Harici Yöneticiler Ekle

Tüm kullanıcı hizmetlerinizi ve kullanıcılarınızı korumaya yardımcı olmak için organizasyonnizin dışındaki Webex yönetici ebilirsiniz. Harici yönetici olarak ekleyseniz de, organizasyona ek harici yöneticiler ek yöneticiler ektire değildir.


Kullanıcı ücretsiz bir hesap Cisco Webex Teams, harici yönetici olarak ek sadece bir kullanıcıya eklenir.

1

seçeneğinde müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar öğesini seçin.

2

Harici Yöneticiler sekmesini ve ardından Harici yönetici ekle öğesiniseçin.

3

Yöneticinin e-posta adresini girin ve E-postayı doğrula öğesinitıklatın.

4

Bu kullanıcı, aboneliğinizi yöneten iş ortağı kuruluşuna aitse, Tam yönetici ayrıcalıkları veya Sağlama yöneticisi ayrıcalıklarıseçin. Başka bir kuruluştan ise, Tam yönetici ayrıcalıkları veya Salt okunur yönetici ayrıcalıklarıseçin.

5

Tamam’ı seçin.

Harici Yönetici Ayrıcalıklarını Yönetme

Hangi bilgilerin paylaşılır veya harici yöneticilerden paylaşılanı seçebilirsiniz.

Organizasyonsunuz için tam yönetici olarak harici yöneticiler için yönetici ayrıcalıklarını da ayarlayabilirsiniz.

1

seçeneğinde müşteri görünümünden https://admin.webex.comKullanıcılar öğesini seçin.

2

Harici Yöneticiler sekmesini ve ardından ayrıcalıkların yönetecek kullanıcıyı seçin.

3

Şunlardan birini seçin:

 • Yöneticiyi tam yönetici rolüne tanıtmak için Yönetici rolleri altındaTam yönetici ayrıcalığı kutusunuseçin.

  Yönetici salt okunur ayrıcalıklarla ayarlanmışsa Yönetici rolleri altına gidip Tam yönetici ayrıcalığı seçerek bu ayrıcalıkları yükseltebilirsiniz.

 • Yöneticiyi sağlama yöneticisine demode etmek için Yönetici rolleri altında Tam yönetici ayrıcalığı onay kutusunun işaretini kaldırın.

  Yönetici salt okunur ayrıcalıklarla ayarlanmışsa ve daha önce tam yönetici olarak yükseltildiyseniz, Yönetici rolleri altına gidip Salt Okunur yönetici ayrıcalığını seçerek bunları yere 30'unu 30'ayükseltin.

 • Yönetici ayrıcalıklarını tamamen iptal etmek için Yönetici ayrıcalığını iptal etme altında Yönetici ayrıcalığını geri alma 'ya tıklayın veardından Ayrıcalığı geri alma 'yıseçin.


   

  Yönetici ayrıcalıklarını geri alma, yöneticinin tüm kaydını siler ve bu kayıtları yeniden ifade etmek için tekrar eklenmeleri gerekir.