Konum için arayan kimliğini yapılandır

Bir konum için harici arayan kimliği adını yapılandırabilirsiniz. Bu yapılandırıldığında, bu konuma atanan kullanıcılar ve çalışma alanları için konumun harici arayan kimliği adını seçebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Calling > Konumlar’a gidin.

2

Değiştir için bir konum seçin.

3

Sağ panelde Harici arayan kimliği Ad'ı seçin ve ardından adı girin.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Bir kullanıcı için arayan kimliğini yapılandır

Kullanıcı harici çağrıda olduğunda gösterilen arayan kimliği bilgilerini belirtebilirsiniz. Kullanıcılar, harici çağrılar için kendi adını veya telefon numarasını ya da konumun ana numarasını veya adını gösterebilir. arayan kimliği ayarları toplu olarak da yönetilebilir.


Kullanıcı adı, dahili çağrılar için kalır.

1

Kullanıcılar'daki müşteri https://admin.webex.comgörünümünden Kullanıcılar'a gidin ve arayan kimliği bilgilerini belirtmek istediğiniz kullanıcıları seçin.

2

Numaralar > arayan kimliği'i seçin.

3

Bu kullanıcı arayan kimliği görüntülenen Harici Telefon Numarasını giden çağrı.

 • Doğrudan Hat: Bu seçenek, kullanıcının telefon numarasını gösterir.
 • Konum Numarası: Bu seçenek, bu kullanıcının atandığı konumun ana numarasını gösterir.
 • Kullanıcının konumdan atanan numara - Buseçenek, açılır menüden seçtiğiniz atanmış numarayı görüntüler.
4

Bu kullanıcı arayan kimliği özel ad görüntülenebilir harici giden çağrı.

 • Doğrudan Hat— Bu seçenek kullanıcının adını gösterir.
 • Konum arayan kimliği Adı- Bu seçenek, bu kullanıcının atandığı konum için yapılandırılan adı görüntüler.

   
  Bkz . Bir konumun arayan kimliği için adı ayarlama adımları için konum için arayan kimliğini yapılandırma.
 • Diğer Harici arayan kimliği Adı- Bu seçenek, bu alana girilen adı görüntüler.
5

(İsteğe bağlı) Kullanıcının arayan kimliği adını ve soyadını değiştirin.


 

Bazı PSTN sağlayıcılar, varsayılan sağlayıcılar aracılığıyla arayan kimliği adı ayarını Webex Calling.

6

(İsteğe bağlı) Yönlendirmeli Çağrılar için Arayan kimliğini engelle seçeneği etkinleştirildiğinde, aktarılan veya yönlendirilen bir çağrı alındığında kullanıcının kimliği engellenir.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.

Çalışma alanı için arayan kimliğini yapılandır

Çalışma alanında harici bir çağrı yapılırken gösterilen arayan kimliği bilgilerini belirtebilirsiniz. Çalışma alanı, harici çağrılar için kendi istasyon adını veya telefon numarasını gösterebilir ya da konum ana adını veya numarasını gösterebilir.


Çalışma alanı adı, dahili çağrılar için gösterilmeye devam ediyor.

1

öğesinin müşteri görünümünden https://admin.webex.com, Çalışma Alanları'ne gidin ve arayan kimliği bilgilerini belirtmek istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Calling > Arayan Kimliği yolunu izleyin.

3

Bu çalışma arayan kimliği bir çağrı yapılırken hangi Harici Telefon Numarasının görüntülenemiyor olduğunu seçin.

 • Doğrudan Hat: Bu seçenek, çalışma alanının telefon numarasını gösterir.
 • Konum Numarası: Bu seçenek, bu çalışma alanının atandığı konumun ana numarasını gösterir.
 • Çalışma Alanının Konumu içinAtanan Numara - Bu seçenek, çalışma alanının bulunduğu konumdaki atanmış numarayı görüntüler. Bu numara, açılır menüden seçebilirsiniz.
4

Bu çalışma arayan kimliği bir çağrı yapılırken hangi Harici Ad ve Ad görüntüleniyor olduğunu seçin.

 • Doğrudan Hat- Bu seçenek, çalışma alanı adını görüntüler.
 • Konum arayan kimliği Adı- Bu seçenek, bu çalışma alanının atandığı konum için yapılandırılan adı görüntüler.

   
  Bkz . Bir konumun arayan kimliği için adı ayarlama adımları için konum için arayan kimliğini yapılandırma.
 • Diğer Harici arayan kimliği Adı- Bu seçenek, bu alana girilen adı görüntüler.
5

(İsteğe bağlı) Çalışma alanının adını ve ayrıntılarını değiştirin.


 

Bazı PSTN sağlayıcılar, varsayılan sağlayıcılar aracılığıyla arayan kimliği adı ayarını Webex Calling.

6

(İsteğe bağlı) Aktarılan veya yönlendirilen bir çağrı alırken bu çalışma alanının kimliğini engellemek için, Yönlendirilen Çağrılar İçin Arayan Kimliğini Engelle seçeneğini etkinleştirin.

7

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.


Konum Bir Yerel Ağ Geçidi kullanıyorsa ve Çift Kimlik ayarı etkinleştirilmişse bu ayarlar giden konuma uygulanmaz ve arayan kimliği.