Välj en säkerhetsnivå för ett utbildningsmöte

Du ordnar säkerheten för ditt utbildningsmöte genom att göra något av följande:

 • Kräva ett lösenord: De Cisco Webex flesta Training-webbplatser kräver att du anger ett lösenord för alla sessioner som du är värd för. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i sessionen.

 • Ange utbildningsmötet som ej listat: Du kan ange att sessionen är ej listad. Ej utbildningsmöte visas inte i utbildningsmöte kalender. För att delta i ett ej listat utbildningsmöte måste deltagarna ange ett unikt sessionsnummer.

 • Kräv att deltagare loggar in med enkel inloggningsautentisering innan de deltar i denna session: Du kan begränsa deltagare till de som är direkt inbjudna och på så sätt hindra andra personer från att delta via en vidarebefordrad inbjudan.

 • Begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare (registreringsalternativen kommer att inaktiveras): Du kan begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare. Deltagare kan inte vidarebefordra inbjudan.

 • Exkludera sessionslösenordet från e-postinbjudan: Du kan välja att lösenordet inte ska visas i e-postinbjudningar som automatiskt skickas ut till deltagare från din Webex Training-webbplats.

 • Kräva att deltagare loggar in: Du kan kräva att deltagare har ett användarkonto på din Webex Training-webbplats. Då måste deltagare logga in på din webbplats innan de kan delta i sessionen.

 • Kräv att deltagare registrerar sig för utbildningsmötet: Du kan kräva att varje deltagare fyller i ett e-registreringsansökning som inkluderar deras namn, e-postadress och annan information och sedan skickar förfrågan till dig. Du kan sedan godkänna eller avvisa alla registreringsansökningar.

 • Begränsa åtkomst till utbildningsmötet: När alla deltagare har anslutit till ett utbildningsmöte kan du förhindra fler deltagare från att delta genom att begränsa åtkomsten till mötet.


  Välj en säkerhetsnivå baserad på utbildningsmötets ändamål. Om du t.ex. schemalägger en session för att diskutera en utflykt som företaget ska göra så kan du antagligen endast ange ett lösenord för sessionen. Om du schemalägger ett möte där du ska diskutera känslig ekonomisk information bör du specificera mötet som ej listat. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till sessionen efter att alla deltagare har anslutit sig.

Ange ett ämne och ett lösenord

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte anger du ämnet och lösenordet. Du kan redigera ämnet och lösenordet på sidan Redigera schemalagda utbildningsmöten.


Ett lösenord till ett utbildningsmöte måste innehålla mellan 4–16 tecken. Ett lösenord får inte innehålla följande tecken: \ ' " / & = [ ] och får inte vara ditt < > användarnamn, värdens namn, ämnet eller namnet på webbplatsen.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.

Om du schemalägger ett utbildningsmöte åt någon annan väljer du personen i listan Schemalägg åt listruta.

2

Ange ett ämne för utbildningsmötet i rutan Ämne.

Du kan ange ett lösenord i fältet Ange sessionslösenord.

3

Ange dina alternativ och välj sedan Schemalägg eller Uppdatera .

Ange om ett utbildningsmöte ska vara listat eller ej listat

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.

2

Under Det här utbildningsmötet är väljer du ettav följande alternativ:

Alternativ Beskrivning
Listat för alla Webex-utbildningsmöte visas både i listan över sessioner och i utbildningsmöte för alla som besöker din Webex Training-webbplats.
Listas endast för behöriga användare

Utbildningsmötet:

 • Visas på listan över möten och i kalendern för utbildningsmöten.

 • Visas endast för användare som har användarkonton och som har loggat in på din Webex Training-webbplats.

Ej listat
 • Listan utbildningsmöte inte visas i listan över sessioner eller i utbildningsmöte kalender.

 • Ett olistat utbildningsmöte hindrar personer från att se information om mötet, såsom dess värd, ämne och starttid. Detta bidrar till att förhindra obehörig åtkomst till mötet.

 • En deltagare måste uppge ett unikt sessionsnummer för att kunna delta i ett utbildningsmöte som är ej listat.

