Om du är en partner som vill prova Webex Go, behöver du CCEP för att lägga till provlicenserna.Kontakta din e-Partnerframgångschef för att komma igång.

 1. Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunder.

 2. Välj kunden som vill starta Webex Prova provperiod.


  Webex Go finns endast tillgängligt för kunder i USA och Storbritannien.

 3. Klicka på + -tecknet bredvid Provperiod, under Prenumerationer.

 4. Välj Webex Gå under Provperiodstjänster .

 5. Ange det nödvändiga antalet provlicenser och varaktighet för provperioden.

 1. Från partnervyn i går https://admin.webex.comdu till Kunder ochklickar sedan på Starta provperiod.

 2. På sidan Starta ny provperiod fyller du i kundens företagsnamn, e-postadress till administratör och vertikal affärs vertikal.Om du inte hittar företagets exakta affärs vertikal väljer du nästa bästa alternativ.


  Webex Go finns endast tillgängligt för kunder i USA och Storbritannien.

 3. Välj ett land från landet för att fastställa om det är en data bestämningsregion listruta.Den här informationen hjälper dig att välja lämplig region för att lagra kundens data.

 4. Bekräfta att kunden befinner sig på en plats som stöds för Webex-tjänsterna.När du är klar klickar du på Nästa.

 5. Välj Tjänster för provperiod för den nya kundprovperioden och klicka sedan på Spara.


  Webex Go väljs som standard när provperioden skapas och antalet licenser är samma som för den överordnade Webex Calling licens.

 6. På sidan Tillagd provperiod klickar du på Ja om du vill konfigurera tjänsterna för kunden klickar du på Nej för att konfigurera senare.


  Du kan aktivera Webex Go som en del av installationsguiden för första gången (FTSW) eller så kan aktiveringen senare skjutas upp och slutföras senare via Control Hub.

 7. Följ det konfigurerade kundflödet för att tillhandahålla tjänsterna i prenumerationen.

 1. Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunder.

 2. Välj den kund som provperioden måste uppdateras för.

 3. Klicka på Redigera bredvid Provperiod .

 4. Välj Webex Gå under Provperiodstjänster .

 5. Ange det nödvändiga antalet provlicenser och varaktighet för provperioden.

När licenserna (betalda eller provversion) har lagts till visas de under Licenssammanfattning för kontot.

 1. Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com.

 2. Klicka på KontoPrenumerationer.