Konfigurere oppringer-ID for en plassering

Du kan konfigurere navnet på den eksterne oppringer-IDen for en plassering. Når dette er konfigurert, kan du velge plasseringens eksterne oppringer-ID-navn for brukerne og arbeidsområdene som er tilordnet denne plasseringen.

1

Gå til https://admin.webex.com Ringe > lokasjoneri kundevisningen i .

2

Velg en plassering du vil endre.

3

Velg Navn på ekstern oppringer-ID i panelet til høyre, og skriv deretter inn navnet.

4

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for en bruker

Du kan angi informasjon om oppringer-ID som vises når en bruker foretar et eksternt anrop. Brukere har muligheten til å vise sitt eget navn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise stedets hovednummer eller navn. Innstillinger for oppringer-ID for brukere kan også administreres samlet.


Brukernavnet vises fortsatt for interne samtaler.

1

Gå til Brukerehttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg brukeren du vil angi informasjon om oppringer-ID for.

2

Velg Anrop > oppringer-ID.

3

Velg hvilket telefonnummer for ekstern oppringer-ID som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser brukerens telefonnummer.
 • Stedsnummer– Dette alternativet viser hovednummeret for plasseringen denne brukeren er tilordnet til.
 • Tilordnet nummer fra en brukers plassering– Dette alternativet viser det tilordnede nummeret du velger, på rullegardinmenyen.
4

Velg hvilket navn på ekstern oppringer-ID som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser brukerens navn.
 • Navn påekstern oppringer-ID for plassering: Dette alternativet viser navnet som er konfigurert for plasseringen denne brukeren er tilordnet til.

   
  Se Konfigurere oppringer-ID for en plassering hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir navnet på oppringer-IDen for en plassering.
 • Annet navn påekstern oppringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er angitt i dette feltet.
5

(Valgfritt) Endre brukerens oppringer-ID for- og etternavn.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for oppringer-ID gjennom Webex Calling.

6

(Valgfritt) Ved å slå på Blokker oppringer-ID for videresendte anrop på, blokkeres brukerens identitet når en overføring eller videresendt samtale mottas.

7

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for et arbeidsområde

Du kan angi informasjon om oppringer-ID som vises når et eksternt anrop foretas fra et arbeidsområde. Et arbeidsområde kan vise sitt eget stasjonsnavn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise hovednavnet eller nummeret for stedet.


Arbeidsområdenavnet vises fortsatt for interne samtaler.

1

Gå til Arbeidsområder i kundevisningen ihttps://admin.webex.com, og velg arbeidsområdet du vil angi informasjon om oppringer-ID for.

2

I Anrop-delen klikker du Behandle anropsinnstillinger midlertidig fra klassisk visning.

3

Velg Anrop > oppringer-ID.

4

Velg hvilket telefonnummer for ekstern oppringer-ID som skal vises når det foretas et anrop fra denne arbeidsområdeenheten.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser telefonnummeret til arbeidsområdet.
 • Stedsnummer– Dette alternativet viser hovednummeret for plasseringen dette arbeidsområdet er tilordnet til.
 • Tilordnet nummer for arbeidsområdets plassering– Dette alternativet viser det tilordnede nummeret fra plasseringen til arbeidsområdet, som du kan velge fra rullegardinmenyen.
5

Velg hvilket navn på ekstern oppringer-ID som skal vises når et anrop foretas fra denne arbeidsområdeenheten.

 • Direkte linje– Dette alternativet viser navnet på arbeidsområdet.
 • Navn påekstern oppringer-ID for plassering: Dette alternativet viser navnet som er konfigurert for plasseringen dette arbeidsområdet er tilordnet til.

   
  Se Konfigurere oppringer-ID for en plassering hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir navnet på oppringer-IDen for en plassering.
 • Annet navn påekstern oppringer-ID – Dette alternativet viser navnet som er angitt i dette feltet.
6

(Valgfritt) Endre navnet og detaljene for arbeidsområdet.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for oppringer-ID gjennom Webex Calling.

7

(Valgfritt) Aktiver/deaktiver Blokker oppringer-ID for videresendte anrop for å blokkere identiteten til arbeidsområdet når du mottar et overført eller videresendt anrop.

8

Klikk på Lagre.