Denna integration stöder följande samtalsfunktioner för kontaktcenterprogram:

  • Ringa, ta emot, svara på och avsluta ett samtal

  • DTMF

  • Parkera och återuppta

  • Direktöverföring

  • Rådfråga (ringa ett andra samtal)

  • Återuppta föregående samtal

  • Konferens

  • Konferens vänteläge och återuppta

  • Inspelning (inbyggd brygga eller BiB)

  • Multilinje