter etter dette.

Kurs med flere økter

Et kurs som består av flere opplæringsøkter, det vil si en serie økter som strekker seg over dager, uker, måneder og så videre.


 

Deltakere registrerer seg én gang for en hel sekvens med økter.

Alternativene for Gjentagelse omfatter:

 • Daglig: En klasse som gjentas daglig i henhold til følgende forhold:

  • Hver ___ dag: Velg for å planlegge at en opplæringsøkt skal utføres hvert angitte antall dager.

  • Hver ukedag: Velg for å planlegge opplæringsøkter for hver mandag til fredag.

 • Ukentlig: Merk av i avkrysningsboksen for ukedagene opplæringsøkten forekommer hver uke.

 • Månedlig: En klasse som gjentas månedlig i henhold til følgende betingelser:

  • Dag ___ i hver ___ måned: Angi dagen i måneden og antall måneder som opplæringsøkten skal finne sted.

  • [hvilken] [dag] i hver ___ måned: Velg dagen i måneden, og angi antall måneder som opplæringsøkten skal finne sted.

Alternativene for Slutt omfatter:

 • Slutter: Velg datoen for den siste opplæringsøkten.

 • Etter: Angi antall opplæringsøkter som skal gjennomføres, uten at det skal gjennomføres ytterligere opplæringsøkter etter dette.

Planlegge uregelmessige økter

Et enkeltøktskurs som tilbys på flere datoer på uregelmessig basis.


 

Deltakere registrerer seg bare for én økt. Hver økt kan redigeres uavhengig.

 • Uregelmessig: En klasse som gjentas uregelmessig i henhold til følgende betingelser:

  • Økt 1: Velg dato og klokkeslett for den første opplæringsøkten som skal utføres.

  • Legg til en ny økt: Velg koblingen, og velg deretter dato og klokkeslett for flere opplæringsøkter.

Planlegg tidssoner for økten

Velg tidssonen der tidspunktet for opplæringsøkten vises i listen over økter og i opplæringskalenderen.

Beregnet varighet

Velg hvor lenge du anslår at opplæringsøkten varer.


 

Den estimerte varigheten er angitt for planleggingsformål. Opplæringsøkten avsluttes ikke automatisk når den angitte varigheten er utløpt.


Hvis du inviterer en deltaker til en opplæringsøkt, mottar deltakeren en e-postmelding med invitasjon som inkluderer starttidspunktet for opplæringsøkten og beregnet varighet.

Hvis du inviterer deltakere til en opplæringsøkt, angir e-postmeldingene med invitasjonen starttidspunktet for opplæringsøkten i tidssonen du har angitt. Hvis deltakerne befinner seg i en annen tidssone, kan de imidlertid vise starttidspunktet i tidssonene sine i listen over økter på siden for Direktesendte økter.

Planlegg tidspunkt, forekomst og varighet for en opplæringsøkt

1

Bla til Dato og klokkeslett på siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt.

2

Starttidspunkt-listene velger du når du vil at opplæringsøkten skal starte.

3

Velg om du vil tillate at deltakere blir med i opplæringsøkten før det planlagte starttidspunktet. I så fall velger du antall minutter fra listen.

4

Velg om deltakerne også kan bli med på lydkonferansen tidlig.

5

Velg ett av følgende alternativer under Forekomst:

 • Enkeltøktsklasse

 • Regelmessig enkeltøktklasse

 • Kurs med flere økter

 • Planlegge uregelmessige økter

6

Hvis du planlegger en regelmessig enkeltøktklasse eller et kurs med flere økter, gjør du følgende:

 • Velg ett av følgende regelmessighetsmønstre:
  • Daglig: Velg økten som skal utføres, enten hvert angitte antall dager eller hver ukedag.

  • Ukentlig: Merk av i avkrysningsboksen for ukedagene økten forekommer på.

  • Månedlig: Velg økten som skal utføres enten på en bestemt dato (for eksempel den femte i hver måned) eller en bestemt dag (for eksempel den andre tirsdagen i hver måned), og det månedlige mønsteret for regelmessighet (for eksempel 1 = hver måned, 2 = annenhver måned og så videre).

