Innan du börjar

Den här artikeln är inte tillämplig om:

  • Du köpte din Webex-plan via Cisco Commerce Express (CCE). För att annullera din plan skickar du in en uppsägningsförfrågan 30 dagar eller mer innan ditt avtals autorenewal-datum. Se Hantera automatisk förnyelse för prenumerationer i Användarguide för Cisco Commerce Express-kunder.

  • Du köpte din plan av en partner eller distributör. Kontakta din partner eller återförsäljare för att avbryta din plan.

  • Du är en partner eller distributör. Bästa praxis för att hantera SaaS-prenumerationer på CCW ger dig instruktioner om hur du annullerar kundkonton.

Du måste vara administratör för att göra prenumerationsändringar.

1

Klicka på Avbryt betald prenumeration på fliken Fakturering.

2

Klicka på Fortsätt om du vill bekräfta förlust av tjänst.

3

Ge feedback (valfritt) och klicka sedan på Skicka.

Vi skickar en e-postbekräftelse om att din begäran att avbryta din prenumeration och därefter ett annat e-postmeddelande när den upphör. Fortsätt använda din nuvarande plan tills faktureringscykeln har avslutats. Om du till exempel annullerar din årliga plan efter nio månader är dina betalda funktioner aktiva i ytterligare tre månader. När din plan har upphört kan du antingen behålla eller ta bort din organisation.

Har du ångrat dig? Om du fortfarande är inom den slutliga faktureringscykeln klickar du på Ångra nedgradering på fliken Prenumeration.