Du kanske normalt arbetar hemifrån men bestämmer dig för att arbeta på kontoret eller från ditt lokala kaffebrygga för dagen. Vi rekommenderar att du alltid håller adressen uppdaterad i appen, men hur du går till rätta till det beror på vilken 911-tjänst du har konfigurerat med.

E911-tjänst – Du kan se att du har E911-tjänsten om du serE911-inställningarna i appens sidfot. Det innebär att Webex-appen automatiskt upptäcker när du ansluter till ett annat nätverk och kräver att du uppdaterar din adress. Du blir ombedd att uppdatera din plats när du först är konfigurerad med E911-tjänsten och varje gång du ändrar platser efter det. Om du återgår till en plats som du har varit på tidigare uppdaterar Webex-appen automatiskt din plats utan att fråga dig.

Manuell 911-tjänst – Om du inte är konfigurerad med E911-tjänsten kan din administratör ha ställt in dig medmanuell 911-tjänst. När du loggar in på appen kommer en ansvarsfriskrivning för räddningstjänsten att visas i ett popup-meddelande med knappen Uppdatera plats. När du klickar på Uppdatera plats kommer du till dintjänsteleverantörs webbplats där du kan ange din nya adress. Du kan uppmanas att uppdatera din plats endast första gången du loggar in eller varje gång du loggar in (beroende på hur administratören har ställt in ditt konto). Om du ändrar platser efter att du har loggat in måste du komma ihåg att manuellt navigera till ansvarsfriskrivningen av räddningstjänsten och uppdatera din adress därifrån.

Om du använder MacOS 12 (Ey) eller senare ska du aktivera Platstjänster för Webex-appen.

Om du använder en iPad eller Android-surfplatta ska du aktivera platsbehörigheter för Webex-appen. Navigera till enhetsinställningarna, hitta appen och välj när du använder appen (iPad) eller Tillåt endast när du använder appen (Android).

1

När du först har aktiverats eller ett nytt nätverk upptäcks väljer du Lägg till adress viduppmaningen. Fyll i informationen som krävs för din aktuella plats.


 

Se till att du använder en unik adressbeskrivning om du ansluter till ett nytt nätverk men din fysiska adress inte har ändrats. Om du till exempel ansluter till ett nytt nätverk hemma kan du, när du skickar in din adress, ange en unik adressbeskrivning för det nätverket.

2

Välj Spara.

Det finns tre fall där du inte kan lägga till din adress:

  • Du använder ett personligt program — markera kryssrutan Jag använder en personlig ruta om du är på väg, t.ex. i en bil eller på ett tåg.

  • Ditt land dyker inte upp i land listruta. E911-tjänsteintegreringen inom Webex-appen är endast tillgänglig i vissa länder.

  • Du använder en mobiltelefon.

När du har ställt in E911-inställningarna visas grön kryssmarkering de i appens sidfot. Om du ser kan du välja det meddelandet för att uppdatera din plats.

Välj Uppdatera plats i räddningstjänst ansvarsfriskrivningen och ange din aktuella adress.


 

Alternativet Uppdatera plats är endast tillgängligt om du är konfigurerad med Webex Calling eller om dina samtalvärd en tjänsteleverantör.

Om du redan är inloggad och har glömt att uppdatera din plats väljer du ett av följande alternativ:

  • Windows – gå till din profilbild och välj sedan Hjälp med > Om > meddelanden och friskrivning.

  • Mac – gå till Webex > Om Webex och klicka sedanpå Meddelanden och friskrivningar.

  • Mobil – tryck på profilbild, gå till Om och tryck sedan på Meddelanden och friskrivningar.