Den här integrationen har stöd för följande samtalsfunktioner i kontaktcenterprogram:

 • Svara automatiskt

 • Konferens

 • Konferens vänteläge och återuppta

 • Rådfråga (ringa ett andra samtal)

 • Direktöverföring

 • DTMF

 • Parkera och återuppta

 • Ringa, ta emot, svara på och avsluta ett samtal

 • Multilinje

 • Inspelning (inbyggd brygga eller BiB)

 • Återuppta föregående samtal

 • Tyst övervakning