SSO-fel: "enkel inloggning misslyckades. Ogiltig status kod i svaret "

SSO-fel: "enkel inloggning misslyckades. Ogiltig status kod i svaret "

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.


Orsak: signerings certifieringen för SAML-metadata som används med Cisco WebEx Control Hub upphörde den 18 juni 2018.

Kunder som inte har uppgraderat sitt certifikat kan få följande fel meddelande när de försöker logga in via SAML SSO:

"Enkel inloggning misslyckades. Ogiltig status kod i svaret "

Problemet påverkar följande appar:

  • Cisco WebEx Meetings på WebEx Teams
  • Cisco Webex Teams
  • Cisco Webex-samtal
  • Cisco Care-tjänster

Lösning:

Om du använder SAML SSO-certifikatet för Cisco WebEx på Cisco Webex Teams-plattformen ska du uppgradera ditt certifikat enligt beskrivningen här: enkel inloggning med Cisco WebEx-tjänster och din organisations identitetsleverantör

Var den här artikeln användbar?