Översikt överWebexsäkerhet

SymbolenWebex Meetings-svitenhjälper globala medarbetare och virtuella team att träffas och samarbeta i realtid som om de var i samma rum. Företag, institutioner och statliga myndigheter runtom i världen förlitar sig påWebex.Webexhjälper till att förenkla verksamhetsprocesser och förbättra resultaten inom försäljning, marknadsföring, utbildning, projekthantering och supportverksamhet.

Säkerhet är en grundläggande fråga för alla organisationer och dess användare. Onlinesamarbete måste omgärdas av flera nivåer av säkerhet, vid allt från att schemalägga möten till att autentisera användare och dela innehåll.

Webexger en säker miljö som du kan konfigurera som ett öppet samarbetsställe. Genom att förstå säkerhetsfunktionerna kan du som webbplatsadministratör eller slutanvändare skräddarsy dinaWebex-webbplatsefter dina affärsbehov.

Mer information finns i Webex tekniska informationsdokument om säkerhet.

Bästa praxis för värdar

Som värd är det du som tar det slutliga beslutet angående säkerhetsinställningarna för dina möten, händelser,Webbseminarieroch utbildningsmöten. Du styr i stort sätt alla aspekter av mötet, händelsen,Webinar, eller utbildningsmöte, inklusive när det börjar och slutar.

Håll dina möten och din information säker. Känna till och följ säkerhetspolicyerna för din organisation. Följ bästa säkerhetspraxis när du schemalägger ett möte, under ett möte och efter ett möte.


 

Publicera inte lösenord på allmänt tillgängliga webbplatser.

Dela inte din ljud-PIN-kod med någon.

Ange endast möteslösenord till användare som behöver dem.

Dela aldrig känslig information i ditt möte förrän du är säker på vem som deltar.

Lås personligt rum automatiskt

Du kan konfigurera ditt personliga rum att låsas automatiskt genom att välja Inställningar > Mitt personliga rum. Som standard är ditt personliga rum inställt på att låsas till 0 minuter. Vi rekommenderar att du behåller denna inställning så att ditt personliga rum låses så snart du startar dina möten.

Denna inställning låser ditt rum när du går in i det och hindrar deltagare från att delta i mötet automatiskt. Istället ser du en avisering när deltagare väntar i lobbyn. Du kan skärmen och endast låta auktoriserade deltagare till ditt möte.


 

Betrakta URL:en till ditt personliga rum som en offentlig URL. Såvida inte webbplatsadministratören har konfigurerat personliga rum så att de kräver autentisering kan vem som helst vänta på dig i din lobby. Kontrollera alltid deltagarnas namn innan du låter dem ansluta till ditt rum.

Aviseringar om personliga rum före ett möte

När användare träder in i lobbyn till ditt personliga rum kan de skicka en e-postavisering till dig och på så sätt få veta att de väntar på att mötet ska börja. Även obehöriga användare kan få tillgång till lobbyn till ditt personliga rum samt skicka aviseringar.

Vi rekommenderar att du granskar dina e-postaviseringar innan du startar ett möte i syfte att undvika att obehöriga deltagare deltar. Om du inte har låst ditt personliga rum automatiskt till 0 minuter kommer alla deltagare som väntar i lobbyn till ditt personliga rum att träda in i mötet när du gör det. Kontrollera mötesdeltagarlistan och avvisa eventuella obehöriga deltagare.

Om du får för många e-postaviseringar från obehöriga deltagare bör du överväga att stänga av aviseringarna. Gå till Inställningar > Mitt personliga rum och avmarkera Meddela mig via e-post när någon träder in i lobbyn till mitt personliga rum när jag är borta.

Aviseringar om personliga rum under ett möte

Om du låser ditt personliga rum kan du se vem som väntar i lobbyn. Under mötet uppmärksammar aviseringar dig när någon ny träder in i lobbyn. kan du välja om du vill släppa in personen. När flera deltagare väntar i lobbyn till ditt personliga rum kan du välja att släppa in utvalda individer eller släppa in alla väntande deltagare till mötet.

Mer information om aviseringar om ditt personliga rum finns i Låt någon komma in på din Webex Meeting.

Schemaläggning av ej listade möten

I syfte att förstärka säkerhetsinställningarna för ett möte kan värden välja att inte lista mötet i möteskalendern.

 1. Gå till sidan Schemalägg och välj Avancerade alternativ.

 2. Avmarkera kryssrutan bredvid Listad i offentlig kalender.

  Den här inställningen förhindrar obehörig åtkomst och döljer mötesinformation såsom värd, ämne och starttid.

