Może normalnie pracujesz w domu, ale decydujesz się na pracę w biurze lub lokalnej kawiarni na cały dzień. Zalecamy, aby zawsze aktualizować swój adres w aplikacji, ale sposób działania zależy od skonfigurowanej usługi 911.

Usługa E911— możesz stwierdzić, że masz usługę E911, jeśli widzisz ustawienia E911 w stopce aplikacji. Oznacza to, że Aplikacja Webex automatycznie wykrywa, kiedy łączysz się z inną siecią i wymaga aktualizacji adresu. Monit o zaktualizowanie lokalizacji jest wyświetlany podczas pierwszej konfiguracji z usługą E911 i za każdym razem, gdy zmieniasz lokalizację po tym. Jeśli wracasz do lokalizacji, w której byłeś wcześniej, Aplikacja Webex automatycznie aktualizuje Twoją lokalizację bez monitowania.

Usługa Ręczna 911— jeśli nie skonfigurowano usługi E911, administrator mógł skonfigurować usługę ręczną 911. Gdy zalogujesz się do aplikacji, w wyskakującym okienku z przyciskiem Aktualizuj lokalizację pojawi się zastrzeżenie dotyczące służb ratunkowych. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj lokalizacjęnastąpi przejście do witryny usługodawcy, w której można wprowadzić nowy adres. Monit o zaktualizowanie lokalizacji może zostać wyświetlony tylko przy pierwszym logowaniu lub przy każdym logowaniu (w zależności od tego, jak administrator skonfigurował konto). Jeśli zmienisz lokalizację po zalogowaniu, musisz pamiętać, aby ręcznie przejść do zastrzeżenia służb ratunkowych i zaktualizować stamtąd swój adres.

Jeśli używasz systemu MacOS 12 (Monterey) lub nowszego, włącz usługi lokalizacji dla aplikacji Webex.

Jeśli używasz iPada lub tabletu z systemem Android, włącz uprawnienia do lokalizacji dla aplikacji Webex. Przejdź do ustawień urządzenia, znajdź aplikację, a następnie wybierz pozycję Podczas korzystania z aplikacji (iPad) lub Zezwalaj tylko podczas korzystania z aplikacji (Android).

1

Po pierwszym włączeniu lub wykryciu nowej sieci po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Dodaj adres. Wprowadź wymagane informacje dla bieżącej lokalizacji.


 

Upewnij się, że używasz unikatowego opisu adresu, jeśli łączysz się z nową siecią, ale Twój adres fizyczny nie uległ zmianie. Na przykład, jeśli łączysz się z nową siecią w domu, podczas przesyłania adresu określ unikatowy opis adresu dla tej sieci.

2

Kliknij przycisk Zapisz.

Istnieją trzy przypadki, w których nie będzie można dodać adresu:

  • Korzystasz z hotspotu osobistego — zaznacz pole wyboru Używam hotspotu osobistego, jeśli jesteś w ruchu, na przykład w samochodzie lub pociągu.

  • Twój kraj nie jest wyświetlany na liście rozwijanej Kraj. Integracja usługi E911 z aplikacją Webex app jest dostępna tylko w niektórych krajach.

  • Używasz telefonu komórkowego.

Po pomyślnym skonfigurowaniu ustawień E911 zobaczysz zielony znacznik wyboru je w stopce aplikacji. Jeśli widzisz , możesz wybrać to powiadomienie, aby zaktualizować swoją lokalizację.

Wybierz opcję Aktualizuj lokalizację w zastrzeżeniu dotyczącym usług ratunkowych i wprowadź bieżący adres.


 

Opcja Aktualizuj lokalizację jest dostępna tylko wtedy, gdy skonfigurowano funkcję Webex Calling lub połączenie jest hostowane przezusługodawcę.

Jeśli jesteś już zalogowany(aś) i nie chcesz zaktualizować swojej lokalizacji, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Windows — przejdź do swojego zdjęcia profilowego, a następnie wybierz pozycję Pomoc > informacje o > Powiadomienia i zastrzeżenie.

  • Mac — przejdź do strony Webex > Informacje o Webex , a następnie kliknijpozycję Powiadomienia i zastrzeżenia.

  • Telefon komórkowy — naciśnij swoje zdjęcieprofilowe, przejdź do obszaru Informacje , a następnienaciśnij pozycję Powiadomienia i zastrzeżenia.