Ako zákazník FedRAMP prenesie súbor pomocou Cisco DocExchange?

Ako zákazník FedRAMP prenesie súbor pomocou Cisco DocExchange?

Kroky pre používateľa FedRAMP na prenos osobných identifikačných informácií (PII) pomocou Cisco DocExchange.

Kvôli obmedzeniam nakladania s údajmi uloženými sponzorom Authorization To Operate (ATO) spoločnosti FedRAMP musia tímy Cisco TAC, ktoré spolupracujú so zákazníkmi FedRAMP, využívať Cisco DocExchange na prenos súborov, najmä súborov obsahujúcich osobné informácie. Prenos súborov prostredníctvom e-mailu, Webex Teams, Cisco Case Tracking, Box alebo iných metód nie je pre súbory FedRAMP schválený.

Prenos súborov cez DocExchange:

  • DocExchange vyžaduje bezplatný účet Cisco CCO. Ak sa chcete zaregistrovať online, prejdite na adresu https://www.cisco.com/c/en/us/about/help/registration-benefits-help.html. Odporúčané prehliadače sú prehliadače Google Chrome, Firefox alebo Microsoft Edge.
  • Po overení e-mailovej adresy budete pridaný do priečinka súvisiaceho s vaším problémom s odkazom začínajúcim na https://ciscoshare.cisco.com/ bude zákazníkovi poskytnutá spoločnosťou Cisco Systems prostredníctvom e-mailu. Odkaz môžu použiť iba ľudia, ktorí boli pridaní do priečinka DocExchange.
  • Ikony dostupné z pohľadu zákazníka sú nasledovné:   Obrázok pridaný používateľom Stredná ikona slúži na nahrávanie súborov.
  • Koncoví zákazníci NEMÁ možnosť vytvárať priečinky.
  • Limit veľkosti súboru je 500 MB.

Rýchly sprievodca pre DocExchange nájdete na: https://ciscoshare.cisco.com/help/Doc%20Exchange%20-%20Quick%20Start%20Guide.pdf

Bol tento článok užitočný?