Konfigurere anrops-ID for en lokasjon

Du kan konfigurere navnet på den eksterne oppringer-IDen for en plassering. Når dette er konfigurert, kan du deretter velge stedets eksterne oppringer-ID-navn for brukerne og arbeidsområdene som er tilordnet denne plasseringen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Ringe > steder.

2

Velg en plassering du vil endre.

3

Velg Navn på ekstern anrops-ID i panelet til høyre, og skriv deretter inn navnet.

4

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for en bruker

Du kan angi anrops-ID-informasjonen som skal vises når en bruker foretar et eksternt anrop. Brukere har muligheten til å vise sitt eget navn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise stedets hovednummer eller navn. Innstillinger for anrops-ID for brukere kan også administreres samtidig.


Brukernavnet forblir for interne samtaler.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgår du til Brukere og velger brukeren du vil angi oppringer-ID-informasjonen for.

2

Velg Anrop > oppringer-ID fra Numre-delen .

3

Velg hvilket eksternt anrops-ID-telefonnummer som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

  • Direkte linje—Dette alternativet viser brukerens telefonnummer.
  • Stedsnummer– Dette alternativet viser hovednummeret for plasseringen denne brukeren er tilordnet.
  • Tilordnet nummer fra en brukers plassering– Dette alternativet viser det tilordnede nummeret du velger fra rullegardinmenyen.
4

Velg hvilket navn på ekstern oppringer-ID som skal vises når denne brukeren foretar et utgående anrop.

5

(Valgfritt) Endre brukerens oppringer-ID for- og etternavn.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

6

(Valgfritt) Ved å slå på Blokker anrops-ID for videresendte anrop , blokkeres brukerens identitet når en overført eller viderekoblet samtale mottas.

7

Klikk på Lagre.

Konfigurere oppringer-ID for et arbeidsområde

Du kan angi oppringer-ID-informasjonen som skal vises når et eksternt anrop foretas fra et arbeidsområde. Et arbeidsområde kan vise sitt eget stasjonsnavn eller telefonnummer for eksterne samtaler eller vise hovednavnet eller -nummeret for plasseringen.


Navnet på arbeidsområdet vises fortsatt for interne oppringinger.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.comgår du til Arbeidsområder og velger arbeidsområdet du vil angi oppringer-ID-informasjonen for.

2

Velg Anrop > anrops-ID.

3

Velg hvilket telefonnummer for ekstern oppringer-ID som skal vises når et anrop foretas fra denne arbeidsområdeenheten.

  • Direkte linje– Dette alternativet viser telefonnummeret til arbeidsområdet.
  • Plasseringsnummer– Dette alternativet viser hovednummeret for plasseringen dette arbeidsområdet er tilordnet.
  • Tilordnet nummer for arbeidsområdets plassering – Dette alternativet viser det tilordnede nummeret fra arbeidsområdets plassering, som du kan velge fra rullegardinmenyen.
4

Velg hvilket navn på ekstern oppringer-ID som skal vises når et anrop foretas fra denne arbeidsområdeenheten.

5

(Valgfritt) Endre navnet på og detaljene for arbeidsområdet.


 

Noen PSTN-leverandører respekterer kanskje ikke innstillingen for anrops-ID-navn via Webex-anrop.

6

(Valgfritt) Aktiver Blokker anrops-ID for videresendte anrop for å blokkere identiteten til dette arbeidsområdet når du mottar et overført eller viderekoblet anrop .

7

Klikk på Lagre.


Hvis plasseringen bruker en lokal gateway og innstillingen Dobbel identitet er aktivert, brukes ikke disse innstillingene på den utgående anrops-ID-en for lokasjon.