De inställningar du väljer för åsidosättning av vidarebefordran av samtal och röstbrevlådeinställningarna som har konfigurerats. Följande är funktioner för vidarebefordran av samtal som kan aktiveras eller ändras.
  • Alla samtal – Du kan välja att alltid vidarebefordra samtal till ett specifikt telefonnummer här. Du kan välja att spela upp en kort ton när ett samtal vidarebefordras genom att markera kryssrutan.

  • Vid upptaget – Du kan ställa in ett internt eller externt telefonnummer att vidarebefordra till när linjen är upptagen.


    Om funktionen för väntande samtal är aktiverad utlöses inte funktionen för upptagen

  • Vid inget svar – Välj det här alternativet för att konfigurera ett vidarebefordransalternativ när ett samtal överskrider ett visst antal samtal. Ange ett internt eller externt telefonnummer som samtalet ska vidarebefordras till. Om du väljer ett giltigt internt telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka det till röstbrevlådan. Välj antalet ringsignaler innan du spelar upp en hälsning i rullgardinsmenyn.

  • Verksamhetskontinuitet – Inställningarna för kontinuitet i verksamheten används för att vidarebefordra samtal om användarna inte kan nås. Om ditt kontor till exempel förlorar anslutningen aktiveras inställningarna för kontinuitet. Ange ett internt eller externt telefonnummer till vilket alla samtal ska vidarebefordras. Om du väljer ett giltigt internt telefonnummer kan du även välja alternativet att skicka det till röstbrevlådan.


    Om du använder Webex-appen för mobila enheter är denna funktion inte tillämplig.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Användare och väljer de användare som du vill aktivera vidarebefordran av samtal för.

2

Välj Samtal och välj sedan Vidarebefordran av samtal.

3

Slå på tjänsten för samtalsvidarebefordran och välj sedan de inställningar som du vill aktivera.

4

Välj Spara.