Visa uppgifter för återuppringningsgruppen

1

Logga in på Webex CCA Portal och klicka sedan på konfiguration.

2

Välj ditt organisationsnamn och sedan Återuppringningsgrupper.

Begär en ny återuppringningsgrupp

1

Logga in på Webex CCA Portal och klicka sedan på konfiguration.

2

Välj ditt organisationsnamn och välj sedan Återuppringningsgrupper.

3

Välj Begär återuppringningsgrupp.

4

Ange följande uppgifter:

  • Kundnamn: kunden du begär en återuppringningsgrupp för. Om det inte är för en viss kund anger du Flera kunder.

  • Namn på partners återuppringningsgrupp: en etikett för återuppringningsgruppen. Etiketten visas i listsidan för återuppringningsgruppen för din egen referens.

  • Från listan Tillgängligt Land/Region väljer du alla länder och regioner som kan ta emot en återuppringning när du använder den här gruppen.

5

Välj Skicka begäran.

När du klickat på Skicka begäran genereras automatiskt ett e-postmeddelande och ett åtgärdsärende, som skickas till teamet Cisco Audio Video Operations (AVOPS). Det tar tre arbetsdagar för den nya återuppringningsgruppen att godkännas och visas i portalen Webex Cloud Connected Audio.

Avboka eller redigera en skickad begäran till återuppringningsgruppen

Du kan ändra en begäran som har skickats in men inte godkänts till återuppringningsgruppen.

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj ditt organisationsnamn och sedan Återuppringningsgrupper.

3

Välj redigera bredvid den skickade återuppringningsgruppen som du vill redigera.

4

Välj Avbryt inlämning bredvid telefonidomänsinlämningen som du vill avbryta.

När inlämningen har avbrutits kan du fortsätta redigera och sedan skicka in igen genom att välja Skicka begäran. Du kan inte avbryta inlämningar som redan har godkänts.

Redigera en befintlig Återuppringningsgrupp

1

Logga in på Webex CCA Portal och gå till Konfiguration.

2

Välj ditt organisationsnamn och sedan Återuppringningsgrupper.

3

Välj redigera bredvid den återuppringningsgruppen som du vill redigera.

4

Redigera information som krävs och välj Skicka begäran.

Flytta en webbplats till en annan återuppringningsgrupp

1

Logga in på Webex CCA Portal och klicka sedan på konfiguration.

2

Välj ditt organisationsnamn och välj sedan Återuppringningsgrupper.

3

Välj återuppringningsgruppen som du vill flytta genom att välja flytta webbplats och välj sedan återuppringningsgruppen som du vill flytta webbplatsen till.


 

Webbplatser kan endast associeras med återuppringningsgrupper i samma kluster. Webbplatser kan inte heller flyttas från en region till en annan region.

4

Välj Ja för att bekräfta. Flytten sker direkt.