 • Om du bjuder in en deltagare till ett ej listat utbildningsmöte, får deltagaren:

  • En e-postinbjudan som innehåller fullständiga instruktioner för att kunna delta i utbildningsmötet, inklusive utbildningsmötesnumret.

  • En URL som länkar direkt till en webbsida där deltagaren kan delta i utbildningsmötet.

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Konfigurera ett stort utbildningsmöte med över 500 deltagare

Du kan konfigurera en stor utbildningsmöte genom att tillåta över 500 deltagare. Men om du väljer detta alternativ är vissa funktioner i Webex Training begränsade eller stöds inte. Dessa inkluderar:

 • Funktionerna flerpunktsvideo, privat chatt och visuella ledtrådar för aktiv talaren är inte tillgängliga.

 • Deltagare kan inte sända video och se namnen på andra deltagare.

 • Alla privata möten och praktiska labbdatorer har stöd för maximalt 100 deltagare.


Du kan inte ändra detta alternativ inifrån sessionen.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessions- och åtkomstinformation.

2

Markera kryssrutan Över 500 deltagare kommer att visas för den här sessionen.

En meddelanderuta visas som beskriver begränsningarna för detta alternativ.

3

Välj OK.


 

Om du ofta schemalägger stora utbildningsmöten väljer du Spara som mall längst ner på sidan.

4

Om du är klar med att ange alternativen väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Kopiera sessionsinformation från en annan session

Du kan kopiera specifik mötesinformation från andra livesessioner som du har schemalagt eller från sessioner som har schemalagts för din räkning. Viss schemaläggningsinformation varierar från en session till en annan och kan därför inte kopieras till schemaläggaren, bland annat:

 • Datum, tid och återkommande (förutom varaktighet, tidszon och alternativen att delta före värd)

 • Listor med inbjudna deltagare och presentatörer (förutom beräknat antal deltagare och presentatörer)

 • Registreringsdatum för registrerade deltagare

 • Information och bokning av praktisk labbsession

 • Kursmaterial och tester

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte rullar du till Sessions- och åtkomstinformation och väljer Kopiera från.

2

Välj sessionen som du ska kopiera sessionsinformationen ifrån och välj OK.

Ange spårningskoder för en schemalagd session

Din webbplatsadministratör kan ange alternativ för spårningskoder som visas på sidan Schemalägg utbildning. Med spårningskoderna identifieras din avdelning, ditt projekt eller annan information som din organisation vill ska kopplas till dina utbildningsmöten. Spårningskoder kan vara valfria eller obligatoriska beroende på hur din webbplatsadministratör har konfigurerat dem.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte rullar du till Spårningskoder och väljer sedan en kodetikett i rutan till vänster.

Om webbplatsadministratören kräver att du väljer en kod från en fördefinierad lista visas en lista över koder.

2

Gör något av följande:

 • Om en lista med koder visas i rutan till höger väljer du en kod från listan.

 • Skriv in en kod i rutan till höger.

3

Upprepa för alla spårningskodetiketter.

4

Välj Schemalägg eller Uppdatera.


 

Om webbplatsadministratören har angett att samma spårningskodalternativ ska visas i användarprofil, kan du redigera din användarprofil ange spårningskoder. Koderna visas sedan automatiskt på sidan Schemalägg utbildningsmöte.

Konfigurera en ljudkonferens för en schemalagd session

Du kan ha tillgång till olika ljudkonferensalternativ, beroende på vilka alternativ som används i din organisation.

1

Bläddra till Inställningar för ljudkonferens på sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte.

2

Välj något av följande alternativ:

 • Webex-ljud: Anger att sessionen inkluderar en integrerad ljudkonferens. Du kan välja följande alternativ:

  • Visa avgiftsfritt nummer: Om din Webex Training-webbplats tillhandahåller en ljudkonferens med avgiftsfri inringning, är både avgiftsfria och avgiftsbelagda nummer tillgängliga. För telekonferenser med avgiftsfri inringning tar din organisation samtalskostnaden, annars måste mötesdeltagarna stå för kostnaden för sina samtal.

