Greška SSO-a: "Jedna prijava nije uspela. Nevažeći kôd statusa u odgovoru“

Greška SSO-a: "Jedna prijava nije uspela. Nevažeći kôd statusa u odgovoru“


Uzrok: Sertifikat o potpisivanju SAML metapodataka koji se koristi sa Cisco Webex kontrolnim centrom istekao je 18. juna 2018. godine.

Kupci koji nisu nadogradili sertifikat mogu da prime sledeću grešku prilikom pokušaja prijavljivanja putem SAML SSO-a:

„Jedno prijavljivanje nije uspelo. Nevažeći kôd statusa u odgovoru„

Problem utiče na sledeće aplikacije:

  • Cisco Webex sastanci u aplikaciji Webex
  • Cisco Webex
  • Cisco Webex pozivanje
  • Usluge Cisco Nege

Rešenje:

Ako koristite SAML SSO sertifikat za Cisco WebEx na Webex platformi, nadogradite svoj sertifikat kao što je navedeno ovde: Integracija sa jednom prijavom u kontrolni centar Cisco Webex

Da li je ovaj članak bio koristan?