Možda inače radite od kuće ali odlučite da radite iz kancelarije ili lokalnog kafića za danas. Preporučujemo da adresu uvek obaveštavate u aplikaciji, ali kako ćete to uraditi zavisi od usluge 911 koju ste podesili.

E911 usluga– Možete reći da imate E911 uslugu ako vidite postavke E911 u podnožju aplikacije. To znači da Webex App automatski otkriva kada se povežete sa drugom mrežom i zahteva ažuriranje adrese. Od vas će biti zatraženo da ažurirate lokaciju kada ste prvi put podešeni sa E911 uslugom i svaki put kada promenite lokacije nakon toga. Ako se vraćate na lokaciju na kojoj ste bili ranije, Webex App automatski ažurira vašu lokaciju bez pitanja.

Ručna 911usluga – Ako niste podešeni sa E911 uslugom, administrator vas je možda podesio sa ručnom 911 uslugom. Kada se prijavite u aplikaciju, u iskačućim porukama sa dugmetom "Ažuriraj lokaciju" predstavljeno vam je odricanje odgovornosti hitnih službi. Kada kliknete na dugme"Ažuriraj lokaciju", bićete odvedeni na Veb lokaciju dobavljača usluga gde možete uneti novu adresu. Od vas će možda biti zatraženo da ažurirate lokaciju samo kada se prvi put prijavite ili svaki put kada se prijavite (u zavisnosti od toga kako je administrator podesio vaš nalog). Ako promenite lokacije nakon što ste prijavljeni, morate imati na umenu da se ručno krećete do odricanja odgovornosti za hitne službe i da odatle ažurirate adresu.

Ako koristite MacOS 12 (Monterey) ili noviji, uverite se da ste omogućili usluge lokacije za Webex App.

Ako koristite iPad ili Android tablet, obavezno omogućite dozvole lokacije za Webex Aplikaciju. Krećite se do postavki uređaja, pronađite aplikaciju, a zatim izaberite stavku Dok koristite aplikaciju (iPad) ili Dozvoli samo dok koristite aplikaciju (Android).

1

Kada prvi put budete omogućeni ili otkrivena nova mreža, na odzivniku izaberite stavku Dodaj adresu. Popunite potrebne informacije za trenutnu lokaciju.


 

Uverite se da koristite jedinstveni opis adrese ako se povezujete sa novom mrežom, ali vaša fizička adresa nije promenjena. Na primer, ako se povezujete sa novom mrežom kod kuće, prilikom prosleđivanja adrese navedite jedinstveni opis adrese za tu mrežu.

2

Izaberite sačuvaj.

Postoje tri slučaja u koja nećete moći da dodate svoju adresu:

  • Koristite ličnu vruću tačku – proverite da li koristim ličnu vruću tačku ako ste u pokretu, na primer u automobilu ili u vozu.

  • Vaša zemlja se ne pojavljuje na padajućem spisku zemlje. Integracija E911 usluge u okviru Webex Aplikacije dostupna je samo u određenim zemljama.

  • Koristiљ mobilni telefon.

Kada uspešno podesite postavke E911, videćete zeleni potvrdni znak u podnožju aplikacije. Ako vidite , možete da izaberete to obaveštenje da biste ažurirali lokaciju.

Izaberite lokaciju za ažuriranje u odricanju odgovornosti za hitne slučajeve i unesite trenutnu adresu.


 

Opcija "Ažuriraj lokaciju" je dostupna samo ako ste podešeni sa Webex pozivom ili kada dobavljač usluga hostuje poziv.

Ako ste već prijavljeni i zaboravili da ažurirate lokaciju, odaberite jednu od sledećih opcija:

  • Windows – idite na sliku profila, a zatim odaberite opciju "> o >obaveštenja i odricanju odgovornosti" .

  • Mac – idite na Webex > o Webexu, a zatim izaberite stavku Obaveštenja i odricanja odgovornosti.

  • Mobilni telefon – dodirnite sliku profila, idite na "Osnovni podaci",a zatim dodirnite Obaveštenja & Odricanja odgovornosti.