  • Visa länken till begränsningar för avgiftsfria samtal: Välj för att visa en lista med samtalsbegränsningar per land (www.webex.com/pdf/tollfree_restrictions.pdf).

  • Visa globala inringningsnummer: Det här alternativet tillhandahåller en lista över nummer, såsom avgiftsfria nummer eller lokalnummer, som deltagare i andra länder kan ringa för att delta i ljudkonferensen.

  • Aktivera telekonferens med CLI-autentisering när mötesdeltagare ringer in: CLI (caller line identification) är en typ av nummerpresentation – en telefoni intelligent tjänst som skickar telefonnumret från den som ringer in innan du besvarar samtalet. Alla som ringer in med ett webbplatsvärdkonto kan autentiseras och placeras i rätt telekonferens utan att behöva ange något utbildningsmötesnummer.

  • Slå av deltagarljud vid inträde: Välj om du vill att deltagarnas ljud ska vara avstängt när de träder utbildningsmöte. Detta kan undvika störningar, särskilt under pågående utbildningsmöten.

  • Inträdes- och utträdeston: Välj ljudaviseringen eller eventuellt tillkännagivande som du vill att alla mötesdeltagare ska höra när en deltagare träder in i eller lämnar sessionen.


   

  Webex-ljudkonferenser har stöd för upp till 125 samtal.

 • Annan telekonferenstjänst:

  • Anger att sessionen inkluderar en telekonferens som en annan tjänst tillhandahåller.

  • Ange anvisningar för att delta i telekonferensen. Dessa visas på sidan Sessionsinformation, i e-postinbjudningar och i utbildningsmötet.

 • Använd endast internettelefon (VoIP): Anger att deltagare använder datorer med ljudkapacitet för att kommunicera över internet.

 • Ingen: Anger att inga ljudkonferenser är nödvändiga för denna session.

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.


 

När du har schemalagt utbildningsmötet kommer anvisningar för att delta i ljudkonferensen att visas automatiskt.

 • På sidan Sessionsinformation på din webbplats, som mötesdeltagarna kan visa innan du startar utbildningsmötet

 • I e-postinbjudningar, om du bjuder in mötesdeltagare med sidalternativen Schemalägg utbildning

 • Under fliken Info, som visas i innehållsvisaren på Utbildningsmötets fönster

Ange alternativen datum och tid

Du kan ange datum och starttid, förekomst och beräknad varaktighet för en schemalagd utbildningsmöte. Du kan också avgöra om, och hur många minuter i förväg, som du ska tillåta deltagare delta i utbildningsmötet och ljudkonferensen innan starttiden.

Alternativ

Beskrivning

Starttid

Välj datumet och tidpunkten som du vill att utbildningsmötet ska ske.

Deltagarna kan delta ___ minuter innan starttiden

Låt deltagare delta i utbildningsmötet inom ett angivet antal minuter innan utbildningsmötets starttid.


 

Om du avmarkerar denna kryssruta måste du starta utbildningsmötet innan deltagarna kan delta.

Deltagarna kan också ansluta till Webex-ljud

Tillåt deltagare att ansluta till ljudkonferens innan utbildningsmöte startar.


 

Detta alternativ är endast tillgängligt om du tillåter deltagare att delta i utbildningsmötet innan dess starttid.

Enstaka lektion

En lektion som innehåller ett enda utbildningsmöte som sker endast en gång – det har inget återkommande mönster.

Återkommande enstaka lektion

En lektion som består av ett enda utbildningsmöte som återkommer regelbundet.


 

Deltagarna registrerar sig för endast en session.

Alternativet Återkommande inkluderar:

 • Dagligen: En lektion som upprepas dagligen enligt följande villkor:

  • Var ___ dag: Välj för att schemalägga ett utbildningsmöte som ska inträffa efter angivet antal dagar.

  • Alla veckodagar: Välj för att schemalägga utbildningsmöten alla måndagar till fredagar.

 • Veckovis: Markera kryssrutan intill de dagar i veckan som du vill att träningsmötet ska ske på.

