Bild 1. Cloud-Connected UC-distribution

Cloud-Connected UC är en uppsättning Cisco Webex-molntjänster med en enda global vyför hantering av lokala UC- och Unified CM-molntjänster. Cloud-Connected UC är en effektiv och molnbaserad produkt med hanterade tjänster för en lokal distribution av Unified CM. Den innehåller ett centralt molnbaserat verktyg för analys, uppgraderingar och felsökning. CCUC gör att kunder kan utnyttja fördelarna med Cisco Webex-molnet, samtidigt som viktig samtalsarbetsbelastning finns kvar i din lokala infrastruktur.

Kunder kan abonnera på UC-hanteringstjänsterna i Control Hub. Kunder kan logga in i Webex Control Hub och se en enda global vy och hantera hela det lokala Unified CM-nätverket från en enda åtgärdskontrollpanel med stöd för Ciscos molntjänster. Med Cloud-Connected UC blir det enklare att hantera flera kluster, både i Unified CM- och Unified CM Cloud-distributioner. Till det här använder Cloud-Connected UC pluginprogram som är installerade i de enskilda Unified CM-program som skickar telemetridata till Cisco Webex-molnet. Plugin-program registreras med Cisco Webex-molnet under onboarding och autentiseras till molnet med hjälp av Webex Common Identity Framework. Efterföljande uppdateringar av plugin-programmen hanteras automatiskt genom molnet.

COP-filen som är installerad på en nod kallas för telemetriagenten. Det distribuerade Unified CM-plugin-programmet (COP-filen) kommunicerar med molnet (via konfigurerade proxyservrar), hämtar telemetrimodulen och installerar den. Telemetrimodulen aktiveras och verifieras sedan. Den samlar telemetridata från lokala enheter och skickar data till Cloud-Connected UC-molnet, där Cloud-Connected UC Analytics-gränssnittet används för att få direkt tillgång till data, genererar fakta och sedan återger diagrammen i användargränssnittet.

Cloud-Connected UC genererar nyckeltal som är viktiga inom kapacitetsplanering och optimering av resurser. Här tillhandahålls även automatiserade arbetsflöden för felsökning och ändringshanteringsuppgifter, till exempel uppgraderingar. Det hjälper systemadministratörer att bibehålla och kommunicera servicerelaterade KPI:er (Key Performance Indicators).

Mer information om hur du beställer Cloud-Connected UC finns i Cisco Collaboration Flex-plan beställningsguide på:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/customer-collaboration/guide-c07-740917.html

Nästa steg