Преди да започнете

Тази функция изпраща лична информация на организация на трета страна, включително името, номера и местоположението на лицето, което е осъществило спешното повикване. Уверете се, че потребителите ви са наясно с това, преди да включите тази функция.

Генерираният имейл е достъпен само на английски език. Преводът на имейла за известяване за спешни повиквания в момента не се поддържа.

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на плочката Бързи връзки и щракнете върху Извикване на администраторски портал.

Стартирате напречно в портала за извикване на администратор, където можете да завършите конфигурацията си от Company Profile > Аварийно повикване . За повече информация вижте Извикване на администраторски портал - Уведомление за спешни повиквания.