VrstaAplikacija Webexnalog koji imate određuje kako ga možete integrisati sa Microsoft Outlook-om.

 • BesplatnoAplikacija Webexnalog - Opciju Microsoft Outlook ćete videti u Podešavanjima gde možete da je uključite ako ste administrator na računaru.

 • PlaćenoAplikacija Webexnalog - administrator mora da vam omogući Microsoft Outlook integraciju, ne morate ništa da radite i videćete statuse u Outlook-u i moći ćete da zovete i šaljete poruke svojim kontaktima iz njega.

  Pogledajte Omogući status korisnika aplikacije Webex za prikaz u Microsoft Outlook-u

Šta vam je potrebno

 • Aplikacija Webexza Windows

 • Windows 10 ili noviji

 • Microsoft Outlook 2016 ili noviji

  Microsoft Office 365 (verzija 16.0.9001 ili novija)

Pre nego što počneš

Ako imate besplatan nalog i imate administratorska prava na računaru, uAplikacija Webex, kliknite na svoju profilnu sliku, idite na Podešavanja > Opšte > Poveži Webex sa Microsoft Outlook-om i zatim kliknite na Ok.

Izbegavajte sukob sa drugim aplikacijama

Morate da održavate samo jednu aplikaciju koja se integriše sa Outlook-om za status. Više od jedne aplikacije integrisane sa programom Outlook može da izazove konflikte. Pre integracijeAplikacija Webexsa Outlook-om za status, morate da napustite i odjavite sve druge aplikacije za instant poruke koje koristite na računaru koje se povezuju sa Outlook-om za integraciju statusa.

Poznat je problem sa implementacijom Skype-a za preduzeća kada imate više od jedne aplikacije registrovane za povezivanje sa Outlook-om za integraciju statusa, što može da dovede do pada Skype-a za preduzeća. Ako imate ovaj problem, preporučujemo vam da održavate samo jednu aplikaciju registrovanu na Outlook za integraciju statusa, a zatim deinstalirate ili ponovo instalirate Skype za preduzeća.

Pogledajte status ljudi u programu Outlook

Svugde gde vidite nečije ime ili avatar u programu Outlook, na primer u listama sastanaka ili prijemnom sandučetu, videćete i njegov status uAplikacija Webex. Nećete videti status za ljude koji nisu uAplikacija Webex.

Status koji vidite u programu Outlook potiče odAplikacija Webex. Evo kako statusi izgledaju u aplikaciji i programu Outlook:

Stupite u kontakt sa nekim uAplikacija Webexiz perspektive

U programu Outlook, kada postavite pokazivač miša iznad imena osobe, njena kontakt kartica se otvara sa opcijama kako da je kontaktirate. Interfejs može izgledati drugačije u zavisnosti od verzije Outlooka koju koristite.

 • Pozovite- Kliknite ili kliknite na broj da biste započeli video pozivAplikacija Webex.


   

  Sve opcije poziva u Outlooku pokreću video poziv uAplikacija Webex.

 • Poruka- Kliknite da biste poslali poruku osobi u poruciAplikacija Webex. Ako još nemate postavljen prostor, kreirali smo ga kako biste mogli da pošaljete poruku.

 • Pošaljite poruku grupi- Ako imate imejl na ili sa grupne imejl adrese, možete i svima da pošaljete poruku uAplikacija Webexklikom na da biste započeli prostor sa grupom u kojoj će se pojaviti vaša poruka.

Zdravstvena provera Outlook integracije

Health Checker testira status Windows registra, koji potvrđuje integritet vašeg postojećeg registra, status prisutnosti za Webex i status usluge. Za više informacija, pogledajte Webex App | Test Your Connection with the Health Checker.

Šta vam je potrebno

 • Aplikacija Webexza Mac

 • MacOS 10.13 ili noviji

 • Microsoft Outlook 16 (verzija 15.33 ili novija)


   

  Opcija Novi Outlook za Outlook 16 ne podržava ovu integraciju.

  Microsoft Office 365

Pre nego što počneš

AkoAplikacija Webexje jedina aplikacija koju ste instalirali koja se integriše sa statusom u Outlook-u onda je integracija podrazumevano omogućena.

Ako postoji druga aplikacija koja objedinjuje status u programu Outlook, možete da izaberete da je koristiteAplikacija Webexumesto toga, uAplikacija Webex, idite na Podešavanja, izaberite Opšte > Povezivanje sa Microsoft Outlook-om.Aplikacija Webexpostaće jedina aplikacija koja će se integrisati sa Outlook-om za status.

Izbegavajte konflikte sa drugim aplikacijama

Morate da održavate samo jednu aplikaciju koja se integriše sa Outlook-om za status. Više od jedne aplikacije integrisane sa programom Outlook može da izazove konflikte. Pre integracijeAplikacija Webexsa Outlook-om za status, morate da napustite sve druge aplikacije za instant poruke koje koristite na računaru koje se povezuju sa Outlook-om za integraciju statusa.

Pogledajte status ljudi u programu Outlook

Svugde gde vidite nečije ime ili profilnu sliku u programu Outlook, na primer u listama sastanaka ili prijemnom sandučetu, videćete i njihov status izAplikacija Webex. Nećete videti status za ljude koji nisu uAplikacija Webex.

Status koji vidite u programu Outlook potiče odAplikacija Webex. Evo kako status izgleda u aplikaciji i programu Outlook:

Stupite u kontakt sa nekim uAplikacija Webexiz perspektive

U programu Outlook, kada postavite pokazivač miša iznad imena osobe, njena kontakt kartica se otvara sa opcijama kako da je kontaktirate. Interfejs može izgledati drugačije u zavisnosti od verzije Outlooka koju koristite.

 • Poruka- Kliknite da biste poslali poruku osobi u poruciAplikacija Webex. Ako još nemate postavljen prostor, kreirali smo ga kako biste mogli da pošaljete poruku.

  Ne možete da pošaljete poruku grupi ljudi u graduAplikacija Webexgledano iz perspektive.

 • Pozovite- Kliknite da biste započeli video pozivAplikacija Webex.


   

  Sve opcije poziva u Outlooku pokreću video poziv uAplikacija Webex.

 • Video poziv- Kliknite da biste započeli video pozivAplikacija Webex.

Zdravstvena provera Outlook integracije

Health Checker testira Windows status registra, koji verifikuje integritet vašeg postojećeg registra, status prisustva zaAplikacija Webex, i status usluge. Za više informacija, pogledajte Webex App | Test Your Connection with the Health Checker.