Konfigurere anrops-ID for en lokasjon

Du kan konfigurere navnet på den eksterne oppringer-IDen for en plassering. Når dette er konfigurert, kan du deretter velge stedets eksterne oppringer-ID-navn for brukerne og arbeidsområdene som er tilordnet denne plasseringen.

1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg en plassering du vil endre.

3

Velg Navn på ekstern anrops-ID i panelet til høyre, og skriv deretter inn navnet.

4

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for en bruker

Du kan angi anrops-ID-informasjonen som skal vises når en bruker foretar et eksternt anrop. Brukere har muligheten til å vise sitt eget navn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise stedets hovednummer eller navn. Innstillinger for anrops-ID for brukere kan også administreres samtidig.


Brukernavnet forblir for interne samtaler.

1

Fra kundevisningen i , gå til Ringe > steder.https://admin.webex.com

2

Velg brukeren du vil angi informasjon om innringer-ID for, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Tall og velg Nummervisning .

4

Velg hvilket eksternt anrops-ID-telefonnummer som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

 • Direkte linje—Dette alternativet viser brukerens telefonnummer.
 • Stedsnummer– Dette alternativet viser hovednummeret for plasseringen denne brukeren er tilordnet.
 • Tilordnet nummer fra brukerens organisasjon – Dette alternativet viser det andre nummeret du velger fra rullegardinmeny.
5

Velg hvilket navn på ekstern oppringer-ID som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

6

(Valgfritt) Endre brukerens oppringer-ID for- og etternavn.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

7

(Valgfritt) Ved å slå på Blokker anrops-ID for videresendte anrop , blokkeres brukerens identitet når en overført eller viderekoblet samtale mottas.

8

Velg ett av følgende Identitet tilkoblet linje for viderekoblede anrop alternativer for å holde identiteten til personen som mottar det viderekoblede anropet privat.

 • Avsluttende identitet – Avsluttende ID eller den endelige mål-ID-en til personen som anropet viderekobles til, avsløres for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, avsløres Cs identitet for A.

 • Omdirigere identitet for eksterne samtaler – ID-en til personen som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder bare for eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A og Cs identitet avsløres ikke.

  Hvis det er en internt anrop, blir den endelige mål-ID-en til personen som samtalen viderekobles til, avslørt for anroperen. Eksempel: Hvis A (intern anroper) ringer B, og B viderekobler anrop til C, er det bare Cs identitet som avsløres for A og Bs identitet avsløres ikke.

 • Omdirigere identitet for alle samtaler – ID-en til personen som det første anropet foretas til, avsløres for anroperen. Dette gjelder både interne og eksterne samtaler.

  Eksempel: Hvis A (intern eller ekstern anroper) ringer B, og B viderekobler anropet til C, er det bare Bs identitet som avsløres for A.

9

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for et arbeidsområde

Du kan angi anroper-ID-informasjonen som skal vises når du foretar et eksternt anrop fra et arbeidsområde. Et arbeidsområde kan vise sitt eget stasjonsnavn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise hovednavnet eller -nummeret for plasseringen.


Navnet på arbeidsområdet vises for interne anrop.

Du kan observere en . lagt til etternavnet i anrops-ID-en for arbeidsområdet, som ikke kan fjernes.

1

Fra Kontrollhub , gå til Ledelse > Arbeidsområder .

2

Velg arbeidsområdet du vil angi informasjon om innringer-ID, og klikk på Ringer -fanen.

3

Gå til Tall og velg Nummervisning .

4

Velg Telefonnummer for ekstern innringer-ID som vises når du foretar et anrop fra denne arbeidsområdeenheten.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser telefonnummeret til arbeidsområdet.
 • Stedsnummer – Dette alternativet viser hovednummeret for stedet som er tilordnet arbeidsområdet.
 • Tilordnet nummer for plasseringen av arbeidsområdet – Dette alternativet viser det andre nummeret fra arbeidsområdets plassering, som du kan velge fra rullegardinmeny.
5

Velg hvilken Navn på ekstern innringer-ID som vises når du foretar et anrop fra denne arbeidsområdeenheten.

6

(Valgfritt) Endre navnet på og detaljene for arbeidsområdet.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

7

(Valgfritt) Aktiver Blokker anrops-ID for videresendte anrop for å blokkere identiteten til dette arbeidsområdet når du mottar et overført eller viderekoblet anrop .

8

Klikk på Lagre.


Hvis Lokal gateway og dobbel identitet innstillingen for et sted er aktivert, gjelder ikke disse innstillingene for stedet på en utgående anrops-ID.