access emergency services

Možda obično radite od kuće ali odlučite da danas radite iz kancelarije ili lokalnog kafića. Preporučujemo da u aplikaciji uvek držite svoju adresu ažurnom, ali način na koji ćete to uraditi zavisi od usluge hitne pomoći koju podesiti pozivima.

Usluga E911 – Možete da vam kažete da imate uslugu E911 ako vidite podešavanja E911 u podnožju aplikacije. To znači da aplikacija Webex automatski otkriva kada se povezujete sa drugom mrežom i zahteva od vas da ažurirate svoju adresu. Od vas će biti zatraženo da ažurirate svoju lokaciju kada prvi put podesiti uslugom E911 i svaki put kada nakon toga promenite lokacije. Ako se vraćate na lokaciju na kojoj ste bili ranije, aplikacija Webex automatski ažurira vašu lokaciju bez upita.

Ručna usluga na broj 911 – ako niste povezani sa podesiti uslugom E911, administrator vam je možda podesio ručnu uslugu na broj 911. Kada prijaviti se aplikaciju, prikazaće se odricanje odgovornosti za hitne službe u iskačućem poruci pomoću dugmeta "Ažuriraj lokaciju ". Kada kliknete na "Ažuriraj lokaciju", odvedete se na veb-lokaciju pružalac usluga na kojoj možete da unesete novu adresu. Možda ćete biti upitani da ažurirate lokaciju samo prvi put prijaviti se puta kada prijaviti se pozive (u zavisnosti od toga kako je administrator podesiti nalog). Ako promenite lokaciju nakon što se prijavite, morate da zapamtite da se ručno krećete do odricanja odgovornosti za hitne službe i ažurirate svoju adresu odatle.

Ako koristite MacOS 12 (Monterej) ili noviji, obavezno omogućite usluge lokacije za aplikaciju Webex.

Ako koristite iPad ili Android tablet, uverite se da ste omogućili dozvole za lokaciju za aplikaciju Webex. Dođite do podešavanja uređaja, pronađite aplikaciju, a zatim izaberite "Dok koristite aplikaciju" (iPad) ili "Dozvoli" samo tokom korišćenja aplikacije (Android).

1

Kada se prvi put omogući ili otkrije nova mreža, na upit izaberite "Dodaj adresu". Popunite potrebne informacije za trenutnu lokaciju.


 

Uverite se da koristite jedinstveni opis adrese ako se povezujete sa novom mrežom, ali vaša fizička adresa se nije promenila. Na primer, ako se povezujete sa novom mrežom kod kuće, prilikom slanja vaše adrese, navedite jedinstveni opis adrese za tu mrežu.

2

Izaberite Sačuvaj.

Postoje tri slučaja u kojima nećete moći da dodate svoju adresu:

  • Koristite ličnu pristupnu stanicu – proverite da li koristim ličnu pristupnu stanicu polje za potvrdu li ste u potezu, kao što je u automobilu ili vozu.

  • Vaša zemlja se neće pojaviti u zemlji padajuća lista. Integracija usluge E911 u okviru aplikacije Webex dostupna je samo u određenim zemljama.

  • Koristite datoteku za mobilni telefon.

Kada ste uspešno podesiti E911 podešavanja, Dostupno videćete u podnožju aplikacije. Ako vidite, možete Nedostupnoda izaberete to obaveštenje da biste ažurirali svoju lokaciju.

Izaberite "Ažuriraj lokaciju " u odricanje odgovornosti za hitne službe i unesite trenutnu adresu.


 

Ako ste već prijavljeni i zaboravili ste da ažurirate lokaciju, izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Windows – idite na sliku profila, a zatim odaberite opciju "> o > obaveštenja i odricanje odgovornosti".

  • Mac – idite na Webex > informacije o aplikaciji Webex, a zatim kliknite na obaveštenja i odricanja odgovornosti.

  • Mobilni telefon – dodirnite sliku profila, idite na "Osnovni podaci", a zatim dodirnite Obaveštenja i Odricanja odgovornosti.