Błąd logowania jednokrotnego: "Logowanie jednokrotne nie powiodło się. Nieprawidłowy kod stanu w odpowiedzi"

Błąd logowania jednokrotnego: "Logowanie jednokrotne nie powiodło się. Nieprawidłowy kod stanu w odpowiedzi"


Przyczyna: Certyfikat podpisywania metadanych SAML używany z Cisco Webex Control Hub wygasł 18 czerwca 2018 r.

Klienci, którzy nie uaktualnili swojego certyfikatu, mogą otrzymać następujący błąd podczas próby zalogowania się za pomocą logowania jednokrotnego SAML:

"Logowanie jednokrotne nie powiodło się. Nieprawidłowy kod stanu w odpowiedzi"

Problem dotyczy następujących aplikacji:

  • Cisco Webex Meetings w aplikacji Webex
  • Cisco Webex
  • Połączenia Cisco Webex
  • Usługi Cisco Care

Rozwiązanie:

Jeśli używasz certyfikatu logowania jednokrotnego SAML dla Cisco WebEx na platformie Webex, uaktualnij swój certyfikat zgodnie z opisem poniżej: Integracja logowania jednokrotnego w Cisco Webex Control Hub

Czy ten artykuł był pomocny?