 3. Välj säkerhetsnivå beroende på mötets syfte. Om du t.ex. schemalägger ett möte för att diskutera en utflykt som företaget ska göra så kan du endast ställa in ett lösenord för mötet. Om du planerar att diskutera känslig information, t.ex. ekonomiska uppgifter, kanske du inte vill lista mötet på möteskalender. Du kan också välja att begränsa åtkomsten till mötet efter att alla deltagare har anslutit sig.

 • Olistade möten visas inte på möteskalender på sidan Sök efter möten eller På kalendersidan .

 • Deltagarna måste uppge ett unikt mötesnummer för att kunna delta i ett möte som inte är listat.

 • Ej listat möte kräver att värden informerar mötesdel deltagarna. Värdar kan skicka en länk i en e-postinbjudan eller så kan de mötesnummer via sidan Delta i möten.


 

Om ett möte listas innebär det att mötets rubrik och information visas offentligt. Om ett möte inte är lösenordsskyddat kan vem som helst delta i det.

Välj ett mötesämne med omsorg

Ett listat möte eller en vidarebefordrad e-postinbjudan kan, som minst, avslöja mötets rubrik för oavsedda personer. Mötets titlar kan oavsiktligt avslöja privat information. För att minimera risken för exponering av känsliga uppgifter, t.ex. företagsnamn eller händelser, ska du noggrant ord på mötets titel.

Exkludera möteslösenordet från inbjudningarna

För mycket känsliga möten, webbsingarer, händelser eller utbildningsmöten ska du exkludera lösenordet från e-postinbjudan. Denna åtgärd förhindrar obehörig åtkomst till mötesdetaljer om inbjudan e-postmeddelande skickas till en oavsedda mottagare.

Om du markerar Exkludera lösenord från e-postinbjudan när du schemalägger ett möte, webbsingar, händelse eller utbildningsmöte så visas inte lösenordet i inbjudan. Ge lösenordet till deltagare på ett annat sätt, till exempel via telefon.


 

Webex Webinarsstöder inte den här funktionen.

Hindra gäster från att delta i olåsta möten

När den här inställningen är aktiverad måste alla deltagare ha en användarkonto på din webbplats och vara inloggade för att delta i mötet. Deltagare som deltar via telefon utan deltagar-ID placeras automatiskt i lobbyn. Kontakta din webbplatsadministratör om du har frågor om hur deltagarna erhåller användarkonton.

För att aktivera den här inställningen väljer du Avancerade alternativ när du schemalägger ett möte och väljer Gäster kan inte delta i mötet underOlåsta möten.

Kräv att inbjudna registrerar sig för ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte

Du kan kräva att inbjudna måste registrera sig för mötet, webbsinar, händelsen eller utbildningsmöte innan de deltar. Detta gör det möjligt att skydda mötesinformation samt spåra och samla in information om de inbjudna som planerar att delta i ditt möte, din händelse eller utbildningsmöte.

Den här funktionen aktiveras vid schemaläggningen. Aktivera denna inställning iWebex MeetingsochWebex Webinars, gå till Avancerade alternativoch välj Krävregistrering under deltagarregistrering.

Aktivera denna inställning iEvents (klassisk)ochWebex Training, när du schemalägger en händelse eller utbildningsmöte, väljer du Kräv deltagarregistrering under Registrering.

Använd funktionen Inträdes- eller utgångsljudton eller tillkännage namn

Genom att använda den här funktionen förhindrar du att någon deltar i ljuddelen av ditt möte utan din kännedom. Den här funktionen är aktiverad som standard förWebex MeetingsochWebexUtbildning. Du kan gå till Inställningar > ljud och videooch under avsnittet Inträdes- och utträdesljudton väljer du ett ljudalternativ listruta.

När du schemalägger ditt möte, webbsingar, händelse eller utbildningsmöte går du till Alternativ för ljudanslutning och väljer ett tonalternativ i avsnittet Inträdes- och utträdesljudton i listruta.


 

Om du väljer funktionen för meddela namn när du använder ljudalternativet För Webex får deltagare som deltar via alternativet Använd dator för ljud inte alternativet att spela in och meddela sitt namn.

Begränsa tillgängliga funktioner

Begränsa vilka funktioner som ska vara tillgängliga, t.ex. chatt och ljud, om du låter deltagare delta i mötet, webbsinar, händelse eller utbildningsmöte före värden.

Begär att inbjudna inte ska vidarebefordra inbjudningar

Begär att dina inbjudna deltagare inte vidarebefordrar inbjudan, särskilt avseende konfidentiella möten.