 • Velg at sluttdatoen skal inntreffe enten på en valgt dato eller etter et angitt antall økter.
7

Hvis du planlegger et kurs i uregelmessige økter, gjør du følgende:

 • Velg datoen for den første økten.
 • Velg Legg til en ny økt, velg datoen for den andre økten, og gjenta for eventuelle andre økter.
8

(Alternativ) Velg en annen tidssone fra Tidssone-listen.

Tidssonen du har angitt i brukerprofilen, velges som standard i Tidssone-listen.

9

I listene Beregnet varighet velger du timene og minuttene du beregner opplæringsøkten varer.

10

Hvis du er ferdig med å angi alternativene for siden Planlegg opplæringsøkt eller siden Rediger planlagt opplæringsøkt, velger du Planlegg eller Oppdater.

Angi sikkerhetsalternativer for en opplæringsøkt

1

På siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt, bla til Deltakere > Sikkerhet.

2

Merk av i avkrysningsboksen for Ekskluder passord fra e-poster sendt til deltakere.

3

Merk av i avkrysningsboksen for Krev at deltakere logger på med autentisering med engangspålogging før de blir med i denne økten.

4

Merk av i avkrysningsboksen for Begrens økten til kun inviterte deltakere (registreringsalternativene deaktiveres).

5

Klikk på Lagre eller Oppdater.

Angi en målnettside etter at økten er avsluttet

1

Gå til Øktalternativer på siden Planlegg opplæring eller Rediger planlagt opplæringsøkt.

2

Angi en målnettsideadresse (URL-adresse) i boksen Måladresse (URL-adresse) etter økt.

3

Velg Planlegg eller Oppdater.

Opprett en melding eller hilsen for en planlagt opplæringsøkt

1

Gå til Øktalternativer på siden Planlegg opplæring eller Rediger planlagt opplæringsøkt.

2

Ved siden av Hilsen-melding, velg Tilpass hilsen for når deltakeren blir med.

3

(Alternativ) Merk av for Vis denne meldingen når deltakere blir med i økten.

4

Skriv inn en melding eller hilsen i Hilsen melding-boksen.

En melding eller hilsen kan inneholde opptil 4000 tegn.

5

Velg OK.

6

Velg Planlegg eller Oppdater.


 

Deltakere kan når som helst vise meldingen eller hilsenen under en opplæringsøkt ved å velge Velkomstmelding på Økt-menyen.

Bruk planleggingsmaler

Når du planlegger en opplæringsøkt, kan du lagre innstillinger for planleggingsalternativer som en mal for fremtidig bruk. Noe planleggingsinformasjon varierer fra økt til økt, og kan derfor ikke importeres til en mal. Følgende planleggingsalternativer sendes ikke videre til malen:

 • Dato, klokkeslett og regelmessighet (unntatt alternativer for varighet, tidssone og bli med før vert)

 • Lister over inviterte deltakere og presentatører (unntatt beregnet antall deltakere og presentatører)

 • Registreringsdata for registrerte deltakere

 • Praktisk lab-informasjon og reservasjon

 • Kursmateriell og tester

  Når du velger en mal, fylles alternativfeltene i planleggeren ut med verdiene for den valgte malen. Hver mal kan oppdateres eller lagres som en ny mal på Webex Training-nettstedet.

1

Angi data i planleggingsalternativfeltene eller endre innstillinger på siden Planlegg opplæringsøkt eller Rediger planlagt opplæringsøkt.

2

Velg Lagre som mal nederst på siden.

3

Fyll ut Malnavn-feltet, eller endre navnet hvis du endrer en eksisterende mal.

4

Velg Lagre.

Neste gang du planlegger en økt, kan du velge malen fra listen Angi alternativer ved hjelp av mal.

Hvis du vil slette en mal, velger du Min Webex > Min profil > Planleggingsmaler. Velg malen, og velg Slett.