 • Månadsvis: En lektion som upprepas månadsvis enligt följande villkor:

  • Dag ___ var ___ månad: Anger dagen i månaden och antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

  • [vilken] [dag] var ___ månad: Välj dagen i månaden och ange antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

Alternativet Slutar inkluderar:

 • Slutar: Välj datum för det sista utbildningsmötet.

 • Efter: Anger antalet utbildningsmöten efter vilka inga ytterligare utbildningsmöten kommer att ske.

Flera sessionskurser

En kurs som innehåller flera utbildningsmöten, med andra ord en serie av sessioner som sträcker sig över flera dagar, veckor, månader och så vidare.


 

Deltagarna registrerar sig en gång för en hel sekvens av sessioner.

Alternativet Återkommande inkluderar:

 • Dagligen: En lektion som upprepas dagligen enligt följande villkor:

  • Var ___ dag: Välj för att schemalägga ett utbildningsmöte som ska inträffa efter angivet antal dagar.

  • Alla veckodagar: Välj för att schemalägga utbildningsmöten alla måndagar till fredagar.

 • Veckovis: Markera kryssrutan intill de dagar i veckan som du vill att träningsmötet ska ske på.

 • Månadsvis: En lektion som upprepas månadsvis enligt följande villkor:

  • Dag ___ var ___ månad: Anger dagen i månaden och antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

  • [vilken] [dag] var ___ månad: Välj dagen i månaden och ange antalet månader som utbildningsmötet ska inträffa.

Alternativet Slutar inkluderar:

 • Slutar: Välj datum för det sista utbildningsmötet.

 • Efter: Anger antalet utbildningsmöten efter vilka inga ytterligare utbildningsmöten kommer att ske.

Schemalägg oregelbundna sessioner

En enda sessionskurs som erbjuds för flera datum på en oregelbunden basis.


 

Deltagarna registrerar sig för endast en session. Alla sessioner kan redigeras oberoende.

 • Oregelbundet: En lektion som upprepas på en oregelbunden basis enligt följande villkor:

  • Session 1: Välj datumet och tiden när det första utbildningsmötet ska ske.

  • Lägg till ytterligare en session: Välj länken och sedan datumet/tidpunkten när ytterligare utbildningsmöten ska ske.

Planera sessionstidszoner

Välj i vilken tidszon tidpunkten för utbildningsmötet ska visas i listan över sessioner och utbildningskalendern.

Uppskattad varaktighet

Välj den uppskattade varaktigheten på utbildningsmötet.


 

Den beräknade varaktigheten tillhandahålls i planeringssyfte. Utbildningsmötet slutar inte automatiskt när den angivna varaktigheten har förflutit.


Om du bjuder in en utbildningsmöte deltagare till ett utbildningsmöte, får deltagaren en inbjudan e-postmeddelande som inkluderar utbildningsmöte s starttid och beräknade längd.

Om du bjuder in deltagare till ett utbildningsmöte kommer deras e-postinbjudningar att ange utbildningsmötet starttid i tidszonen som du har angett. Men om deltagare bor i en annan tidszon kan de visa starttiden i sina respektive tidszoner i listan över sessioner på sidan Livesessioner.

Schemalägg tiden, förekomsten och varaktigheten för ett utbildningsmöte

1

Bläddra till Datum och tid på sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte.

2

I listan Starttid väljer du när du vill att ditt utbildningsmöte ska starta.

3

Välj om du ska tillåta deltagarna att delta i utbildningsmötet innan den schemalagda starttiden. I detta fall välj antalet minuter från listan.

4

Välj också om deltagarna ska kunna delta i ljudkonferensen tidigt.

5

Under Förekomst väljer du ett av följande alternativ:

 • Enstaka lektion

 • Återkommande enstaka lektion

 • Flera sessionskurser

 • Schemalägg oregelbundna sessioner

6

Om du schemalägger en Återkommande enstaka lektion eller en Flera sessionskurser gör du följande:

 • Välj en av följande Återkommande mönster:
  • Dagligen: Välj att sessionen ska återkomma efter ett visst antal dagar eller alla veckodagar.

  • Veckovis: Välj kryssrutan för dagarna i veckan som sessionen förekommer.

