Wymagania wstępne i ograniczenia

Optymalizacja multimediów jest obsługiwana w telefonach stacjonarnych (z wyjątkiem urządzeń DECT i ATA), Webex i rozwiązaniu Local Gateway. Podczas nawiązywania połączeń w organizacji, między obsługiwanymi urządzeniami, nośnik połączenia przepływa bezpośrednio między urządzeniami, gdy tylko jest to możliwe. Zapewnia to mniejsze opóźnienia i lepszą jakość.


Zobacz Co nowego w Webex Calling dla globalnych dat aktywacji.

 • Domyślnie optymalizacja multimediów jest włączona na urządzeniach telefonu stacjonarnego i Webex i zwykle nie wymaga określonej konfiguracji.

 • W przypadku bramy lokalnej optymalizację nośników można włączyć za pomocą polecenia STUN usage lite, które jest sprawdzane w zarejestruj bramę lokalną do wywołań Webex


  STUN (Session Traversal Utilities for NAT) to znormalizowany zestaw metod, w tym protokół sieciowy, do przechodzenia przez bramy tłumacza adresów sieciowych w aplikacjach komunikacji głosowej, wideo, wiadomości i innych interaktywnych komunikatów w czasie rzeczywistym.

 • Brama lokalna (CUBE) obsługuje ICE-lite. Istnieje kilka ograniczeń dotyczących obsługi ICE na CUBE, w tym ICE-lite nie jest obsługiwany przez bramy SIP-TDM. Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat obsługi ICE-lite na CUBE.

 • Optymalizacja nośników za pomocą bramy lokalnej wymaga dostępności sieci między urządzeniem a bramą lokalną. Można to osiągnąć poprzez:

  • Przypisywanie publicznego adresu IP do bramy lokalnej.

  • Obsługa optymalizacji nośników w bramie lokalnej wymaga minimalnej wersji oprogramowania CUBE 17.3 lub 16.12.5.

  • Zapewnienie, że adres hosta bramy lokalnej jest dostępny dla urządzenia w tej samej sieci co brama lokalna.

 • W celu przekierowywania połączeń dane sygnalizacyjne są wysyłane do chmury Webex Calling. Aktywne połączenie internetowe jest zawsze wymagane do wykonywania połączeń Webex Calling. Jednak media stanowią większość ruchu podczas połączenia.

 • Połączenia można optymalizować tylko w ramach jednej organizacji. W przypadku połączeń międzyorganizacyjnych media muszą przepływać przez sieć PSTN ze względów regulacyjnych.

 • Jeśli nagrywanie rozmów jest włączone, nośniki nagranych połączeń są kierowane do chmury i nie są optymalizowane.


ICE (Media optimization) i Call Recording to funkcje, które niezależnie wprowadzają małe opóźnienie dźwięku na początku połączenia, a gdy są używane razem, opóźnienie dźwięku jest nieco dłuższe i bardziej zauważalne dla klientów.

Fazy optymalizacji nośników Webex Calling

Optymalizacja multimediów wykorzystuje Interactive Connectivity Establishment (ICE) do odkrywania zoptymalizowanych ścieżek multimediów.

Dzieje się tak w następujących fazach:

 1. Odkrycie kandydata

  Po wywołaniu punkt końcowy musi najpierw odkryć listę adresów, pod którymi może odbierać multimedia. Te adresy lub kandydaci obejmują adres lokalny punktu końcowego oraz adres zwrotny serwera, którego można użyć do skontaktowania się z punktem końcowym za pośrednictwem translatora adresów sieciowych. Adres zwrotny serwera jest określany przez zapytanie do serwera STUN w chmurze Webex Calling.

 2. Wymiana kandydatów

  W tej fazie punkty końcowe wymieniają listę adresów kandydujących, które są zbierane w odnajdowaniu kandydatów przy użyciu SIP.

 3. Sprawdzanie łączności

  Punkty końcowe testują adresy kandydatów wymieniane w programie Candidate exchange w celu określenia najlepszej ścieżki multimediów między dwoma urządzeniami.

 4. Optymalizacja ścieżki multimediów

  Korzystając z ponownego zaproszenia, punkty końcowe zaczynają teraz wysyłać multimedia przez zoptymalizowaną ścieżkę.

Analityka optymalizacji mediów

Obecnie w Control Hub nie ma dostępnych analiz dla funkcji Optymalizacja multimediów, ale wkrótce dodamy analitykę do korzystania z optymalizacji mediów do naszych pulpitów nawigacyjnych Webex Calling Analytics.