Du kan använda Webex Edge för enheter för att länka dina lokala enheter till Cisco Webex molntjänst. Då får du tillgång till att välja molnfunktioner, under din registrering, enhetshantering, samtal, och mediatjänster blir kvar lokalt. Du kan hantera molntjänster och få enhetsdiagnos från dem i Webex Control Hub.

För närvarande har Webex Edge för lokala enheter följande funktioner och funktionalitet:

Du kan också aktivera:

Om du vill veta mer om säkerhets aspekterna som rör Webex Edge för enheter ska du läsa faktabladet Webex Edge för enhetssäkerhet.

Förutsättningar

  • Programvaruversion CE9.12 eller senare. För kunder som redan har länkade enheter med CE-9.10 kommer WebEx Edge för enheter att fortsätta att fungera.

  • Krypterad version av CE-programvara

  • Unified CM- eller Expressway-registrering

  • Unified CM, version 12.5su1 eller 11.5.x med senaste enhetspaket eller .cop-fil

  • För Expressway behöver du HTTPS-anslutning på dina enheter för verktyget enhetsanslutning

  • Adminåtkomst till Control Hub

  • Cisco Collaboration Flex Plan

  • Cisco Webex enhetsanslutning

Begränsningar

  • När du aktiverar hybridkalendern inaktiveras TMS-kalendern. Endast en kalenderkälla stöds åt gången.

  • WebEx Edge för enheter registrerar enheter som delade lägesenheter på Control Hub.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer Resurser i listan. Läs mer om verktyget i artikeln Cisco Webex enhetsanslutning.

2

När du har installerat verktyget för enhetsanslutning väljer du Jag vill använda molnfunktioner för mina lokala registrerade enheter och klickar på Länka enheter som är registrerade i Cisco Unified Communications Manager.

3

Ange värd, användarnamn (standard användarnamn för AXL API-åtkomst) och lösenord för Unified CM och klicka på Anslut. Om du har Unified CM med offentliga signerade certifikat måste du se till att de är giltiga eller klicka på Fortsätt utan certifikatvalidering.

Enhetsanslutningen hämtar namn och beskrivning för enheter som konfigurerats i Unified CM. Kontaktinformationens namn blir namnet på den plats som enheten är ansluten till. Om det inte finns något namn inställt i kontaktinformation används systemenhetsnamnet eller MAC-adressen.


 

Om du vill ändra enhetens namn kan du göra det från Unified CM.

4

Klicka på Länka alla för att länka alla listade enheter. Om du vill länka en enskild enhet klickar du på länkknappen bredvid den.

Enhetsanslutning skickar enhetsinformationen till Webex-organisationen, och Webex identitetstjänst skapar aktiveringskoder för alla enheter. Unified CM tillämpar aktiveringskoden på enheterna och på enheternas länk till din Webex-organisation.

När enheten är länkad till Cisco Webex molntjänster kan du klicka på enhetens namn för att öppna enhetssidan direkt i Control Hub.

Om enheten säger att Länken väntar är den inte länkad ännu. Aktiveringskoden tillhandahålls från Unified CM. Systemet försöker länka till enheten i 7 dagar tills aktiveringskoden slutar gälla. Om enheten är tillgänglig under den tiden länkas den.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer Resurser i listan. Läs mer om verktyget i artikeln Cisco Webex enhetsanslutning.

2

När du har installerat verktyget för enhetsanslutning väljer du Jag vill ha molntjänster för mina lokala registrerade enheter och klickar på Registrera enheter med CSV eller Cisco TMS översikt över exportfiler.

3

Bläddra till filen på din dator och öppna den.

För att skapa filen från TMS exporterar du en systemöversiktsrapport och väljer enbart Nätverksinställningar > Värdsystemparameter. Lägg till kolumner manuellt för användarnamn och lösenord.

För CSV-filen behöver du skapa kolumner för adress, användarnamn och lösenord.


 

I verktyget används kontaktinformationens namn som platsnamn. Om det inte finns något används systemenhetsnamnet eller MAC-adressen. Om det inte finns något namn för enheten klickar du i fältet namn för att ange ett.

4

Klicka på Länka alla för att länka alla listade enheter. Om du vill länka en enskild enhet klickar du på länkknappen bredvid den.

Enhetsanslutning skickar enhetsinformationen till Webex-organisationen, och Webex identitetstjänst skapar aktiveringskoder för alla enheter. Aktiveringskoderna skickas till enheterna via API. HTTPS måste vara aktiverat för att det ska fungera.

När enheten är länkad till Cisco Webex molntjänster kan du klicka på enhetens namn för att öppna enhetssidan direkt i Control Hub.