  • Månadsvis: Välj att sessionen ska inträffa på ett visst datum (till exempel den femte varje månad), eller en viss dag (till exempel den andra tisdagen i varje månad) och det återkommande månadsmönstret (till exempel 1 = varje månad, 2 = varannan månad och så vidare).

 • Välj att Slutdatumet ska ske på ett valt datum eller efter ett visst antal sessioner.
7

Om du schemalägger ett Schemalägg oregelbundna sessionskurser gör du följande:

 • Välj datum för den första sessionen.
 • Välj Lägg till ytterligare en session, välj datumet för den andra sessionen och upprepa för alla ytterligare sessioner.
8

(Valfritt) I listan Tidszon väljer du en annan tidszon.

I listan Tidszon är tidszonen som du angav i din användarprofil vald som standard.

9

I listorna Beräknad varaktighet väljer du timmar och minuter som du uppskattar att utbildningsmötet fortsätter.

10

Om du är klar med att ange alternativen på sidorna Schemalägg ett utbildningsmöte eller Redigera ett schemalagt utbildningsmöte väljer du Schemalägg eller Uppdatera.

Ange säkerhetsalternativ för ett utbildningsmöte

1

På sidorna Schemaläggutbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Deltagare > Säkerhet .

2

Markera kryssrutan Exkludera lösenord från e-post som skickas till deltagare.

3

Markera kryssrutan Kräv att deltagare loggar in med enkel inloggning (SSO) innan de deltar i denna session.

4

Markera kryssrutan Begränsa sessionen till endast inbjudna deltagare (registreringsalternativ kommer att inaktiveras).

5

Klicka på Spara eller Uppdatera.

Ange en destinationswebbsida efter slutet på sessionen

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.

2

Ange en destinationswebbplats (URL) i rutan Destinationsadress (URL) efter sessionen.

3

Välj Schemalägg eller Uppdatera.

Skapa ett meddelande eller en hälsning för ett schemalagt utbildningsmöte

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte bläddrar du till Sessionsalternativ.

2

Bredvid Hälsningsmeddelande väljer du Anpassa hälsningsmeddelande när deltagare deltar.

3

(Valfritt) Markera Visa detta meddelande när deltagare deltar i sessionen.

4

Skriv ett meddelande eller en hälsning i rutan Meddelande.

Ett meddelande eller en hälsning får innehålla högst 4 000 tecken.

5

Välj OK.

6

Välj Schemalägg eller Uppdatera.


 

Deltagare kan visa meddelandet eller hälsningen när som helst under utbildningsmötet genom att välja Välkomstmeddelande från Sessionsmenyn.

Använd schemaläggningsmallarna

Vid schemaläggning av ett utbildningsmöte kan du spara inställningar för schemaläggningsalternativ som en mall för framtida bruk. Viss schemaläggningsinformation varierar från en session till en annan och kan därför inte importeras till en mall. Följande schemaläggningsalternativ överförs inte till mallen:

 • Datum, tid och återkommande (förutom varaktighet, tidszon och alternativen att delta före värd)

 • Listor med inbjudna deltagare och presentatörer (förutom beräknat antal deltagare och presentatörer)

 • Registreringsdatum för registrerade deltagare

 • Information och bokning av praktisk labbsession

 • Kursmaterial och tester

  När du väljer en mall kommer schemaläggarens alternativfält att fyllas i med värden från den valda mallen. Alla mallar kan uppdateras eller sparas som en ny mall på din Webex Training-webbplats.

1

På sidorna Schemalägg utbildningsmöte eller Redigera schemalagt utbildningsmöte anger du data i fälten för schemaläggningsalternativ eller ändra inställningar.

2

Välj Spara som mall som finns längst ner på sidan.

3

Fyll i fältet för Mallnamn eller ändra namnet om du ändrar en existerande mall.

4

Välj Spara.

Nästa gång du schemalägger en session kan du välja mallen från listan Ange alternativ med en mall.

Du tar bort en mall genom att välja Mitt Webex > Min profil > Schemaläggningsmallar. Välj mallen och välj Ta bort.