Kunngjøring om slutten på levetid for Care Assistant


Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Kunngjøring om slutten på levetid for Care Assistant.

Bruk Care Assistant til å koble Cisco Webex Teams-brukere med spørsmål til eksperter som kan hjelpe dem. Care Assistant er tilgjengelig for alle Cisco Webex Teams-brukere.

Når en bruker sender en tekstmelding til boten om et emne den kjenner, deler boten spørsmålet på det relevante ekspertområdet. Eksperter velger brukerspørsmål fra en kø, og sender deretter et svar via boten eller hjelper brukeren direkte.

Eksperter kan svare gjennom boten med:

 • @botnavn svaresvar

Der botnavn er navnet på boten og svar er svaret som er sendt til brukeren.


For eksempel, @shippingbot svar, Motorsykkeldelene dine er allerede sendt.

Eksperter kan også hjelpe brukere direkte med:

 • @botnavn Jeg kan

 • @botnavn Ja

Når en ekspert tilbyr å hjelpe direkte, oppretter Care Assistant-boten et nytt område der eksperten kan hjelpe brukeren.

Hvis et brukerspørsmål ikke inneholder noen kjente emner, sender boten brukeren listen over emner den kan eskalere til et ekspertområde.

Hvis du vil ha den fullstendige listen over kommandoer du kan bruke til å arbeide interaktivt med Care Assistant, se Kommandoer for Care Assistant.

Opprett ny bot for Care Assistant

 1. På siden for Administrasjon av Care Assistant-bot klikker du på Ny.

  Veiviseren til Opprett ny bot for Care Assistant åpnes.

 2. Angi et visningsnavn for bot. Cisco Webex Teams ser dette navnet når de samhandler med boten.

 3. Angi en e-post for bot. Du legger til boten i Cisco Webex Teams-området ved hjelp av denne e-posten.

  • E-post-ID-en må være unik.

  • E-postadressen må være @webex.bot.

  • Du kan ikke endre e-post-ID-en når du har opprettet boten.

 4. Integrer boten med Dialogflow:

  1. Slå på Aktiver integrering-alternativet for å bruke Dialogflow-intensjoner med boten din. Hvis du vil ha mer informasjon, se Integreringer av Care Assistant.

  2. Hent tilgangstokenet for klient fra Dialogflow og angi det i Integreringsdetaljer for Dialogflow-feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Integreringer av Care Assistant.

 5. Klikk på Opprett.

Legg til boten i Cisco Webex Teams

 1. Tilordne Care Assistant-boten til et ekspertområde i Cisco Webex Teams. Du kan enten tilordne boten til et eksisterende område eller opprette et nytt område. Ekspertområder inneholder emneeksperter som bruker Care Assistant til å hjelpe brukere. Et område må inneholde minst to eksperter og en Care Assistant-bot for å bli ansett som et ekspertområde. Du kan legge til en Care Assistant-bot på flere ekspertområder.

 2. Angi navnet på ekspertområdet for å gjenspeile et passende fagtema. Care Assistant bruker navnet på ekspertområdet til å koble brukere til riktig ekspertområde. Brukerspørsmål deles inn i enkeltord og scores deretter mot emnene (områdenavnene) boten er tilordnet til.


  Du kan for eksempel tilordne Care Assistant-boten til et ekspertrom kalt «Frakt» for å hjelpe brukere med spørsmål om «frakt».

Tilknyttet informasjon