Błąd logowania jednokrotnego:"Logowanie jednokrotne nie powiodło się.Nieprawidłowy kod statusu w odpowiedzi"

Błąd logowania jednokrotnego:"Logowanie jednokrotne nie powiodło się.Nieprawidłowy kod statusu w odpowiedzi"


Przyczyna:Certyfikat SAML Metadata Signing Certification używany z rozwiązaniem Cisco Webex Control Hub wygasł 18 czerwca 2018 r.

Klienci, którzy nie uaktualnili swojego certyfikatu, mogą otrzymać następujący komunikat o błędzie podczas próby zalogowania się za pomocą logowania jednokrotnego przez SAML:

"Logowanie jednokrotne nie powiodło się.Nieprawidłowy kod stanu w odpowiedzi"

Problem dotyczy następujących aplikacji:

  • Spotkania Cisco Webex w aplikacji Webex
  • Cisco Webex
  • Połączenia Cisco Webex
  • Usługi Cisco Care

Rozwiązanie:Jeśli używasz certyfikatu logowania jednokrotnego SAML dla Cisco WebEx na platformie Webex, uaktualnij certyfikat zgodnie z opisem tutaj:

Integracja logowania jednokrotnego w rozwiązaniu Cisco Webex Control Hub

Czy ten artykuł był pomocny?