Utse en cohost eller en alternativ värd

Tilldela en cohost att starta och styra mötet, webbsinar, händelse eller utbildningsmöte (alternativ värd). Denna övning håller möten, webbsingarer, händelser och utbildningsmöten säkrare genom att eliminera möjligheten att värdrollen tilldelas en ovetad eller icke-auktoriserad deltagare om du oväntat skulle förlora din anslutning till mötet.


 

När du bjuder in deltagare till schemalagt möte kan du utse en eller flera deltagare till cohosts för mötet. En cohost kan starta mötet och agera värd. En samvärd måste därför ha en användarkonto på dinWebex MeetingsWebbplats. Du kan tilldela en cohost när du schemalägger ditt möte medWebex Meetingsintegrering till Microsoft Outlook.

Begränsa åtkomst till mötet

Lås mötet, webbsinar, händelse eller utbildningsmöte efter att alla deltagare har anslutit sig. Detta förhindrar att fler deltagare deltar. Värdar kan låsa eller låsa upp mötet, webbsinar, händelsen utbildningsmöte under tiden som sessionen pågår. Om du vill låsa ett möte som du är värd för klickar du och klickar sedan på skjutreglaget bredvid Lås möte.


 

Om du väljer det här alternativet kan du förhindra en person från att automatiskt delta i mötet, webbsinar, händelsen eller utbildningsmöte. Om du vill låsa upp ett möte som du för närvarande är värd för klickar du på och klickar sedan på skjutreglaget bredvid Lås möte.

Verifiera identiteten på alla användare i ett samtal

Upprop är en säker metod för att redogöra för alla deltagare. Be att användarna slår på sin video och uppger sitt namn för att bekräfta deras identitet.


 

Inringare måste ha en giltig för att kunna delta i ett möte via en telefonWebexinringningsnummer och ett niosiffrigt mötes-ID. Om detta tillåts på din webbplats kan deltagare som ansluter via telefon utan lösenord ljudkonferens delta i mötesdelen.

Om detta tillåts på din webbplats kan deltagare utan konton delta i mötet. Obehöriga användare kan identifiera sig själva med vilket namn som helst i mötet.

Ta bort en mötesdeltagare från mötet

Du kan avvisa mötesdeltagare när som helst under ett möte. Välj namnet på den mötesdeltagare som du vill ta bort och klicka sedan på Mötesdeltagare > Avvisa.

Dela ett program, inte din skärm

När du väljer Delakan du välja att dela ett program istället för din skärm. Om du delar ett program i stället för skärmen kan du förhindra oavsiktlig exponering av känslig information.

Kontrollera vem som kan dela

Om värden tillåts på webbplatsnivå kan han/hon välja om han eller hon ska tillåta att alla mötesdeltagare delar. Om du inte aktiverar alternativet kan du tilldela presentatörsrollen att välja mötesdeltagare eller deltagare.

Endast utsedda presentatörer kan dela innehåll från videoenheter ochWebex-appenapp.

Avsluta mötet

När mötet, händelsen eller utbildningsmöte är över ska du se till att avsluta det för alla mötesdeltagare. En dialogruta kan vara öppen för att ge dig alternativet att låta mötet, webbsinar, händelsen eller utbildningsmöte utan att avsluta det. Om du måste lämna mötet tidigare kan du göra någon annan till värd så att han eller hon kan hållas ansvarig för att avsluta mötet, händelsen eller utbildningsmöte.

Tilldela lösenord till inspelningar

Vi rekommenderar att du inte skapar inspelningar som innehåller känslig information.

Om du skapar inspelningar kan du redigera inspelningarna och lägga till lösenord innan du delar dem för att skydda informationen. Lösenordsskyddade inspelningar kräver att mottagare har lösenordet som behövs för att titta på dem.

 1. För att tilldela lösenord till inspelningar går du till Inspelningar > Mer > dela.

 2. Markera kryssrutan bredvid Offentliglänk i fönstret Dela inspelning.

 3. Markera kryssrutan bredvid Lösenordsskydd ochskriv in lösenordet i textfältet.

 4. Klicka på Spara.

Ta bort inspelningar

Ta bort inspelningar när de inte längre är relevanta.

 1. Gå till Inspelningaroch välj sedan Mer i inspelningen.

 2. Klicka på Tabort och klicka sedan på Ta bort igen.

Skapa en starkt ljud-PIN-kod och skydda den. Logga in på dinWebex-webbplatsoch gå till Inställningar för >ljud och video för att skapa din ljud-PIN-kod.

Din PIN-kod är den sista skyddsnivån för att förhindra obehörig åtkomst till personlig konferens -möte (PCN-möte). Även om en obehörig person fick din värdåtkomstkod kan konferensen inte starta utan ljud-PIN-koden. Skydda din ljud-PIN-kod och dela den inte.