SSO greška:"Jednostruko prijavljivanje nije uspelo.Nevažeći kôd statusa u odgovoru"

SSO greška:"Jednostruko prijavljivanje nije uspelo.Nevažeći kôd statusa u odgovoru"


Izazvati:SamL Sertifikacija potpisivanja metapodataka koja se koristi sa Cisco Webex kontrolnim čvorištem istekla je 18. juna 2018. godine.

Klijenti koji nisu nadogradili certifikat mogu dobiti sledeću grešku prilikom pokušaja prijavljivanja putem SAML SSO:

"Jedinstveno prijavljivanje nije uspelo.Nevažeći kôd statusa u odgovoru "

Problem utiče na sledeće aplikacije:

  • Cisco Webex sastanci na Webex aplikaciji
  • Cisco Webex
  • Cisco Webex pozivanje
  • Cisco Care usluge

Rešenje:

Ako koristite SAML SSO sertifikat za Cisco WebEx na Webex platformi, nadogradite svoj certifikat kao što je ovde navedeno: Integracija jedinstvenog prijavljivanja u kontrolno čvorište Cisco Webex

Da li je ovaj članak bio koristan?