1

Ange * 33 på din telefon.

Om du ställer in på det här sättet får du en signal om att systemet känner igen åtkomst koden.

2

Ange telefonnumret till den person vars samtal du vill Barge in till.

När du är ansluten är du i ett trefas samtal.