Wyjaśnienie integracji i botów

Wszyscy użytkownicy Webex mogą przeglądać listę dostępną w Cisco Webex App Hub i wybrać bota lub integrację. Boty i integracje są pogrupowane w kategorie, na przykład relacje z klientami, narzędzia programistyczne.

Nie musisz znać kodowania ani używać interfejsów API, aby korzystać z botów lub integracji. Ale jeśli chcesz zbudować własne, zobacz developer.webex.com, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Integracje

Możesz użyć integracji, aby połączyć inne narzędzia z Webex. Dla każdej dodanej integracji zostanie wyświetlona strona zgody, która zawiera listę funkcji, których integracja potrzebuje do pracy w Webex.

Po usunięciu integracji ten dostęp jest również usuwany.

Funkcjonalność zależy od integracji i sposobu jej konfiguracji. Oto kilka rzeczy, które należy wiedzieć o integracjach:

  • Mogą zobaczyć listę wszystkich tytułów kosmicznych, w których się znajdujesz.

  • Mogą publikować wiadomości lub treści w imieniu osoby, która je konfiguruje w przestrzeni.

  • Mogą być w stanie reagować na polecenia.

  • Mogą być w stanie ostrzec Cię, gdy ktoś coś edytuje lub konfiguruje.

Boty

Bot działa jak każdy inny użytkownik aplikacji Webex. Ma jednak specjalną odznakę bota, więc możesz powiedzieć, że nie jest człowiekiem.

Bot może publikować wiadomości, odpowiadać na pytania, inauc, gdy coś się dzieje, lub licytować jak asystent w aplikacji.

Podczas pracy z botem pamiętaj:

  • Bot odczytuje tylko informacje, które wysyłasz do niego bezpośrednio. Jeśli znajdujesz się w obszarze grupy, użyj @mention, gdy chcesz, aby odpowiedział. Jeśli jesteś w przestrzeni tylko z botem, bot czyta każdą wiadomość.

  • Niektóre boty reagują tylko na określone polecenia. Inni mogą zrozumieć pytania i prośby dotyczące języka naturalnego.

Pomoc

Jeśli masz problemy z integracją lub botem, skontaktuj się z firmą, która go utworzyła. Nazwę firmy można znaleźć pod nazwą bota lub integracji w Cisco Webex App Hub. Jeśli zauważysz coś pilnego, zgłoś problemy devsupport@webex.com. Cisco sprawdza wszystkie integracje i boty wymienione w Cisco Webex App Hub.

Dodawanie botów i integracji

Jeśli narzędzie, które chcesz zintegrować, wymaga utworzenia konta, utwórz je przed dodaniem integracji.

1

Przejdź do Cisco Webex App Hub i kliknij Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła aplikacji Webex.


 

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz Opcję Moje integracje Webex, aby wyświetlić bieżące integracje.

2

Kliknij Webex.

3

Kliknij ikonę integracji lub bota, do których chcesz dodać lub z który chcesz się połączyć:

  • Aby dodać integrację, kliknij przycisk Połącz.

    Niektóre integracje mogą mieć unikalne wymagania, przejrzyj szczegóły w Cisco Webex App Hub.

  • Aby dodać bota, kliknij Dodaj do obszaru. Wymienione przestrzenie to przestrzenie z co najmniej dwiema osobami lub przestrzeniami zespołu. Możesz jednak rozpocząć rozmowę bezpośrednio z botem, utworzyć spację i dodać bota za pomocą nazwy bota i @webex.bot. Na przykład dodaj bota Pomocy za pomocą help@webex.bot.
4

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać bota lub integrację do przestrzeni w aplikacji Webex.

Usuwanie integracji

W przypadku wszystkich integracji wymienionych w Cisco Webex App Hub można przejrzeć uprawnienia dostępu i usunąć integracje.

1

Zaloguj się do Cisco Webex App Hub przy użyciu nazwy użytkownika i hasła aplikacji Webex.

2

Kliknij swoje zdjęcie profilowe i wybierz My Webex Integrations, aby zobaczyć listę wszystkich dodanych integracji.

3

Wybierz integrację, która chcesz usunąć, i kliknij Rozłącz .

Integracja zostanie usunięta ze wszystkich przestrzeni, a uprawnienia dostępu zostaną rozłączone.

Usuwanie bota

Boty są usuwane z zespołów i przestrzeni w taki sam sposób, w jaki usuwasz członków z zespołów i przestrzeni.